cz  Czech      uk  EN

Zvyšujte praktické i teoretické znalosti svých řidičů…

VISIGO Polygon Most 2

Společnost DEKRA CZ a.s. Akademie dopravního vzdělávaní, přispívá v českém prostředí významnou měrou ke zdokonalování profesních znalostí řidičů všech skupin. DEKRA CZ nabízí dopravním firmám a podnikům veřejné dopravy škálu praktických a teoretických vzdělávacích programů. Kvalitní řidiči jsou alfou omegou dopravců, jak v autobusových firmách, tak i v nákladní dopravě, ale i ve všech dalších odvětvích, jako jsou například řidiči intergrovaného záchranného systému, taxi a další.

Nabídněte řidičům kvalitní vzdělávací programy a vrátí se vám to ve formě kvalitních pracovních výkonů, zlepšení ekonomiky, snížení nehodovosti a zvýšení spolehlivosti. Spolehlivost, je jedním z důležitých pozitivních signálů směrem i k vašim zákazníkům. Věnujte budování řidičské základny mimořádně zvýšenou pozornost a věřte, že jen tak budete vždy krok před vaší konkurencí. Kvalitní vozový park + kvalitní spolehlivý a znalí řidiči jsou základem pro úspěšné podnikání v jakémkoliv typu dopravy. Řidičů je dnes zoufalý nedostatek, ovšem pouze u některých firem. Ty, které včas pochopily, že je třeba zavést systém výchovy řidičů, starat se o jejich profesní růst a materiální zabezpečení mají řidičů dostatek.

DEKRA CZ je připravena vaše řidiče zdokonalovat a pomoc vám z nich vychovat stoprocentní profesionály. DEKRA mimo praktické a teoretické vzdělávaní učí řidiče zodpovědnosti, učí je pochopit základní principy a pravidla chování v silničním provozu, učí je sebekázni a disciplinovanosti při výkonu zaměstnání. Učí je však hlavně také pochopit veškeré fyzikální zákonitosti při provozu motorových vozidel. Že to zní až příliš optimisticky? Možná ano, ale pouze tak jste schopni dosáhnout těch nejlepších výsledků a výkonů. Jenom řidič, který zná své možnosti a hranice a možnosti vozidla, které řídí je skutečný profesionál, toho však dosáhne pouze zkušenostmi a vzděláváním.

DEKRA_ TEVA 2015 19

Kurzy bezpečné jízdy DEKRA pro řidiče autobusů, kamionů i osobních vozů, foto: Zdeněk Nesveda

Co jsou kurzy bezpečné jízdy?

Jsou určené jak pro začátečníky, tak i pro zkušené řidiče. V Kurzech bezpečné jízdy se naučí jak řešit krizové situace, do kterých se můžou v běžném provozu často dostat, ale také jak těmto situacím lze předcházet. Vyzkouší si, jak se vozidlo chová v extrémních situacích a jak je zároveň v takových případech nutné správně reagovat. Získá potřebné návyky a zkušenosti pro bezpečné ovládání svého vozidla při každodenním běžném provozu na silnicích.

Pořádání kurzů bezpečné jízdy

Kurzy se standardně uskutečňují převážně na dvou největších speciálních pracovištích v ČR – polygonech v Mostě a Vysokém Mýtě.

Kurzy se skládají z teoretické části a praktického výcviku jízdy na speciálních kluzných plochách, nezávisle na počasí a ročním období. Jsou zaměřeny k osvojení správné reakce při řešení krizových situací, ale i způsobu bezpečné jízdy, podle druhu dopravního prostředku (osobní vozidla, nákladní vozidla a autobusy, off road, motocykly), potřeb jeho využití a zaměření řidiče – uživatele.

Výcvik probíhá standardně formou jednodenních i vícedenních kurzů pro firmy, skupiny osob, nebo jednotlivce. Optimální pro praktický výcvik je, když má každý účastník vlastní vozidlo (cílem výcviku je rovněž poznání jízdních vlastností svěřeného vozidla).

Obsah kurzu

V kurzech se názorně předvádí a cvičí, jak připravit sebe a své vozidlo. Co by měl každý řidič vědět o svém vozidle, jak vozidlo nebo souprava reagují ve výjimečných situacích. Připomínají se základní znalosti z fyziky, jak působí odstředivé síly na vozidlo, adheze pneumatik, reakční a brzdné dráhy, vliv nákladu na jízdní vlastnosti vozidla. Výuka je doplněna krátkými instruktážními filmy a animacemi vozidel v nebezpečných situacích. Základní nabídku pro skupiny osob tvoří tři typy kurzů:

  • Kurz bezpečné jízdy AKTIV (základní a ekonomicky méně náročná varianta)

Obsah teoretické i praktické části kurzu je zaměřen na získání základních znalostí a dovedností pro řidiče, kteří chtějí zdokonalit své řidičské schopnosti a poznat jízdní vlastnosti svého vozidla. Výcvik je časově i obsahově koncipován zejména pro řidiče s menší řidičskou praxí, méně zkušené či „vyježděné“ řidiče, případně řidiče začátečníky.

  • Kurz bezpečné jizdy PROFI (varianta „zlatá střední cesta“)

Obsah teoretické i praktické části kurzu je zaměřen zejména na získání vyšších znalostí a dovedností pro řidiče, kteří chtějí zdokonalit své řidičské schopnosti, lépe a detailněji poznat jízdní vlastnosti svého vozidla. Výcvik je časově i obsahově koncipován pro řidiče s běžnou praxí v řízení vozidla.

  • Kurz bezpečné jízdy TOP (varianta „pro náročné“)

Obsah teoretické i praktické části kurzu je koncipován na získání vysoké úrovně znalostí a dovedností pro bezpečné řízení. Je určen především pro řidiče, kteří chtějí zdokonalit své řidičské dovednosti na vysokou úroveň a detailně poznat limitní jízdní vlastnosti svého vozidla a svých řidičských schopností.

Zaměření tohoto kurzu je určeno zejména řidičům, kteří již kurz bezpečné jízdy v minulosti několikrát absolvovali.

Výše uvedené rozdělení a úrovně kurzů AKTIV, PROFI, TOP, lze připravit pro firmy i skupiny osob a je možné je absolvovat na polygonech v Mostě a Vysokém Mýtě, pro jednotlivce a malé skupiny jen ve Vysokém Mýtě.

U jednotlivců a malých skupin v Mostě je zatím nabízena prozatím pouze jedna variantu, která odpovídá úrovni kurzu TOP z hlediska využití jednotlivých cvičných modulů. Obsah praktického výcviku (náročnost jednotlivých cviků) je přizpůsobený vždy individuálně řidičským schopnostem jednotlivých účastníků.

Teoretická část probíhá na učebně za použití moderní projekční techniky v délce 1,5 – 2 hodiny. Formou výkladu a diskuze se účastníci seznámí se základními zásadami techniky jízdy a reakcemi v krizových situacích (v závislosti na druhu vozidla i způsobu jízdy podle zaměření řidiče).

Praktický výcvik v délce 3-4 hodin se provádí na cvičných kluzných plochách pod dohledem instruktorů, kteří postupně seznamují účastníky se způsobem jízdy daným druhem vozidla, s praktickým ověřením a osvojením poznatků z teoretické části. Po celou dobu je zajištěna komunikace mezi instruktorem a účastníkem vysílačkami. Po absolvování kurzu obdrží účastníci „Účastnický list“.

Zdeněk Nesveda

VIDEO – BEZPEČNÉ DNY DEKRA, Vysoké Mýto 2016

 
 BusPress – o kurzech bezpečné jízdy DEKRA jsme napsali

BDD 2016_103

Kurzy bezpečné jízdy DEKRA pro řidiče autobusů, kamionů i osobních vozů, foto: Zdeněk Nesveda

DEKRA_ Bezpečná_jízda_cisterny 10

Kurzy bezpečné jízdy DEKRA pro řidiče autobusů, kamionů i osobních vozů, foto: Zdeněk Nesveda

DEKRA_V_Mýto_ 12.12._16-38

Kurzy bezpečné jízdy DEKRA pro řidiče autobusů, kamionů i osobních vozů, foto: Zdeněk Nesveda

BDD 2016_109

Kurzy bezpečné jízdy DEKRA pro řidiče autobusů, kamionů i osobních vozů, foto: Zdeněk Nesveda

BDD 2016_101

Kurzy bezpečné jízdy DEKRA pro řidiče autobusů, kamionů i osobních vozů, foto: Zdeněk Nesveda

BDD 2016_98

Kurzy bezpečné jízdy DEKRA pro řidiče autobusů, kamionů i osobních vozů, foto: Zdeněk Nesveda

DEKRA_V_Mýto_ 12.12._16-44

Kurzy bezpečné jízdy DEKRA pro řidiče autobusů, kamionů i osobních vozů, foto: Zdeněk Nesveda

VegaTour most 32

Kurzy bezpečné jízdy DEKRA pro řidiče autobusů, kamionů i osobních vozů, foto: Zdeněk Nesveda

DEKRA_ Bezpečná_jízda_cisterny 26

Kurzy bezpečné jízdy DEKRA pro řidiče autobusů, kamionů i osobních vozů, foto: Zdeněk Nesveda

DEKRA_ TEVA 2015 1

Kurzy bezpečné jízdy DEKRA pro řidiče autobusů, kamionů i osobních vozů, foto: Zdeněk Nesveda

DEKRA_V_Mýto_ 12.12._16-50

Kurzy bezpečné jízdy DEKRA pro řidiče autobusů, kamionů i osobních vozů, foto: Zdeněk Nesveda

Reklama na BusPressu – Klíč k nejlepším obchodům

dekra_skola-MM

DEKRA, ŠKOLA SMYKU – WWW.DEKRA.CZ

CZECHBUS 2016 1

CZECHBUS, VELETRH AUTOBUSŮ V PRAZE – WWW.CZECHBUS.EU

LOGO_isuzu_turancar

TURANCAR CZ, PRODEJ AUTOBUSŮ ISUZU – WWW.ISUZUBUS.CZ

KHMC2X

KHMC OPAVA, VÝROBA AUTOBUSŮ – WWW.KHMC.CZ

Anvi_Trade

ANVI TRADE, PODDLAHOVÉ MATERIÁLY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ – WWW.ANVITRADE.CZ

PRAHA TIP

PRAHA TIP, portál plný zajímavých informací nejen o dopravě – WWW.PRAHA-TIP.CZ

 

 

Tagy: ,

Komentáře uzavřeny.