cz  Czech      uk  EN

Test ektrobusu BYD v Ostravě z pohledu společnosti Consulting Services

O

O elektrobusech čínského výrobce BYD (Build Your Dreams – postav své sny) jsme na portále www.proelektrotechniky.cz   již psali v souvislosti se zkušebním provozem v Londýně. Dostupné informace tehdy vzbudily i řadu otázek s tím, že na konečné závěry je třeba počkat podle srovnatelných provozních výsledků. Tato možnost se nyní naskytla. Dopravní podnik Ostrava (DPO), neformální české centrum excelence v oblasti elektrobusů, získal v květnu 2014 k bezplatnému zapůjčení jeden 12m elektrobus BYD a nasadil jej ve zkušebním provozu na pravidelné lince č. 38, na níž vedle vlastních e-busů SOR EBN 10,5 testoval i další elektrobusy, například EVC First Electric nebo AMZ CS10E. Po 17 dnech provozu uspořádal DPO v přítomnosti zástupců výrobce tiskovou konferenci k dosavadním zkušenostem s tímto vozidlem, jíž se zúčastnili i zástupci naší redakce. Zhruba týden předtím pozorovali tento e-bus i v běžném provozu na lince. V obou případech byly zkušenosti velmi zajímavé a na mnohé otázky daly odpověď.

Testovaný elektrobus BYD je dvoudveřový, se sníženou podlahou v přední a střední části vozidla (viz foto níže). Při své délce 12 m nabízí přepravní kapacitu 54 míst v různém poměru sedící/stojící, čili jen o dvě místa více než 8m e-bus SOR a zhruba o třetinu méně než standardní 12m městský autobus. K pohonu slouží 2 AC synchronní motory BYD TYC90A integrované do nábojů zadních kol, každý o jmenovitém výkonu 75 kW a maximálním příkonu 90 kW.

101-Baterie

Jako zásobník energie slouží Fe baterie (využívající sloučenin lithia, železa a fosforu) o kapacitě 324 kWh/600 Ah, rozmístěné ve dvou sloupcích nad předními koly, v zadní části autobusu a na střeše (viz obrázek níže). Tyto baterie dávají elektrobusu v městském provozu garantovaný dojezd 250 km, což se potvrdilo i při zkušebním provozu v Ostravě. Při průměrné zbytkové kapacitě baterií 22 % zde byla naměřena průměrná ujetá vzdálenost na jedno nabití 224,5 km: Maximální naměřený dojezd činil 261 km při 27 % zůstatkové kapacity.

Elektrobus je vybaven klimatizací poháněnou z trakčních baterií, která slouží rovněž pro vytápění do teplot do cca –10°C. Pro větší mrazy je k dispozici nezávislé naftové topení.

101-nabijecka

K dobíjení baterií slouží vlastní dobíjecí zařízení výrobce se dvěma zásuvkami 2 x 30 kW, 400 V AC/126 A, 3 fáze (viz obrázek ). Doba nočního dobíjení činí 5 hodin.

Výrobce garantuje životnost baterií na 4000 nabíjecích cyklů, což odpovídá celkovému proběhu cca 1 mil. ujetých kilometrů. Záruku lze poskytnout také na 10 let provozu.

Zjištěná spotřeba vozidla činila 1,3 kWh/km včetně klimatizace, z toho cca 1 kWh/km v trakci. Měřeno na kilometr jízdy to odpovídá současnému průměru elektrobusů na trhu (viz též studie E-mobilita v MHD) a je to o cca 10 % více oproti výše uvedenému e-busu SOR EBN 10,5 ve srovnatelných podmínkách.

V přepočtu na místokilometr je tento rozdíl větší: cca 0,0185 kWh/místkm u BYD oproti 0,01 kWh/místkm u SOR EBN 10,5, čili o více než 80 %. Globální emise oxidů uhlíku produkované tímto elektrobusem se přepočtem na místokilometr (na základě evropského průměru, jehož podíl bezemisních zdrojů je velmi podobný ČR) za těchto okolností mohou přiblížit k cca 80 % dieselového pohonu nebo pohonu na CNG, oproti 50 % obvyklým u elektrobusů – přesnější hodnoty by závisely na konkrétní situaci a způsobu stanovení ukazatele. Je přitom třeba mít na zřeteli, že lokálně je vozidlo bezemisní. Při současném podílu trakční energie e-busu na celkových provozních nákladech cca 10 % (e-bus SOR) oproti cca 35% podílu paliva na provozních nákladech srovnatelného dieselového autobusu zůstávají u e-busu BYD stále významné také úspory provozních nákladů, zvláště pokud se při nočním dobíjení aplikují snížené sazby za odběr.

Zkušební provoz proběhl spolehlivě, bez významnějších problémů. Cestující i řidiči hodnotili jízdu elektrobusem BYD veskrze pozitivně. Sympatická je snadná manévrovatelnost a pružný rozjezd, v horkých červnových dnech ocenili všichni zúčastnění účinnou klimatizaci. Prostor pro stání ve vyvýšené zadní části autobusu nad bateriemi mohou ovšem využít jen osoby malého vzrůstu, např. děti.

O

Výrobce nabízí pro pořízení elektrobusu rozmanité obchodní modely, od prosté koupě po leasing nebo „full service“ údržbu. V úvahu přichází i samostatný obchodní model pro vozidlo a pro baterie. Připravuje se také koncept EPC, jakmile bude dostatek provozních dat pro jednání s finančními institucemi. Nabídka výrobce se zpravidla odvíjí od úspor provozních nákladů zjištěných ve zkušebním provozu, tak aby přinášela potřebný efekt prodávajícímu i kupujícímu.

V konkrétním případě Ostravy je ve hře jako možné vozidlo pro naplnění strategie Zelená a čistá Ostrava (viz prezentace na semináři „Elektrické autobusy pro město“) také nabízená verze elektrobusu BYD s méně bateriemi (a tudíž nižší spotřebou trakční energie) pro průběžné dobíjení na trase. Zde už bude záležet na jeho konkurenceschopnosti s jinými osvědčenými produkty této koncepce.

Shrnuto:

Neexistují zázračné výrobky, pouze vhodná či méně vhodná řešení pro danou situaci. Testovaný elektrobus BYD s nočním dobíjením může být vhodnou ekologickou volbou všude tam, kde je zájem o lokálně bezemisní dopravní prostředek o přepravní kapacitě cca 8m midibusu a z nějakého důvodu není účelné nebo hospodárné rozmístit na trase infrastrukturu pro průběžné dobíjení. Zvýšená jednotková spotřeba elektrické energie je pak cenou za dlouhou dojezdovou vzdálenost a s ní spojenou flexibilitu provozu. Jak dalece adekvátní tato cena bude, záleží na konkrétním projektu a jeho důkladné přípravě se zhodnocením efektivnosti možných alternativ.

Nezávisle na tom by se od společnosti BYD mohli přiučit někteří stávající dodavatelé elektrobusů (i jiní) na českém trhu, pokud jde o obchodní zdatnost a vstřícnost k zákazníkovi. Při jednání je patrný významný rozdíl v přístupu „pomůžeme vám najít vyhovující řešení“ oproti leckde přetrvávajícímu českému „ber nebo nech být“. Nelze proto zcela vyloučit, že by zde tato firma mohla do budoucna sehrát roli oné pověstné štiky v rybníce.

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services

foto: Consulting Services

O

O

O

O

O

O

 

Uveřejněno v rámci spolupráce s portálem proelektrotechniky cz

logo proelektrotecniky OK

 

 

Komentáře uzavřeny.