cz  Czech      uk  EN

Do roka bude jezdit v ČR 820 autobusů na zemní plyn!

MAGIC BUS

Součástí nedávno skončeného veletrhu Czechbus  byl také doprovodný program stlačeného zemního plynu (CNG) v městské dopravě. Největším problémem ČR jsou prachové částice a tato bezprašná hromadná doprava se dnes stává nejlepším řešením pro čistá města. Podle nejnovější zprávy Navigant Research světový prodej CNG autobusů a nákladních vozů má stoupnout ze 170,2 tisíce/rok v roce 2013 na téměř 400 tisíc v roce 2022. V ČR jezdí již 523 CNG autobusů ve více než 35 městech a do roka si města zakoupí nejméně 300 dalších.

CZECHBUS CNG 3

V celkem 37 českých městech ČR byly vloni překročeny povolené imisní limity na 100 procentech jejich území. Vyplývá to z právě zveřejněné výroční zprávy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Hlavním důvodem, proč byly překročeny, je vysoká koncentrace jemných částic prachu a také rakovinotvorného benzo[a]pyrenu. Míra urbanizace v ČR je 73 procent, proto je negativnímu působení emisí z městské dopravy vystavena většina obyvatel. „Koncentrace benzo[a]pyrenu, který se nachází ve výfukových plynech, jsou dlouhodobě překračovány u 60 procent populace ČR. Benzo[a]pyren je silně karcinogenní. Představuje nejvýznamnější riziko znečištěným ovzduším u nás. A největší zátěž benzo[a]pyrenu ve velkých městech způsobuje právě doprava,“ říká Radim Šrám z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR.

Primátoři měst jsou dnes odpovědní za životní prostředí 2/3 obyvatel planety. I to je důvodem, že ve světě dnes jezdí již téměř 782 tisíc CNG bezprašných autobusů. Ve městech jako je Barcelona nebo Madrid jezdí 400 resp. 700 CNG autobusů. V Madridu plnicí CNG stanice dopravního podniku obslouží 150-180 autobusů za hodinu. I v EU jsou města dnes domovem 70 procent její populace. „EU na konci října schválila závazný cíl pro dlouhodobou politiku klimatu snížit emise skleníkového plynu oxidu uhličitého CO2 o 40 procent a vozy na CNG mají o 25 až 30 procent méně CO2, podporovat zemní plyn je tedy to nejjednodušší, jak tyto emise snížit,“ říká Jiří Šimek, místopředseda Rady Českého plynárenského svazu (ČPS).

Mezi výrazné technologie ke snižování environmentální zátěže a snížení emisí spalovacích motorů ve městech patří právě CNG, protože jeho spalováním se neuvolňují žádné pevné karcinogenní prachové částice. Brno už rozjelo největší CNG projekt autobusů v ČR za 0,5 miliardy korun a v brzké době by zde mělo jezdit 100 autobusů na zemní plyn. Stejně tomu bude i v Ostravě. Město Havířov uvažuje, že všechny autobusy ve městě budou jezdit jen na CNG, Ústí nad Labem si hodlá pořídit 30 až 35 CNG autobusů. Zájem o nákup těchto bezprašných autobusů spolu s podporou je obrovský. Na Kladně jezdí CNG autobusy již několik let. ČSAD MHD Kladno nyní nakoupila 12 dalších CNG autobusů. Také Znojmo se rozhodlo jít cestou CNG. CNG autobus již testovali v Turnově a Kroměříži. Nové autobusy si nyní koupí i Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, Opava, Karviná, Frýdek-Místek aj. Ve stádiu studie je podle předsedy představenstva Pražské plynárenské Pavla Janečka také využití stlačeného zemního plynu i pro autobusy MHD v Praze. Celkem už jezdí u nás ve více než 35 městech.

Díky podpoře v rámci 57. výzvy Operačního programu Životní prostředí získá několik měst v ČR až 300 bezprašných CNG autobusů. Celkové náklady těchto 8 projektů budou více než 2,4 miliardy korun. Podle Českého plynárenského svazu, který sleduje vývoj CNG a pravidelně zpracovává statistická data z této oblasti, jezdí v ČR zatím jen asi 2,5 procenta CNG autobusů ze všech, resp. 523 CNG autobusů. Během jednoho roku ale bude v ČR jezdit nejméně 300 nových CNG autobusů.

Mezi skupinou schválených žádostí figuruje celkem osm projektů v oblasti Alternativní doprava.

 V 57. výzvě OP ŽP byly podpořeny:

  • Projekt – Nákup CNG autobusů pro Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. (dotace 47 113 400 Kč).
  • Pořízení autobusů MHD s pohonem na CNG – Brno-město (dotace 394 146 882 Kč)
  • Projekt – Autobusy CNG v DPO – Dopravní podnik Ostrava a.s. (dotace 645 671 251 Kč).
  • Projekt – Pořízení CNG autobusů – ČSAD Havířov a.s. (dotace 110 665 460 Kč).
  • Projekt – Nákup CNG autobusů – Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. (dotace 128 787 028 Kč).
  • Projekt – Pořízení CNG autobusů – ČSAD Karviná a.s. (dotace 67 431 707 Kč).
  • Projekt – Pořízení CNG autobusů – ČSAD Frýdek-Místek a.s. (dotace 96 732 151 Kč).
  • Projekt – Zelená Opava – CNG – Městský dopravní podnik Opava, a.s. (dotace 90 881 284 Kč).

Ukazuje se, že se vyplatí si pořídit CNG autobusy i bez podpory. Například společnost ČSAD Tišnov si pořídila v letošním roce 5 CNG autobusů bez dotací. Vzhledem k tomu, že každý rok počítají s obnovou vozového parku v počtu 3 až 6ti autobusů, do 5 let by dopravní podnik rád dosáhl celkového počtu 20-25 autobusů s pohonem na CNG. Současně si společnost ČSAD Tišnov vybudovala i plnicí CNG stanici. „Stlačený zemní plyn má nejlepší ekologické i ekonomické parametry a tak ve většině dopravních podniků českých měst probíhá obnova vozového parku právě za autobusy na CNG. Do roka by mělo jezdit v ČR nejméně 820 CNG autobusů. Podniky s 30 autobusy mohou ušetřit ročně přes deset milionů korun,“ říká Jiří Šimek z ČPS. „CNG se nejvíce vyplatí právě pro podniky s velkým počtem najetých kilometrů,“ dodává Jiří Šimek.

V ČR dnes jezdí 19 716 autobusů a více než polovina z nich je starší 10 let. Průměrné stáří se zvyšuje, na konci roku 2010 to bylo 14,38 roku, na konci roku 2011 pak 14,56 roku a na konci roku 2013 je to už 14,76 roku. Přitom průměrné stáří autobusů v Evropské unii (EU) činí maximálně 11 let. Autobusů normy Euro 0 až III je v ČR asi 13 tisíc.

TZ:ČPS

Autobusy na CNG vystavené na veletrhu CZECHBUS 2014, foto: Zdeněk Nesveda

Czechbus CNG

Czechbus CNG 1

Czechbus 11

Tagy: , , ,

Komentáře uzavřeny.