cz  Czech      uk  EN

Elektrobusy v ČR a ve světě: uveřejněná studie „E-mobilita v MHD“

Portál Proelektrotechniky.cz zveřejnil ke stažení a volnému použití již dříve avizovanou studii „E-mobilita v MHD“ (viz předchozí informace zde). Studie se zabývá současným stavem technologií, provozními zkušenostmi a vývojovými trendy v elektrických autobusech, tj. elektrobusech, palivočlánkových autobusech a diesel-hybridních autobusech. Tyto elektrické autobusy studie porovnává se standardními dieselovými autobusy, autobusy na CNG a trolejbusy.

Studii zpracovala konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která rovněž provozuje internetový portál. Hlavním příjemcem je Sdružení dopravních podniků ČR. Zaujme však nejen dopravce, ale také objednatele přepravy z řad státní správy a samosprávy, jiné instituce ve veřejných službách, školy a všechny další čtenáře, kteří se o problematiku elektrických autobusů zajímají z profesních důvodů i z obyčejného nadšení.

Na základě souhrnných zpráv z EU a USA, výsledků dvanácti případových studií z konkrétního provozu elektrických autobusů a dalších informací od výrobců a provozovatelů studie analyzuje dosavadní výsledky, vývojové trendy, příležitosti a omezení těchto dopravních prostředků. Studie v této souvislosti představuje také vybrané konkrétní produkty (vozidla a zařízení), které dnes nabízí trh. Přitom zároveň boří některé zažité stereotypy, například o „ekologických“ autobusech na CNG, „nespolehlivých“ diesel-hybridech, „prakticky nepoužitelných“ akumulátorových elektrobusech nebo o „laboratorních pokusech“ s autobusy na vodíkové palivové články.

Ze studie je patrno, jak se elektrické autobusy díky současným technologiím a specifickému charakteru provozu v městské dopravě stávají dopravním prostředkem s výhodnými provozními, ekologickými i ekonomickými vlastnostmi, jejichž přínosy přesahují z odvětví dopravy do inteligentního řízení energetických sítí. Důležité přitom je především vybrat správný produkt pro požadavky daného konkrétního přepravního trhu. Studie ukazuje, jak toho dosáhnout.

Celá studie v pdf ke stažení zde: Studie1 Elektrobusy

Uveřejněno v rámci spolupráce s portálem  www.proelektrotechniky.cz

Komentáře uzavřeny.