cz  Czech      uk  EN

Začalo bilancování elektrobusového projektu ZeEUS

Elektrobus VDL Citea SLF-120 Electric v Münsteru ( foto: VDL)

Elektrobus VDL Citea SLF-120 Electric v Münsteru ( foto: VDL)

 

Projekt ZeEUS: elektrobusy v Münsteru bilancují demonstrační provoz

Evropský projekt demonstračních provozů elektrických autobusů ZeEUS se zvolna chýlí ke svému závěru. Prvním městem, které bilancuje jejich provoz v rámci tohoto projektu, se stal 300tisícový německý Münster s pěti průběžně dobíjenými elektrobusy od nizozemského výrobce VDL Bus & Coach. Hodnocený demonstrační provoz probíhal od září 2015 do dubna 2017.

Elektrobus VDL Citea SLF-120 Electric je 12m nízkopodlažní elektrobus o přepravní kapacitě 80 cestujících (sedících a stojících). Elektrobusy v Münsteru používají pohonný systém ZAwheel od německého výrobce Ziehl-Abegg. Jeho základem jsou bezpřevodovkové vodou chlazené synchronní motory s permanentními magnety výkonu 113 kW, pohánějící individuálně každé kolo hnací nápravy. Jako zásobník energie slouží trakční baterie o kapacitě 62,5 kWh.

Pro průběžné dobíjení byl v Münsteru nejprve používán systém robotického ramene, které se automaticky vysouvá z nabíjecí stanice, umístěné ve střeše čekárny pro cestující na konečné zastávce, a zasune se z boku do kontejneru na střeše vozidla (viz foto pravo). Tato technologie byla individuálně vyvinuta ústavem IFAS (Institute for Fluid Power Drives and Controls). V září 2016 byl tento systém nahrazen sériovým řešením se čtyřpólovou pantografovou konzolí typu Schunk (viz foto níže). Nabíjecí stanice tohoto typu je instalována na konečné stanici a průběžné dobíjení výkonem až 500 kW trvá cca 5 minut. Elektrobusy se kromě toho nabíjejí přes noc pomalým dobíjením ze zásuvky po dobu cca 3 hodin.

 

Elektrobus VDL Citea SLF-120 Electric rychlé dobíjení Schunk

Elektrobus VDL Citea SLF-120 Electric rychlé dobíjení Schunk

.

Elektrobus VDL Citea SLF-120 Electric rychlé dobíjení Schunk

Elektrobus VDL Citea SLF-120 Electric rychlé dobíjení Schunk

Pět těchto elektrobusů provozovaných městským dopravcem Stadtwerke Münster bylo v rámci demonstračního provozu nasazeno na lince 14 dlouhé 11 km a obsluhující centrum města a příměstskou oblast s převážně plochým terénem. Elektrobusy byly v provozu v průměru 16 hodin denně a za tuto dobu najezdily zhruba 150 km průměrnou cestovní rychlostí 14 km/h. Každý den tyto elektrobusy přepravily cca 5 tisíc cestujících.

Jako hlavní zkušenosti z tohoto demonstračního provozu uvádí dopravce následující poznatky:

  • Elektrobusy jsou pozitivně přijímány ze strany cestujících, řidičů i obyvatel města.
  • Zásadním prvkem pro spolehlivost provozu elektrobusů je nabíjecí infrastruktura.
  • Většina zaznamenaných technických problémů byla důsledkem chyb při provozování elektrobusů nebo běžných závad na vozidle, spíše než závad na elektrickém pohonu.
  • Důvěru řidičů v elektrické autobusy během provozu v reálných podmínkách posílí podpora zkušeného instruktora.
  • Integrace elektrobusů do parku dieselových autobusů vyžaduje čas.

Výměna individuální technologie u průběžného dobíjení za sériovou kromě toho ukazuje i na další poznatek, který vychází najevo u řady provozů elektrobusů (včetně například naší Plzně): Spolehlivosti provozu přispívá co největší využívání odzkoušených sériových řešení, spíše než hledání „vlastní cesty“.

Vyhodnocením demonstračního provozu v rámci projektu ZeEUS elektrobusy v Münsteru rozhodně nekončí. Stadtwerke Münster připravuje od roku 2018 provoz dvou palivočlánkových autobusů s dojezdem na jedno naplnění nádrže přes 400 km. Stávající park bateriových elektrobusů se kromě toho rozšíří o pět dalších elektrobusů VDL s kapacitou trakčních baterií zvýšenou na 180 kWh kvůli větší flexibilitě provozního nasazení, které budou využívat současnou infrastrukturu pro průběžné dobíjení. K pohonu bude u těchto elektrobusů využíván centrální motor Siemens, což sníží udržovací náklady.

Závěrem lze dodat, že přes nesporně užitečné poznatky z projektu ZeEUS dnes už v řadě případů trh předbíhá zkušební provozy. Jak patrno ze závěrů konference Elektrické autobusy pro město VI, v celém světě je dnes provozováno téměř 350 tisíc elektrických autobusů, z toho v Evropě cca 1300. Evropský trh elektrických autobusů přitom prožívá doslova „velký třesk“, při kterém více než 30 dodavatelů nabízí celkem více než 80 typů elektrických autobusů.

redakce Smartcityvpraxi.cz

.

O slovenském veletrhu BUS SHOW 2018
WWW.BUSSHOW.EU

 

 

Elektrické autobusy pre mesto“ na veľtrhu Busshow 2018 – NITRA

Konferencia „Elektrické autobusy pre mesto“ na veľtrhu Busshow 2018 podporí slovenské smart cities

 

.

.

.

 

SMART CITY V PRAXI

 

Reklama na BusPressu – Klíč k nejlepším obchodům

 

1. autobusový veľtrh na Slovensku  5.6. – 7.6. 2018

.

 

Autobusy VDL

 

Mercedes – Benz      Setra

 

WWW.MESTSKADOPRAVA.INFO

 

LOGO_isuzu_turancar

TURANCAR CZ, PRODEJ AUTOBUSŮ ISUZU – WWW.ISUZUBUS.CZ

Autobusy ISUZU, ISUZU, ISUZU servis, ISUZU díly, ISUZU TURANCAR

Isuzu-Logo

ProScan – prodej a servis ISUZU – WWW.ISUZUTRUCK.EU

ISUZU prodej, ISUZU díly, ISUZU nákladní, ISUZU D -MAX

KHMC2X

KHMC OPAVA, VÝROBA AUTOBUSŮ – WWW.KHMC.CZ

.

Tagy: ,

Komentáře uzavřeny.