cz  Czech      uk  EN

Veletrh CZECHBUS Praha 2011

Veletrh CZECHBUS, Praha 2011 – perspektivní doprava třetího tisíciletí

INCHEBA Praha 19.1.2011. Středoevropský veletrh autobusové dopravy CZECHBUS, který se uskuteční na výstavišti INCHEBA EXPO v Praze ve dnech 3. – 5. listopadu 2011, bude přehlídkou nejmodernější techniky, určené pro veřejnou silniční dopravu a tematicky bude obsahovat celé portfolio činností, které s autobusovou, popřípadě trolejbusovou dopravou bezprostředně souvisejí.

Veletrh získal podporu významných partnerů a garantů, úspěch novému projektu popřál ministr obchodu a průmyslu Martin Kocourek a osobně převzal nad veletrhem záštitu. Záštitu také převzal Svaz průmyslu a dopravy ČR. Generálním partnerem se stal Dopravní podnik hlavního města Prahy, který je největším subjektem v městské dopravě v České republice. Hlavním partnerem je, Česko bulharská obchodní komora, zastoupená prezidentem Ing. Todorem Kraevskim a společnost TURANCAR CZ s.r.o. Veletrh se koná za podpory Hospodářské komory České republiky.

Veletrh CZECHBUS je místem setkání odborníků z oblastí automobilového průmyslu, dopravy a obchodu nejen z České republiky, ale i okolních států, zejména z východní Evropy. Organizátor veletrhu pro tato setkání připravuje dobré podmínky, středem veletrhu bude centrální bod setkávání (CBS) ve formě prostorného českého stánku dopravců, organizátorů dopravy, dopravních svazů a asociací pro případná jednání, pracovní a obchodní schůzky. Odborné doprovodné programy vzniknou z iniciativy dovozců a výrobců autobusů a hlavním tématem by měla být opět ekologie, organizace a ekonomika osobní dopravy a zavádění nových technologií s využitím alternativních zdrojů pohonů pro motorová vozidla.

BUSPRESS je internetový mediální prostor určený pro prezentaci vystavovatelů a partnerů veletrhu a má sloužit k informovanosti veřejnosti o všech připravovaných akcích, odborných programech a prezentačních a reklamních aktivitách vystavovatelů. K dispozici bude po celou dobu přípravy a konání veletrhu.

Doprava autobusy je v současné době nejrozšířenější hromadnou dopravou, která dosahuje téměř padesáti procent z celého objemu veřejné dopravy a odborníci předpokládají, že se během následujících patnácti letech ještě zdvojnásobí. Je bezprostředně nutné zvýšit podíl veřejné dopravy pro odlehčení přepravní infrastruktury, zvýšení ochrany životního prostředí a čistoty ovzduší a ve svém důsledku i zajištění větší bezpečnosti na českých silnicích.

Praha je určitě vhodným místem pro realizaci takového dopravního veletrhu, neboť právě v Praze a v přilehlém okolí je největší koncentrace osobní dopravy, prolíná se zde městská, linková i zájezdová doprava. V důsledku přebujelé individuální dopravy zde také vznikají všeobecně známé složité dopravní situace. Veletrh CZECHBUS si klade za cíl stát se určitým katalyzátorem pro otevření odborné diskuze o nových možnostech v dopravě, ale je však zároveň považován za nově vzniklou platformu v oboru motoristických výstav.

Zdroj TZ: Incheba Praha spol. s.r.o.
Text: Zdeněk Nesveda

Komentáře uzavřeny.