cz  Czech      uk  EN

Přijedeme dýchat pro Ostravu – nové autobusy SOLARIS Urbino CNG

Ostrava

Název projektu – Autobusy na CNG v DPO

Cílem projektu je snížení imisní zátěže na území města Ostrava a jeho okolí. Předmětem projektu je nahrazení stávajících dieselových autobusů novými autobusy s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) a zároveň vybudování potřebné infrastruktury pro jejich provoz, zejména plnící stanice CNG a úpravy servisních prostor. V rámci projektu bude pořízeno 105 autobusů s pohonem na CNG (z toho 90 vozů s karoserií 12m a 15 vozů s karoserií 18m), které plně nahradí stejný počet dieselových autobusů, z nichž 63 autobusů splňuje emisní normu EURO 2 a 42 autobusů normu EURO 3.

Projekt na obnovu třetiny vozového parku autobusů novými bezbariérovými vozidly s pohonem na CNG zapadá do dlouhodobé strategie Zelená a čistá Ostrava 2025, kterou Dopravní podnik Ostrava poprvé představil v roce 2013.

TZ: Dopravní podnik Ostrava

 

dekra_skola MM

 

Tagy: , , ,

Komentáře uzavřeny.