cz  Czech      uk  EN

„Indukční dálnici“ pro dynamické dobíjení elektromobilů bude testovat Velká Británie

uk-electric-highway 1

Organizace Highways England, správce dálniční infrastruktury v Anglii, oznámila v srpnu 2015, že během tohoto roku začne s provozními zkouškami dálniční infrastruktury pro dynamické dobíjení elektrických vozidel pomocí zabudovaných indukčních smyček. Tyto zkoušky, první svého druhu ve Velké Británii, budou zahrnovat vybavení vozidel mobilní částí indukčního dobíjení a pevné části pod povrchem vozovky, kde bude simulovat provozní podmínky dálnice. Testy budou probíhat přibližně 18 měsíců a podle výsledků mohou pokračovat zkušebním provozem v reálných podmínkách. Podrobnosti testů budou zveřejněny, jakmile bude vysoutěžený dodavatel.

Připravované zkoušky jsou pokračováním studie proveditelnosti, zpracované výzkumnou organizací Transport Research Laboratory (TRL). Jejím cílem bylo prozkoumat proveditelnost systémů dynamického bezdrátového přenosu energie na vybrané strategické silniční síti. Studie se odvolává mj. na zkušenosti z dynamického dobíjení elektrobusů v Jižní Koreji, o němž jsme psali i na našem portále. Sama Velká Británie má již zkušenosti se statickým indukčním dobíjením elektrobusů v Milton Keynes, další zkušební provozy tohoto typu jsou připravovány v rámci evropského projektu ZeEUS.

Studie vychází z průzkumu mezi individuálními i komerčními uživateli silniční sítě a mj. ukazuje na problém „vejce a slepice“ při zavádění moderních technologií: poptávka po novém dopravním systému vyžaduje potřebnou technickou infrastrukturu, investice do ní by však měly být odůvodněny poptávkou.

uk-electric-highway-trial 2

Po technické stránce vychází studie ze základního konceptu, který znázorňuje obrázek. Zde uvažovala dvě varianty napájecí infrastruktury:

  •  kratší segmenty s indukčními smyčkami o délce do 8 m, sdružené po čtyřech do úseků dlouhých i s mezerami 50 m; pod napětím je v daném okamžiku jeden až dva 8m segmenty, tzn. každý tento 50m úsek může napájet elektrickou energií dvě vozidla
  • delší segmenty s indukčními smyčkami o délce 40 m a oddělené navzájem 5m mezerami, každý tento segment může napájet jedno vozidlo.

Řešení počítá s přenášeným výkonem do 40 kW pro lehká vozidla a 100 kW (v první variantě), resp. 140 kW (ve druhé variantě) pro těžká vozidla (elektrobusy a nákladní elektromobily).

Studie předpokládá první řešení jako bezpečnější a žádanější, pro účely zkušebního provozu nicméně doporučuje prověřit různé délky indukčních smyček.

Jako hlavní závěry studie doporučuje nejprve vytvořit potřebnou infrastrukturu. Na tomto základě je pak třeba stimulovat poptávku nejprve ze strany velkých komerčních dopravců, provozujících nákladní automobily v rozsahu 12 – 32,5 t hmotnosti (tedy určené spíše pro lehčí zboží) a elektrobusy, kteří pravidelně užívají úseky strategické silniční sítě. Podmínkou úspěšnosti tohoto záměru jsou zkušební provozy a veřejné demonstrování jejich výsledků, které přesvědčí o funkčnosti tohoto systému a stimulují poptávku.

Studie proveditelnosti a následující zkušební provoz jsou součástí celkové strategie Velké Británie směrem k zavádění nízkoemisních a bezemisních vozidel. Ze státního rozpočtu je pro tento účel vyčleněna částka 500 mil. liber během následujících pěti let.

redakce Proelektrotechiky.cz

Uveřejněno ve spolupráci s Proelektrotechiky.cz

 

Pro-elektrotechniky_OK_mod1

 

Reklama na BusPressu – Klíč k dobrým obchodům

 

dekra_skola-MM

 

 

Komentáře uzavřeny.