cz  Czech      uk  EN

První CNG autobusy za letošní dotace budou jezdit v Brně

CNG BUS 4

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) prostřednictvím Státního fondu životního prostředí (SFŽP) vypsalo letos v lednu dotaci na výměnu nejstarších a životní prostředí nejvíce znečišťujících autobusů městské hromadné dopravy za ekologické autobusy na stlačený zemní plyn (CNG). Nyní ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal v rámci 57. výzvy Operačního programu Životní prostředí seznam schválených a zamítnutých žádostí. Díky této podpoře získá několik měst v ČR desítky CNG autobusů, například město Brno 12 nových autobusů na CNG již tento měsíc a dalších 88 autobusů na přelomu roku 2014 a 2015.

Díky dotaci z Evropské unie bude v Brně v areálu vozovna Slatina vybudována také nejmodernější a nejkapacitnější plnicí stanice CNG v České republice. Otevřena bude již letos v létě a obslouží 100 autobusů denně.

„Jsme rádi, že CNG autobusy tuto podporu dostaly, protože tím se výrazně snižuje návratnost investic a kromě finančních úspor, regionům výrazně uleví od škodlivých emisí,“ říká Jan Ruml, výkonný ředitel Českého plynárenského svazu (ČPS). „Stlačený zemní plyn má nejlepší ekologické i ekonomické parametry a tak ve většině dopravních podniků českých měst probíhá obnova vozového parku právě za autobusy na CNG. Podniky s 30 autobusy mohou ušetřit ročně přes deset milionů korun,“ dodává Jan Ruml.

„Hlavní cíle projektu jsou tři: snížit negativní vliv provozu autobusů na životní prostředí ve městě Brně až o 766 kilogramů prachových částic za rok, obnovit vozový park a tím zvýšit podíl nízkopodlažních autobusů ze 40 na 70 procent a snížit finanční náklady na provoz městské hromadné dopravy,“ uvedl generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

Mezi skupinou schválených žádostí figuruje celkem osm projektů v oblasti Alternativní doprava. V 57. výzvě OP ŽP byly podpořeny:

  • Projekt – Nákup CNG autobusů pro Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. (dotace 47 113 400 Kč).
  • Pořízení autobusů MHD s pohonem na CNG – Brno-město (dotace 394 146 882 Kč)
  • Projekt – Autobusy CNG v DPO – Dopravní podnik Ostrava a.s. (dotace 645 671 251 Kč).
  • Projekt – Pořízení CNG autobusů – ČSAD Havířov a.s. (dotace 110 665 460 Kč).
  • Projekt – Nákup autobusů s CNG pohonem – Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. (dotace 128 787 028 Kč).
  • Projekt – Pořízení CNG autobusů – ČSAD Karviná a.s. (dotace 67 431 707 Kč).
  • Projekt – Pořízení CNG autobusů – ČSAD Frýdek-Místek a.s. (dotace 96 732 151 Kč).
  • Projekt – Zelená Opava – CNG – Městský dopravní podnik Opava, a.s. (dotace 90 881 284 Kč).

Celkové náklady těchto 8 projektů budou více než 2,4 miliardy korun. Podle Českého plynárenského svazu, který sleduje vývoj CNG a pravidelně zpracovává statistická data z této oblasti, jezdí v ČR zatím jen asi 2,5 procenta CNG autobusů ze všech, resp. 512 CNG autobusů v nejméně 35 městech. Během jednoho roku tak bude v ČR jezdit nejméně 750 CNG autobusů. V loňském roce bylo v ČR registrováno 891 nových autobusů, z toho těch na CNG jen 42. Ve světě dnes jezdí již téměř 782 tisíc CNG autobusů. Ve městech jako je Barcelona nebo Madrid jezdí 400 resp. 700 CNG autobusů. V Madridu pak plnicí CNG stanice dopravního podniku obslouží 150-180 autobusů za hodinu.

Tagy: , , ,

Komentáře uzavřeny.