cz  Czech      uk  EN

Vega Tour 1. ročník kurzu řidičů – řešení nestandardních a krizových situací

 

VegaTour most 6

Dopravní společnost Vega Tour ve spolupráci s  HCT DEKRA a.s. připravila unikátní pilotní projekt pro zdokonalování vědomostí a praktických zkušeností řidičů zájezdových autobusů. První ročník se uskutečnil ve výcvikovém středisku na polygonu autodromu v Mostě. Hlavním cílem bylo řidičům připomenout nejdůležitější zásady, jak se správně zachovat v krizových situacích při ovládaní vozidla v nestandardních situacích. K vyzkoušení prvního ročníku bylo vybráno 20 řidičů z týmu Vega Tour a čtyři různé autobusy.  Dva autobusy byly vybaveny automatizovanou převodovkou, nejnovější model Setra 500 a Mercedes Tourismo, oba se dvěma nápravami. Druhé dva autobusy byly s manuálním řazením, Setra řady 400 a třínápravový Mercedes Tourismo.

VegaTour most 1

Vega Tour, kurz bezpečné jízdy 2015, Autodrom Most, zleva Martin Capoušek majitel společnosti VT, foto: Zdeněk Nesveda

Kurz bezpečné jízdy pro řidiče autobusů

VegaTour most 2 Vega Tour, kurz bezpečné jízdy 2015 Autodrom Most, zleva – Stanislav Procházka,  Antonín Vohradský foto: Zdeněk Nesveda

První dvě hodiny se posádky autobusů věnovaly teoretické přípravě na učebně. Tady bylo hlavně zdůrazněno, že i přes dokonalé bezpečnostní systémy v nejmodernějších autobusech stále platí neměnné fyzikální zákony. Ve finále při řešení krizových situací se vždy rozhoduje jenom sám řidič, jaké jsou potom případné následky, záleží na jeho chování, znalostech a umění rychle a správně se orientovat, dobře reagovat.  Ještě důležitější však je umět nebezpečným situacím předcházet. Teorii z učebny měli všichni přítomní možnost si vyzkoušet v praxi na pěkně kluzkých plochách místního polygonu a realita byla ještě možná horší, než si asi většina z nich představovala.

VegaTour most 33

Vega Tour, kurz bezpečné jízdy 2015 Autodrom Most, foto: Zdeněk Nesveda

Jízda na polygonu – neocenitelná zkušenost, ale také adrenalin, hra a zábava

Na polygonu je možné si bezpečně vyzkoušet vše, co by všude jinde bylo hazardem. Všechny hodnoty zde lze měřit a vyhodnocovat. Řidiči měli výbornou možnost si vyzkoušet jízdu „až za hranicí“ bezpečnosti, která by při běžném provozu skončila havárií nebo usmrcením chodce.

Dva instruktoři rozdělili posádky na dva a dva autobusy pro plnění celkem čtyř úloh:

  • jízda ze svahu na kluzké vozovce s následným průjezdem zatáčky při různých rychlostech
  • jízda ze svahu na kluzké vozovce s intenzivním brzděním před nenadálou překážkou, vyhýbací manévr, případné zastavení před překážkou
  • brzdění na rovném úseku na mokré vozovce při různých rychlostech, tak aby řidič byl schopen na určité vzdálenosti včas a bezpečně zastavit, například před přechodem pro chodce.
  • ekonomická jízda na uzavřeném okruhu, kdy bylo úkolem absolvovat okruh co nejrychleji s co nejmenší spotřebou paliva.

K příznivému průběhu akce přispělo nejen pěkné počasí, ale i maximálně profesionální přístup řidičů z týmu VegaTour, ze kterých vyzařoval nezměrný entuziasmus. Celý trénink pojali zodpovědně, ale také jako velkou adrenalinovou hru a soutěž, která má své vítěze. Zásluhu na úspěchu celé akce má dopravní společnost VegaTour, která do prvního „živého“ kurzu investovala peníze, pan Sokol z VT se zasloužil o perfektní přípravu a organizaci a pochopitelně také pánové školitelé Stanislav Procházka a  Antonín Vohradský  z HCT DEKRA z výcvikového centra Most. Ze všech disciplín a obou skupin vzešli absolutní vítězové s nejlepšími výsledky při zvládání autobusu v nestandardních situacích.

VegaTour most 12

 Vega Tour, kurz bezpečné jízdy 2015 Autodrom Most – Vítězové soutěže foto: Zdeněk Nesveda

Nejlepší z týmu VegaTour

  1. místo – Dušan Kozák

  2. místo – Vladimír Maršálek

  3. místo –  Marek Zachar

 VegaTour most 17

Pár poznámek a bodů z teoretické přípravy

Důležité zásady a pravidla

řidič autobusu musí všemu rozumět a všechno umět, zejména co se týká ovládání vozidla. Musí být ve výborné fyzické kondici a psychické pohodě. Je důležité, aby vzal na vědomí, že reprezentuje dopravní společnost a pomáhá vytvářet její celkový obraz. Řidič si musí uvědomovat, že za ním sedí padesát lidí a jeho selhání může mít katastrofální následky. V porovnání například s pilotem letadla je na řešení veškerých situací naprosto sám, není vybaven dokonalou řídící elektronikou, pohybuje se v prostředí, kde v jeho okolí jsou nezkušení řidiči, nezodpovědní chodci a děti.  Pilot letadla se naopak pohybuje v sofistikovaném prostředí. Tím nechceme vysoce odbornou profesi pilota dávat na úroveň řidiče autobusů, pouze zdůrazňujeme nebezpečí, ve kterém se řidič každým okamžikem nachází. Z toho vyplývá, že řidič musí být připraven kdykoliv na cokoliv a být stále ve střehu.

Kvalitní úroveň pracoviště řidiče,

je také jednou z věcí důležitých pro ještě větší bezpečnost a možnost dobře ovládat autobus. Zmíníme správné nastavení sedadla řidiče, polohu volantu a v neposlední míře také jeho správné držení. Při projektování moderních autobusů je vždy na prvním místě bezpečnost a až potom pohodlí. Pořádek v autobusu je naprostou samozřejmostí, na přístrojovém panelu nesmí být nic uloženo! To se týká však i celého prostoru autobusu a také uložení zavazadel cestujících. Volně uložené předměty mohou v případě nárazu nebo převrácení zapříčinit smrtelná zranění posádky, což bylo patrné z ilustračního videa.  

Správné používání bezpečnostních pásů

V dnešní době nepředpokládáme, že by někdo nepoužíval bezpečnostní pás. Pásy, aby správně plnily svoji funkci, musí být dobře nastaveny!  Povinnost poutat se platí i pro cestující, kolik procent cestujících to však dodržuje, je však otázkou. Řidič by měl před jízdou cestující upozornit, že připoutání je povinné.  

Znát míru nebezpečí

Řidič musí nebezpečné situace předvídat a snažit se jim včas předcházet. Pokud si není jistý, že situaci, ve které se nachází, bude schopen zvládnout, je nejlepším řešením v jízdě nepokračovat.

Technika řízení v nestandardních situacích

Dostáváme se k hlavnímu důvodu, proč se parta řidičů ze společnosti  VegaTour objevila na mosteckém autodromu. Speciální polygon je jediné místo, kde je možné různé druhy nebezpečí simulovat a zároveň si je vyzkoušet. V učebně se nejvíce hovořilo o fyzikálních příčinách vzniku jednotlivých krizových situací, jak jim předcházet, ale hlavně jak je co nejlépe řešit. Umět se správně rychle rozhodnout je zásadní, obvykle je jenom jedno správné řešení.  V častých případech jde psychika řidiče proti fyzikálním zákonům, tady platí jediné pravidlo, nezpanikařit, zachovat si chladnou hlavu.

Smyslem školení je řidiče naučit znát vše, co se s vozidlem v jednotlivých okamžicích děje, jak působí na vozidlo různé síly, jaký vliv na jízdu má rozložení váhy, těžiště. Jak se jednotlivé síly a hodnoty násobí v závislosti na rychlosti vozidla, ale třeba také intenzitě brzdění. Vědět, jak se zachovat v různých situacích, kdy brzdit, kdy zase naopak přidat plyn. Vědět, jaká je ještě bezpečná rychlost pro včasné zastavení před překážkou nebo při průjezdem zatáčky na kluzkém povrchu.

Pokud shrneme to nejdůležitější do jedné věty, co jsme na školení slyšeli?  „Dodržovat veškerá psaná pravidla, situace řešit s chladnou hlavou, předvídat, vždy vědět, co udělat a jak se zachovat, zabránit čelnímu střetu, snažit se ovládat vozidlo až do poslední chvíle, technikou jízdy zabránit převrácení vozidla, umět si vybrat ze špatných variant tu nejlepší“.  

A ještě připomínáme něco navíc, „kapitán opouští loď vždy jako poslední“. Ty jsi ten nejpovolanější, který v ten okamžik umí přivolat pomoc a poskytnout první pomoc raněným. Tímto přístupem se lišíš od milionů jiných řidičů, ty jsi profesionál!  Na školení zazněl ještě jeden zajímavý názor „ řidič se stane mediální hvězdou pouze tehdy, když má malér, pokud vykonává svoji práci perfektně a bezchybně, je to považováno za samozřejmost.

Text: Zdeněk Nesveda – BusPress   

 VegaVideo OK

 VegaTour most 34

Vega Tour, kurz bezpečné jízdy 2015,  Autodrom Most,  foto: Zdeněk Nesveda

VegaTour most 3

Vega Tour, kurz bezpečné jízdy 2015,  Autodrom Most,  foto: Zdeněk Nesveda

VegaTour most 4

Vega Tour, kurz bezpečné jízdy 2015,  Autodrom Most,  foto: Zdeněk Nesveda

VegaTour most 5jpg

Vega Tour, kurz bezpečné jízdy 2015,  Kareřina Krejsová VT marketing,  foto: Zdeněk Nesveda

VegaTour most 7

Vega Tour, kurz bezpečné jízdy 2015,  Autodrom Most,  foto: Zdeněk Nesveda

VegaTour most 8

Vega Tour, kurz bezpečné jízdy 2015,  Autodrom Most,  foto: Zdeněk Nesveda

VegaTour most 9

Vega Tour, kurz bezpečné jízdy 2015,  Autodrom Most,  foto: Zdeněk Nesveda

VegaTour most 10

Vega Tour, kurz bezpečné jízdy 2015,  Autodrom Most,  foto: Zdeněk Nesveda

VegaTour most 11

Vega Tour, kurz bezpečné jízdy 2015,  Autodrom Most,  foto: Zdeněk Nesveda

VegaTour most 13

Vega Tour, kurz bezpečné jízdy 2015, pan Sokol VT, Autodrom Most,  foto: Zdeněk Nesveda

VegaTour most 16

Vega Tour, kurz bezpečné jízdy 2015,  Autodrom Most,  foto: Zdeněk Nesveda

VegaTour most 18

Vega Tour, kurz bezpečné jízdy 2015,  Autodrom Most,  foto: Zdeněk Nesveda

VegaTour most 20

Vega Tour, kurz bezpečné jízdy 2015 Autodrom Most,  foto: Zdeněk Nesveda

VegaTour most 19

Vega Tour, kurz bezpečné jízdy 2015 Autodrom Most,  foto: Zdeněk Nesveda

VegaTour most 23

Vega Tour, kurz bezpečné jízdy 2015 Autodrom Most,  foto: Zdeněk Nesveda

VegaTour most 24

Vega Tour, kurz bezpečné jízdy 2015 Autodrom Most,  foto: Zdeněk Nesveda

VegaTour most 26

Vega Tour, kurz bezpečné jízdy 2015 Autodrom Most,  foto: Zdeněk Nesveda

VegaTour most 27

Vega Tour, kurz bezpečné jízdy 2015 Autodrom Most,  foto: Zdeněk Nesveda

VegaTour most 28

Vega Tour, kurz bezpečné jízdy 2015 Autodrom Most,  foto: Zdeněk Nesveda

VegaTour most 29

Vega Tour, kurz bezpečné jízdy 2015 Autodrom Most,  foto: Zdeněk Nesveda

VegaTour most 30

Vega Tour, kurz bezpečné jízdy 2015 Autodrom Most,  foto: Zdeněk Nesveda

VegaTour most 33

Vega Tour, kurz bezpečné jízdy 2015 Autodrom Most,  foto: Zdeněk Nesveda

VegaTour most 32

Vega Tour, kurz bezpečné jízdy 2015 Autodrom Most,  foto: Zdeněk Nesveda

VegaTour most 35

Vega Tour, kurz bezpečné jízdy 2015 Autodrom Most,  foto: Zdeněk Nesveda

VegaTour most 37

Vega Tour, kurz bezpečné jízdy 2015 Autodrom Most,  foto: Zdeněk Nesveda

VegaTour most 38

Vega Tour, kurz bezpečné jízdy 2015 Autodrom Most,  foto: Zdeněk Nesveda

VegaTour most 39

Vega Tour, kurz bezpečné jízdy 2015 Autodrom Most,  foto: Zdeněk Nesveda

VegaTour most 40

Vega Tour, kurz bezpečné jízdy 2015 Autodrom Most,  foto: Zdeněk Nesveda

VegaTour most 42

Vega Tour, kurz bezpečné jízdy 2015 Autodrom Most,  foto: Zdeněk Nesveda

VegaTour most 43

Vega Tour, kurz bezpečné jízdy 2015 Autodrom Most,  foto: Zdeněk Nesveda

VegaTour most 43

Vega Tour, kurz bezpečné jízdy 2015 Autodrom Most,  foto: Zdeněk Nesveda

VegaTour most 15

Vega Tour, kurz bezpečné jízdy 2015 Autodrom Most,  Antonín  Vohradský „KOLA ROVNĚ, ZASE JSTE VPŘÍKOPU!“  foto: Zdeněk Nesveda

VegaTour most 31

Vega Tour, kurz bezpečné jízdy 2015 Autodrom Most, závěrečné  focení,  foto: Zdeněk Nesveda

VegaTour most 14

Vega Tour, kurz bezpečné jízdy 2015 Autodrom Most, Antonín Vohradský a Stanislav  Procházka, závěr,   foto: Zdeněk Nesveda

                               

Tagy: , , ,

Komentáře uzavřeny.