cz  Czech      uk  EN

Jubilejní 25. výročí od svého vzniku oslavil RTO klub na srazu v Lešanech

V sobotu 25. května se do Vojenského technického muzea v Lešanech sjelo z celé republiky, ale také i ze Slovenska a Polska 29 veteránských autobusů členů Klubu historických autobusů (RTO klubu). Byl to velký důvod k radosti všech příznivců starých aut a milovníků historie dopravy, ti totiž nemají šanci vidět nikde jinde tolik nádherných RTO autobusů a ostatních autobusových veteránů pohromadě, jako právě jednou za rok tady v Lešanech.

Jedná se téměř o třetinu všech všech členských autobusů, kterých je v RTO klubu v současnosti evidováno více než sto. Na srazu měli návštěvníci možnost vidět třináct RTO autobusů, osm nejrůznějších modelů Karosa ŠD, ŠL a devět Karos sedmistovkové řady, jednoho Robura a jeden Sanos z Polska. Od doby pandemie se jedná opět o určitě největší klubové setkání.

Jednatel klubu Michal Zubr společně s moderátorem Sašou Hemalou předali přítomným účastníkům srazu upomínkové předměty, dojezdové diplomy, pamětní medaile, srazové vlaječky, klubová trička ze speciální edice a další drobné suvenýry. Michal Zubr zároveň poděkoval všem členům RTO klubu, společnosti Iveco Bus a další, sponzorům, Stanislavu Šebíkovi, Janu Kuklovi a jeho dopravní společnost Kukabus, Petru Kordíkovi a také jeho dopravní společnosti, firmě AC Heating a manželům Janu a Haně Kredbovým.

RTO Klub

RTO Klub je zájmovým sdružením vytvářejícím podmínky pro aktivity osob v oblasti historických autobusů české výroby, který úzce spolupracuje s organizacemi zabývajícími se sběratelskou, restaurátorskou a muzejní činností.

Klub byl založen spontánně skupinou nadšenců a příznivců historických autobusů v roce 1999, oficiální registraci získal 23. prosince 2002. Klub českých historických autobusů – RTO Klub je jediným a současně nejdéle působícím celorepublikovým otevřeným subjektem se zmíněnou činností.

Jednou ročně pořádá celostátní sraz historických autobusů i se zahraniční účastí, který je jakousi prezentací a poctou nádherným tvarům starých karoserií i technickému umu našich předků. Na přelomu léta a podzimu pro členy klubu organizuje dvoudenní výjezdní zasedání za účelem společně trávených chvil spojených s poznáváním technických či jinak souvisejících pamětihodností. Dvakrát do roka svolává členskou základnu na klubovou schůzku. A dále podle možností členů spolupořádá další klubové výlety.

Členem RTO Klubu se může stát každý, kdo má zájem o činnost v oblasti historických autobusů. Roční členský příspěvek činí 500 Kč. Členství není ničím podmíněno, ani vlastnictvím historického autobusu, klub je otevřen pro všechny, kteří se zajímají o tato stará vozidla a o vše co s jejich tehdejším i dnešním provozem souvisí. Zakládající členové si na své ustavující schůzi zvolili tříčlenný výkonný výbor, jeho hlavní funkcí je příprava a koordinace všech pravidelných setkání, shromažďování informací v oblasti historických autobusů, spolupráce s každou osobou nebo institucí vyvíjející činnost v tomto odvětví a vedení evidence členské základny.

Zdeněk Nesveda, zdroj RTO klub

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tagy: , , ,

Komentáře uzavřeny.