cz  Czech      uk  EN

Společnost Teva Pharmaceuticals CR upevňuje řidičské dovednosti svých zaměstnanců

DEKRA_ TEVA 2015 27

Marian Polanský Business Unit Manager Retail ze společnosti Teva Pharmaceuticals CR, který díky iniciativě personálního oddělění spolu se svým týmem adrenalinový výcvik absolvoval, foto: Zdeněk Nesveda

 

Na mosteckém výcvikovém polygonu DEKRA jsme měli příležitost se zúčastnit kurzu bezpečné jízdy obchodních zástupců společnosti Teva Pharmaceuicals CR . Jedná se o jeden z možných vysoce efektivních způsobů zvyšování řidičských znalostí a dovedností, díky kterému je možné předcházet případným nebezpečným nehodám. Součástí výcviku byla nezbytná teoretická část, praktický výcvik absolvovali řidiči ve firemních osobních vozech, které používají denně v zaměstnání. Jízda na polygonu jim umožnila nácvik řady nebezpečných situací na kluzkém povrchu.

Marian Polanský Business Unit Manager Retail ze společnosti Teva Pharmaceuticals CR,  který díky iniciativě personálního oddělění spolu se svým týmem adrenalinový výcvik absolvoval, nám v  rozhovoru odpověděl na několik otázek.

Není u nás zatím úplně obvyklé, aby firmy svým zaměstnancům platily rozšiřování řidičských znalostí nad rámec povinného školení. Co pro vás bylo prvotním impulsem poslat vaši skupinu zaměstnanců na praktický výcvik zdokonalování řidičských znalostí na polygon DEKRA do Mostu?

Naši zaměstnanci, obchodní zástupci, tráví velkou část svého pracovního dne na cestách. Rozhodli jsme se, že přispějeme k jejich bezpečnosti tím, že využijeme této příležitosti a zorganizujeme pro ně výcvik ke zdokonalení řidičských znalostí. Myslíme si, že je pro ně i pro naši společnost hodně důležité.

Vy sám jste se školení také účastnil, co pro vás bylo z celého kurzu bezpečné jízdy nejpřínosnější?

Určitě to byla možnost si vyzkoušet na různých druzích povrchu, jak automobil ve skutečnosti reaguje. Umožní mně to pro příště nebezpečné situace daleko lépe předvídat a také to přispěje k mé větší bezpečnosti na cestách.

Při jízdě na polygonu vás něco překvapilo, nebo jste se zde setkal s nějakou situací úplně poprvé?

Co mě překvapilo, bylo chování auta již i při mírném zvýšení nájezdové rychlosti, například o deset kilometrů, kdy auto reagovalo již úplně jinak. , A je také zajímavé, do jaké míry může ovlivnit chování automobilu například různý tlak v pneumatikách.

Kurzy mají dvě části, teoretickou na učebně a praktickou ve vozidlech na výcvikovém polygonu. Jak hodnotíte obě části z pohledu vzájemné kompatibility pochopení a srozumitelnosti problematiky? Jak vám pomohly poznatky získané na učebně v praxi na polygonu?

Pro mě to byla nezbytná součást přípravy před jízdou na polygonu, pomohlo mi to lépe pochopit, jak fungují některé fyzikální zákonitosti v praxi. Některé technické otázky jsem neměl předtím úplně zodpovězené, nasměrovalo to mé uvažování, které následně také ovlivnilo chování při samotném praktickém výcviku.

Co si myslíte o úrovni současné řidičské populace v Česku v kontextu se znalostmi ovládání techniky řízení vozidla při neobvyklých a krizových situacích na silnicích?

Myslím si, že situace na našich silnicích jako taková je celkově velmi tristní. Mnozí řidiči neumějí dobře ovládat své vozidlo, často zbytečně riskují a nepřizpůsobují své chování na cestách svým schopnostem. Vidím v každodenním provozu, jak málo umí tito řidiči situace předvídat. Často přeceňují své schopnosti a myslí si, že moderní automobily vše vyřeší za ně, což je naprosto nesprávný názor.

Myslíte si, že intenzivnějšími a častějšími kurzy takovéhoto typu se dá ovlivnit nepříznivá bilance nehod s tragickými následky?

Rozhodně ano, s tím naprosto souhlasím. Osobně si myslím, že takové kurzy bezpečné jízdy by měli absolvovat úplně všichni řidiči. Chápu, že je to nereálné, ale možná by stálo za to uvažovat, aby se takový výcvik stal součástí výuky již v autoškole. Žáci by měli možnost si některé situace nacvičit a byli by tak lépe připraveni pro reálný provoz.

Jaké byly ohlasy mezi vašimi zaměstnanci po absolvování kurzu?

Naši zaměstnanci byli z kurzu nadšeni, a z některých situací zároveň i překvapeni. šlo například o chování jejich automobilu, který znají velmi dobře a se kterým jezdí každý den. Některým situacím však nebyli před tím vystaveni, nebo alespoň ne tak často. Také si mysleli, že vypjaté situace umí zvládnout podstatně lépe.

Je pro vás osobně důležité, jak dobře umí dobře řídit auto vaši obchodní zástupci?

Je to pro nás důležité, pokud zvýšíme jejich míru jistoty v krizových situacích, o to více budou na cestách v bezpečí  nejen oni sami, ale i jejich okolí.

Je možné, že kurzy takového typu jako jsou školení DEKRA, mohou ovlivnit myšlení, disciplinovanost a sebekázeň řidičů?

Vždy záleží na každém jedinci, co si z takového kurzu odnese a jak to bude potom uplatňovat i v praxi. Za sebe mohu potvrdit, že mě kurz pozitivně nasměroval.

Je jasné, že nejde okamžitě vyčíslit návratnost investice vložené do řidičského školení. Jaký je váš názor na celospolečenský význam zvyšování úrovně řidičů a zda se takové investice vyplatí, i když ta návratnost je relativně pomíjivá?

Naším jediným cílem je zvýšení bezpečnosti našich zaměstnanců, kteří nás reprezentují, to je pro nás dostatečná návratnost vynaložených prostředků.

Je možné, že se ještě někdy s vašimi zaměstnanci na kurzech DEKRA bezpečné jízdy v budoucnu potkáme?

Zkušenost, kterou máme a kterou jsme zažili je vynikající, kurz se setkal s velmi dobrým ohlasem u našich zaměstnanců, proto jsem přesvědčený, že se někdy tady v Mostě ještě uvidíme.

Na otázky odpovídal Marian Polanský ze společnosti Teva Pharmaceuticals CR

Zdeněk Nesveda – BusPress

DEKRA_ TEVA 2015 26

Společnost Teva Pharmaceuticals CR na kurzu bezpečné jízdy DEKRA, foto: Zdeněk Nesveda

DEKRA_ TEVA 2015 19

Společnost Teva Pharmaceuticals CR na kurzu bezpečné jízdy DEKRA, foto: Zdeněk Nesveda

DEKRA_ TEVA 2015 20

Společnost Teva Pharmaceuticals CR na kurzu bezpečné jízdy DEKRA, foto: Zdeněk Nesveda

DEKRA_ TEVA 2015 22

Společnost Teva Pharmaceuticals CR na kurzu bezpečné jízdy DEKRA, foto: Zdeněk Nesveda

DEKRA_ TEVA 2015 23

Společnost Teva Pharmaceuticals CR na kurzu bezpečné jízdy DEKRA, foto: Zdeněk Nesveda

DEKRA_ TEVA 2015 24

Společnost Teva Pharmaceuticals CR na kurzu bezpečné jízdy DEKRA, foto: Zdeněk Nesveda

DEKRA_ TEVA 2015 18

Společnost Teva Pharmaceuticals CR na kurzu bezpečné jízdy DEKRA, foto: Zdeněk Nesveda

DEKRA_ TEVA 2015 9

Společnost Teva Pharmaceuticals CR na kurzu bezpečné jízdy DEKRA, foto: Zdeněk Nesveda

DEKRA_ TEVA 2015 8

Společnost Teva Pharmaceuticals CR na kurzu bezpečné jízdy DEKRA, foto: Zdeněk Nesveda

DEKRA_ TEVA 2015 1

Společnost Teva Pharmaceuticals CR na kurzu bezpečné jízdy DEKRA, foto: Zdeněk Nesveda

DEKRA_ TEVA 2015 2

Společnost Teva Pharmaceuticals CR na kurzu bezpečné jízdy DEKRA, foto: Zdeněk Nesveda

DEKRA_ TEVA 2015 11

Společnost Teva Pharmaceuticals CR na kurzu bezpečné jízdy DEKRA, foto: Zdeněk Nesveda

DEKRA_ TEVA 2015 16

Společnost Teva Pharmaceuticals CR na kurzu bezpečné jízdy DEKRA, foto: Zdeněk Nesveda

DEKRA_ TEVA 2015 7

Společnost Teva Pharmaceuticals CR na kurzu bezpečné jízdy DEKRA, foto: Zdeněk Nesveda

DEKRA_ TEVA 2015 5

Společnost Teva Pharmaceuticals CR na kurzu bezpečné jízdy DEKRA, foto: Zdeněk Nesveda

DEKRA_ TEVA 2015 6

Společnost Teva Pharmaceuticals CR na kurzu bezpečné jízdy DEKRA, foto: Zdeněk Nesveda

DEKRA_ TEVA 2015 3

Společnost Teva Pharmaceuticals CR na kurzu bezpečné jízdy DEKRA, foto: Zdeněk Nesveda

O společnosti Teva Pharmaceuticals CR

O společnosti DEKRA – Akademie dopravního vzdělávání

dekra_skola-MM

Reklama na BusPressu – Klíč k nejlepším obchodům

CZECHBUS 2016 1

CZECHBUS VELETRH AUTOBUSŮ – WWW.CZECHBUS.CZ

Anvi_Trade

ANVI TRADE, PODLAHOVÉ MATERIÁLY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ – WWW.ANVITRADE.CZ

Logo ISUZU OK

FOR ISUZU CZECH GROUP – WWW.ISUZUBUS.CZ

KHMC2X

KHMC OPAVA, VÝROBA AUTOBUSŮ – WWW.KHMC.CZ

Tagy: 

Komentáře uzavřeny.