cz  Czech      uk  EN

Vývoj kvality autobusové dopravy PID za rok 2015

ČSAD Kladno

Rok 2015 byl již pátým rokem běžného měření a vyhodnocování standardů kvality PID pro autobusovou dopravu, jejichž prostřednictvím organizace ROPID monitoruje vývoj kvality u jednotlivých dopravců a společně se postupně snažíme úroveň poskytovaných služeb nejen zvyšovat, ale i sjednocovat napříč dopravci.

„Obecně jsme zaznamenali pozitivní trend postupného zvyšování kvality u většiny dopravců zejména u standardů bezbariérovosti, stáří vozového parku, čistoty vozidel a přesnosti provozu“, konstatuje ředitel ROPID Petr Tomčík. I nadále pokračovala obnova vozového parku, pořizování nízkopodlažních vozidel nebo obnova zastávkových zařízení. „Podařilo se tak navýšit podíl bezbariérově přístupných vozidel z 58 % v roce 2014 na 61 % v roce 2015, což se promítlo také v jízdních řádech formou navýšení počtu garantovaně nízkopodlažních spojů,“ doplňuje vedoucí odboru kvality služby Petr Ježdík. Průměrné stáří vozového parku za všechny dopravce bylo ke konci roku 2015 8,5 let (požadavek dle zákona je max. 9 let).

Prostřednictvím standardů ale řešíme zejména nevyhovující stavy nebo zjištěné závady. Nejčastějším neplněným standardem bylo v tomto ohledu stejně jako v roce 2014 Informování cestujících ve vozidlech, většinou se ale nejednalo o zásadní prohřešky, které by výrazně zhoršovaly podmínky pro cestování. Složitá situace je bohužel v personální oblasti. Prohlubující se nedostatek řidičů napříč většinou dopravců měl za následek určitý pokles kvality provedené služby a zvýšení počtu závad, které jsou sledovány v souvislosti s činností provozního personálu. Pro rok 2016 se však podařilo vyjednat navýšení dotace pro jednotlivé dopravce, což by se mělo odrazit v nárůstu mezd řidičů. Tuto problematiku bude nutné sledovat i do budoucna a zohlednit v připravovaných výběrových řízeních na autobusové linky.

Stávající smlouvy se všemi 13 autobusovými dopravci končí v roce 2019 a ROPID již nyní připravuje podmínky pro nové smlouvy, které se budou týkat například technických parametrů nově pořizovaných autobusů. „Společně s dopravci začneme již v letošním roce tvořit nové standardy, které by měly znamenat další zvýšení kvality poskytovaných služeb a uspokojení stále náročnějších požadavků cestujících, například bezbariérovost, klimatizace nebo moderní informační a odbavovací systémy,“ uzavírá Tomčík.

Malá statistika autobusové dopravy PID (údaje se vztahují k 31. 12. 2015)

 • Počet dopravců: 13
 • Počet autobusů: 1870, z toho standardních: 1199, kloubových: 550, nízkokapacitních: 121
 • Podíl bezbariérových vozidel: 61%
 • Průměrné stáří vozového parku: 8,5 let
 • Průměrné plnění přesnosti provozu: 83,1 % (přesný provoz je do 3 minut zpoždění)
 • Počet linek: 310, z toho městských: 149, příměstských: 161
 • Počet ujetých km za rok 2015: cca 90,5 milionu
 • Počet obsluhovaných obcí: 313
 • Počet přepravených cestujících za rok: cca 447 mil., z toho v Praze: cca 406 mil., mimo Prahu: cca 41 mil.
 • Počet autobusů v jednotném barevném nátěru PID: 173
 • Počet zastávek (sloupků): 5614, z toho v Praze: 3099, mimo Prahu: 2515

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)

Dopravci s vysokou kvalitou (splněno 80 % a více % standardů)

* = takto označení dopravci splnili všechny standardy

 • Dopravní podnik hl. m. Prahy*
 • MARTIN UHER*
 •  STENBUS
 • ČSAD POLKOST
 • ABOUT ME
 • PROBO BUS
 • ČSAD MHD Kladno

Dopravci s vyšší kvalitou (splněno mezi 60 % a 80 % standardů)

 • ARRIVA PRAHA
 • OAD Kolín
 • ARRIVA Střední Čechy
 • ČSAD Střední Čechy
 • Jaroslav Štěpánek

Dopravci s průměrnou kvalitou (splněno mezi 40 % a 60 % standardů)

 • Vlastimil Slezák

Dopravci s nižší kvalitou (splněno 40 % a méně % standardů

TZ:ROPID

standardy2015_1

.

standardy2015_2

,

standardy2015_3

 

Reklama na BusPressu – Klíč k nejlepším obchodům

dekra_skola-MM

DEKRA, ŠKOLA SMYKU – WWW.DEKRA.CZ

CZECHBUS 2016 1

CZECHBUS, VELETRH AUTOBUSŮ V PRAZE – WWW.CZECHBUS.EU

LOGO_isuzu_turancar

TURANCAR CZ, PRODEJ AUTOBUSŮ ISUZU – WWW.ISUZUBUS.CZ

KHMC2X

KHMC OPAVA, VÝROBA AUTOBUSŮ – WWW.KHMC.CZ

Anvi_Trade

ANVI TRADE, PODDLAHOVÉ MATERIÁLY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ – WWW.ANVITRADE.CZ

 

 

Tagy: ,

Komentáře uzavřeny.