cz  Czech      uk  EN

EUROTRANS 2013 – Seminář „Elektrické autobusy pro město“ překvapující a podnětné závěry!

 

V úterý 8. října 2013 se v areálu brněnského výstaviště jako doprovodný program veletrhu EUROTRANS 2013 konal pod záštitou Ministerstva dopravy ČR a Sdružení dopravních podniků ČR již dříve avizovaný odborný seminář „Elektrické autobusy pro město“. Odborným garantem semináře byla firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která provozuje také portál www.proelektrotechniky.cz , Jakub Slavík  seminář moderoval a zároveň byl i jedním z přednášejících.

Škoda Battery Evolution, foto: Zdeněk Nesveda 

Tento seminář s podtitulem „Současnost a budoucnost elektrobusů, trolejbusů a hybridních autobusů v ČR a ve světě“ byl zaměřený na současné technologie pro elektrické autobusy, provozní zkušenosti dopravců s elektrickými autobusy, na finanční a sociálně ekonomické hodnocení elektrických autobusů a na problémy jejich financování.

V diskusním panelu se střídali vrcholoví manažeři a uznávaní specialisté z dopravních podniků a od výrobců – Dopravního podniku města Brna, Dopravního podniku Ostrava a společností EKOVA ELECTRIC, ABB, ŠKODA ELECTRIC, SIEMENS, Cegelec a EVC Group. O aktuálních poznatcích z organizace a financování technické základny pro městskou dopravu formou veřejně soukromého partnerství (PPP) pohovořil zástupce Asociace pro rozvoj infrastruktury,

Součástí semináře byl také přehled výsledků studie „E-mobilita v MHD“, která je ke stažení zde.

Publikum tvořilo sto padesát návštěvníků, převážně zástupců municipalit, městských dopravních podniků, dalších organizací působících v dopravě a v souvisejících odvětvích i vysokoškolských učitelů a studentů. Z jejich živých reakcí na prezentace panelistů a zájmu o další informace bylo patrno, že elektrické autobusy jsou dnes nepřehlédnutelným fenoménem v dopravě, technice, ekologii a plánován územního rozvoje měst.

 SIEMENS – RAMPINY, foto DPMB

Názorným doprovodem semináře byl provoz elektrobusu Siemens/Rampini (viz foto nahoře) na zvláštní lince z Mendlova náměstí (kde se dobíjel) přes Výstaviště k brněnské přehradě, kde měli účastníci možnost poznat další elektromobilitu v podobě elektricky poháněných lodí Dopravního podniku města Brna. Technické podrobnosti a provozní zkušenosti elektrobusu lze nalézt ve výše uvedené studii „E-mobilita v MHD“ a v prezentacích ze semináře, které jsou níže ke stažení.

Seminář dospěl k následujícím závěrům:  celá zpráva zde

 Prezentace ze semináře jsou k dispozici  zde, klik a jste tam!

 •  Jiří Valníček: Po Brně zeleně aneb Po štatlu bez rychny
 • Jakub Slavík: Obecné závěry studie „E-mobilita v MHD“
 • Radoslav Hanzelka: Zkušenosti s provozem elektrobusů v DP Ostrava
 • Zdeněk Vytouš : Zkušenosti z provozu trolejbusu s bateriovým pomocným pohonem v BBG Eberswalde
 • Jan Vejbor: Hybrid a e-busy, testovací provoz hybridu v PMDP
 • Robert Skiba: Zkušební provoz elektrobusu EVC First Electric
 • Miroslav Kuželka: Projekt TOSA E-BUS nabíjecí systém ABB
 • Jiří Pohl: Průběžně dobíjené elektrobusy
 • Jakub Slavík: Provozní zkušenosti s elektrickými autobusy a představení konkrétních technologií
 • Jakub Slavík: Financování a hodnocení efektivnosti projektů elektrických autobusů
 • Jan Vejbor: E-mobilita a zkušenosti z BusCoalition
 • Roman Kadlučka: Zelená a čistá Ostrava 2025
 • Vladimír Zadina: Financování e-mobility v ČR
 • Pavel Přikryl, Jan Kincl: Zkušenosti s využitím alternativních zdrojů financování při servisu a údržbě vozového parku MHD
 • Jakub Slavík: Shrnutí a závěry

 

BusPress – uveřejněno v rámci partnerské spolupráce s portálem www.proelektrotechniky.cz

 

 

Komentáře uzavřeny.