cz  Czech      uk  EN

DEKRA významně zvyšuje odborné znalosti profesionálních řidičů

DEKRA_VEGA_2015 21

BusPress  byl účastníkem pilotního programu zdokonalování profesních znalostí u profesionálních řidičů, který připravila Akademie dopravního vzdělávání DEKRA CZ společně s renomovanou dopravní autobusovou společností VEGA TOUR. DEKRA se s firmou VEGA TOUR  letos při výcviku řidičů potkává již podruhé, poprvé to bylo na počátku letošního roku při nácviku nestandardních a krizových situací na dráze mosteckého polygonu.  Druhá akce, školení pro řidiče autobusů v listopadu letošního roku, se konala v areálu VEGA TOUR, kde měli profesionální řidiči autobusů příležitost si také poprvé vyzkoušet jízdu v unikátním řidičském simulátoru DEKRA.

Velký potenciál vzdělávacích programů DEKRA

V nových vzdělávacích programech DEKRA pro profesionální řidiče spatřujeme neobyčejný potenciál. Domníváme se, že díky těmto programům je možné znovu nastartovat vzestupnou profesní hierarchii, kdy za volant autobusů a těžkých kamiónů budou opět usedat skutečně pouze zkušení, prověření řidiči s praxí. Při současném kritickém nedostatku profesionálních řidičů je zcela běžné, že přepravní firmy zaměstnávají řidiče bez jakýchkoliv zkušeností. Pozorujeme snahu dopravců získat nové řidiče autobusů a trolejbusů z řad matek po mateřské dovolené. Stále se však přikláníme k názoru, že za volant autobusu nebo kamionu by měl usednout pouze vyzrálý řidič s určitou praxí, jenom tak snížíme riziko vzniku nehod s fatálními následky.  Mluvíme-li o určité hierarchii řidičského stavu, myslíme tím postupný profesní růst, kdy je nutné začít využívat potenciálu u řidičů nižších skupin již s částečnou praxí v řízení, kteří postupně dozrají ve skutečné profesionály jak v mezinárodní kamionové, tak i v autobusové dopravě. Z řidičského povolání se musí stát jednoznačně odborná profese, toho však můžeme dosáhnout pouze vyšším vzděláváním nad rámec standardní výuky v autoškole.

Propojení teorie s reálným světem dopravy

Ano, jsme teprve na začátku cesty, ale můžeme si nyní říci, že se konečně někdo začíná intenzivně zabývat zdokonalováním řidičských znalostí, teorie i praxe. Za mimořádný vklad považujeme investici společnosti DEKRA do vývoje nového řidičského simulátoru, díky čemuž se Česko může chlubit ojedinělým zařízením, nejmodernějším v Evropě, na kterém mohou nyní trénovat všechny skupiny řidičů. Pilotní program „DEKRA  – VEGA“ je inspirací i pro další dopravní firmy, jako příklad hodný následování a věříme, že unikátní „rozbalený“ řidičský mobilní simulátor už brzy uvidíme v plném provozu na více místech po celé České republice i u dalších dopravních společností.

Na společném školení „DEKRA – VEGA“ se nám líbily netradiční postupy, propojení teorie i praxe, kdy velká část školení se odehrávala přímo na vozidlech. Aktuální téma podzimního školení se bezprostředně dotýkalo také přípravy autobusů na zimní období, například i nasazování řetězů.   Převážná většina věcí, která zde zazněla, je nad rámec běžného vzdělávání v autoškole nebo povinného školení řidičů. Je obrovská škoda, že obdobná školení absolvuje pouze necelé procento z celé řidičské populace v naší zemi.

DEKRA představuje programy pro situace, které nejdou trénovat v reálu

Vypracované sofistikované vzdělávací programy DEKRA jsou unikátní zejména tím, že zde řidiči absolvují intenzivní trénink reálných situací, které nelze nacvičovat při běžném provozu. Mluvíme nyní o výcviku jízdy na polygonech, ale i o tréninkovém řízení řidičského simulátoru. Řidiči absolvují úkoly několikrát po sobě, až do doby, kdy je bez problémů zvládají. Velkou výhodou je, že veškeré úkony se vyhodnocují, řidiči také slyší bezprostřední komentáře zkušených školitelů DEKRA. Dopravci mají tak možnost si udělat reálný obraz o profesní úrovni svých řidičů. Školení by za odměnu neměli absolvovat jenom ti nejlepší řidiči, ale hlavně ta jejich profesně slabší část.

Profese řidiče a vzdělávání DEKRA

Časy se mění, v minulosti byl profesionální řidič vnímán jako někdo, kdo je částečně i automechanik a na cestě si umí poradit s opravou vozidla. Dnes si nedovedeme představit, že by si řidič sám na silnici cokoliv opravoval, možná s výjimkou výměny kola a několika dalších drobností. Je však nezbytně nutné, aby novodobý řidič vozidlo bezvadně znal z hlediska funkčnosti a jeho ovládání. Několikrát po sobě jsme absolvovali teoretická školení DEKRA, zde se řidiči seznamují, jak správně používat vozidlo vybavené množstvím elektronických systémů, hlavně se zde dozvídají, co se s vozidlem skutečně děje v každém okamžiku, při jízdě na kluzké vozovce, na sněhu, ledu a v mnoha dalších případech. Je bezpodmínečně nutné, aby řidiči profesionálové se vzdělávali, „četli návody, uměli přijímat nové informace a v praxi je bezezbytku využívat. To jsou všechno věci, které s sebou přinášejí bezpečnost na naše silnice, ale také i ekonomický přínos pro dopravní společnosti. Je nutné mnohé věci začít měnit, řidičská školení nemohou být chápána jako nutné zlo, ale jako důležitá a nezbytná součást řidičské profese. Řidiče profesionála by měla společnost vnímat jako vážnou autoritu zodpovědnou za životy mnoha lidí, tomu však musí odpovídat i jeho znalosti a zkušenosti a profesní vzdělání. Vytvořme pro řidiče podmínky pro jejich profesní růst, udělejme vše proto, aby zaměstnání řidiče bylo opět atraktivní a přitažlivé pro současnou generaci.

 Zdeněk Nesveda – BusPress

DEKRA_VEGA_2015 1

Pilotní program pro vzdělávání profesionálních řidičů DEKRA – VEGA TOUR, foto: Zdeněk Nesveda

DEKRA_VEGA_2015 4

Pilotní program pro vzdělávání profesionálních řidičů DEKRA – VEGA TOUR, foto: Zdeněk Nesveda

DEKRA_VEGA_2015 18

Pilotní program pro vzdělávání profesionálních řidičů DEKRA – VEGA TOUR, foto: Zdeněk Nesveda

DEKRA_VEGA_2015 5

Pilotní program pro vzdělávání profesionálních řidičů DEKRA – VEGA TOUR, foto: Zdeněk Nesveda

DEKRA_VEGA_2015 17

Pilotní program pro vzdělávání profesionálních řidičů DEKRA – VEGA TOUR, foto: Zdeněk Nesveda

DEKRA_VEGA_2015 23

Pilotní program pro vzdělávání profesionálních řidičů DEKRA – VEGA TOUR, foto: Zdeněk Nesveda

DEKRA_VEGA_2015 10

Pilotní program pro vzdělávání profesionálních řidičů DEKRA – VEGA TOUR, foto: Zdeněk Nesveda

DEKRA_VEGA_2015 22

Pilotní program pro vzdělávání profesionálních řidičů DEKRA – VEGA TOUR, foto: Zdeněk Nesveda

DEKRA_VEGA_2015 12

Pilotní program pro vzdělávání profesionálních řidičů DEKRA – VEGA TOUR, foto: Zdeněk Nesveda

DEKRA_VEGA_2015 24

Pilotní program pro vzdělávání profesionálních řidičů DEKRA – VEGA TOUR, foto: Zdeněk Nesveda

DEKRA_VEGA_2015 14

Pilotní program pro vzdělávání profesionálních řidičů DEKRA – VEGA TOUR, foto: Zdeněk Nesveda

DEKRA_VEGA_2015 15

Reklama na BusPressu – Klíč k nejlepším obchodům

dekra_skola-MM

 

 

 

 

 

 

Tagy: ,

Komentáře uzavřeny.