cz  Czech      uk  EN

Úspěšná studie „E-mobilita v MHD“ 4000 zájemců o stažení!

E BUS SOR 2

Studie „E-mobilita v MHD“  zaznamenala již  4000 stažení z portálu Proelektrotechniky.cz. Další její aktualizace je nyní v přípravě. Studie „E-mobilita v MHD“, zabývající se stavem a vývojem elektrických autobusů v ČR a ve světě, kterou zpracovala v roce 2013 firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services pro potřebu Sdružení dopravních podniků ČR a která je volně přístupná na portále www.proelektrotechniky.cz , zaznamenala začátkem ledna 2015 čtyři tisíce zájemců, kteří si ji z portálu stáhli. Dalším desítkám čtenářů – zejména představitelům ministerstev a dalších rozhodujících institucí – byla distribuována přímo nebo skrze partnerské organizace zpracovatelské organizace a našeho portálu. Zahraniční zájemci měli možnost si obsah studie přečíst díky obsáhlému článku v americkém časopise Journal of Traffic and Transportation Engineering (ke stažení zde:  http://www.proelektrotechniky.cz/pdf/Study_Ebuses.pdf ) nebo z přednášky na Evropském dopravním kongresu 2013, uveřejněné na serveru www.academia.edu , kde zaznamenala čtenáře z Evropy i zámoří.

Z této bilance je zřejmé, že o problematiku elektrických autobusů je stále rostoucí zájem mezi dopravci, zadavateli veřejné dopravy, dotčenými ministerstvy, výrobci, školami a dalšími důležitými veřejnými a soukromými institucemi. Zájem je zjevný nejen v ČR, ale i v zahraničí. Jako odborní partneři Sdružení dopravních podniků ČR v rámci Pracovní komise pro elektromobilitu (http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita/119.php ) ji její zpracovatelé dále využívají jako názorný podklad pro podporu rozvoje elektrických autobusů v ČR a jeho spolufinancování z veřejných zdrojů.

Vzhledem k rychlému vývoji v technologiích pro elektrické autobusy i k současné situaci v oblasti možného spolufinancování ze zdrojů EU se nyní připravuje její aktualizovaná verze. Ta bude obohacena o další poznatky v analytické, produktové a provozní části a bude obsahovat také novou samostatnou kapitolu zaměřenou na problematiku financování souvisejících projektů. Kromě bateriových elektrobusů včetně různých systémů dobíjení, palivočlánkových autobusů a diesel-hybridních autobusů, u nichž studie představuje produkty výrobců a provozní zkušenosti dopravců, se aktualizovaná verze zaměří rovněž na nově se rozvíjející fenomény v této oblasti. Jsou to především trolejbusy s prodlouženým dojezdem pro jízdu bez troleje (přičemž „prodloužení“ může dosahovat i několikanásobku jízdy s přímým napájením) nebo plug-in hybridní autobusy, tedy vlastně elektrobusy s dieselovým prodlužovačem dojezdu.

Také aktualizovaná verze studie bude financována z čistě soukromých zdrojů, tedy z prostředků sponzorujících průmyslových partnerů i samotných zpracovatelů. To jí umožní značnou flexibilitu co do potřebného obsahu a vhodného načasování jejího zveřejnění, které by při využití veřejných prostředků pro vzdělávání nebylo možné dosáhnout.

Zveřejnění aktualizované studie se předpokládá na konci března nebo začátkem dubna 2015. Prozatím je tedy stále otevřena novým zkušenostem dopravců i zajímavým produktovým informacím sponzorujících partnerů.

 Další informace k aktualizované verzi studie a možné spolupráci: info@proelektrotechniky.cz

 

logo(1) buspress

  Partner projektu „E-mobilita v MHD“

Tagy: 

Komentáře uzavřeny.