cz  Czech      uk  EN

Seminář „Elektrické autobusy pro město“ PROGRAM

Současnost a budoucnost elektrobusů, trolejbusů a hybridních autobusů v ČR a ve světě, je hlavní téma semináře „Elektrické autobusy pro město“. Odborný garant celého bloku přednášek je Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, který je také zároveň provozovatelem internetového www.proelektrotechniky.cz Seminář se uskuteční v rámci, dopravního veletrhu EUROTRANS 2013 v Brně.

Consulting Services navázal spolupráci se Sdružením dopravních podniků ČR

Sdružení dopravních podniků ČR navázalo mediální spolupráci s odborným informačním portálem www.proelektrotechniky.cz . Tento portál je zaměřený na poskytování aktuálních a ověřených informací o projektech a technologiích z elektrotechniky, energetiky a automatizace po celém světě, včetně elektromobility a automatizace v dopravě, jimž věnuje samostatné rubriky. Odborné zázemí portálu je v konzultačních službách pro veřejnou dopravu a energetiku, což je i jedním z důvodů navázání vzájemně prospěšné spolupráce.

 Prvním konkrétním výsledkem tohoto partnerství bude studie „E-mobilta v MHD“, kterou redakce Proelektrotechniky.cz připravuje ve spolupráci se SDP ČR, Dopravní fakultou ČVUT Praha a dalšími organizacemi v odvětví. Studie bude shrnovat aktuální domácí a zahraniční zkušenosti z technologií a provozu elektrických autobusů, jejichž zdrojem energie jsou trakční baterie nebo vodíkový palivový článek. Studie bude prostřednictvím SDP ČR distribuována členům sdružení. První výsledky se předpokládají prezentovat na konferenci Trendy evropské dopravy v červnu 2013.

 Ing. Antonín Macháček – výkonný ředitel Sdružení DP ČR

Současnost a budoucnost elektrobusů,

trolejbusů a hybridních autobusů v ČR a ve světě

 • Datum konání: úterý 8. října 2013, 13.30 – 17.00 hod.
 • Místo konání: BVV –  Konferenční prostory – pavilon G2
 • Odborný garant: Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services

Partneři semináře:

PROGRAM SEMINÁŘE:

 • Současnost a budoucnost elektrobusů, trolejbusů a hybridních autobusů v ČR a ve světě
 • Datum konání: úterý 8. října 2013, 13.30 – 17.00 hod.
 • Místo konání: BVV –  Konferenční prostory – pavilon G2
 • Odborný garant: Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services

13.00 hod. Zahájení semináře

Ing. Antonín Macháček, výkonný ředitel Sdružení dopravních podniků ČR (v jednání)

13.10 – 13.40 hod.

Blok 1: Obecné závěry studie „E-mobilita v MHD“

Shrnutí výsledků studie „E-mobilita v MHD“ (základní druhy pohonů pro elektrické autobusy – trolejbusy a „catenary free operation“, elektrobusy s bateriemi, kapacitory a palivovými články, hybridní pohony sériové a paralelní, technologie dobíjení elektrobusů, souhrnné závěry pro energetickou náročnost, nákladovost, ekologické vlivy a provozní spolehlivost jednotlivých pohonů)

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services

Diskuse13.40 – 16.00 hod.

Blok 2: Provozní zkušenosti s elektrickými autobusy a představení konkrétních technologií (disponibilita elektrických autobusů v linkovém provozu, provozní zkušenosti s různými zdroji elektrické energie a různými typy pohonů, vliv konkrétní konstrukce vozidla na disponibilitu parku, provozní problémy a jejich řešení)

 •  Elektrobusy SOR EBN 10,5 v DP Ostrava

Ing. Radoslav Hanzelka, generální ředitel EKOVA ELECTRIC a.s.

 •  Zkušenosti z provozu trolejbusu s bateriovým pomocným pohonem v BBG Eberswalde

Ing. Zdeněk Vytouš, obchodní ředitel Cegelec a.s.

 •  Hybrid a e-busy, testovací provoz hybridu v PMDP
 • Jan Vejbor, produktový manažer ŠKODA ELECTRIC a.s.
 •  Elektro Midibus EVC – testovací provoz v Ostravě a ve Zlíně

Martin Jahn, EVC Group s.r.o.

 •  TOSA E-BUS nabíjecí systém ABB

Ing. Miroslav Kuželka, ABB s.r.o.

 •  Zkušenosti s průběžně dobíjenými elektrobusy s pohonem Siemens

Ing. Jiří Pohl, Engineer senior, Siemens, s.r.o. (v jednání)

 •  Další zkušenosti z ČR a zahraničí – Evropa a USA

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services

Panelová diskuse

16.00 –17.00 hod.

Blok 3: Finanční a sociálně ekonomické hodnocení projektů elektrických autobusů

Hlavní okruhy problémů: metody finančního hodnocení elektrických autobusů, jejich příležitosti a rizika – kalkulace nákladů na kilometr, metody založené na diskontovaném cash flow, vypovídací schopnost vstupních a výstupních ukazatelů; metody hodnocení

 •  Úvod do problému a příklady z praxe

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services

 •  E-mobilita a zkušenosti z BusCoalition

Jan Vejbor, ŠKODA ELECTRIC a.s.

 •  Elektrobusy SOR EBN 10,5 v DP Ostrava

Ing. Radoslav Hanzelka, EKOVA ELECTRIC a.s

Panelová diskuse

Shrnutí a závěr

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services

 

Studie „E-mobilta v MHD“ ke stažení v pdf ZDE: Vývojové směry v e‐mobilitě – Jakub Slavík

 

 

 

 

 

 

 

Tagy: , , , , , ,

Komentáře uzavřeny.