cz  Czech      uk  EN

EVC First Electric elektrobus na testování v Ostravě

Neformálním, ale skutečným českým „centre of excellence“ v oblasti elektrobusů se stává Dopravní podnik Ostrava. Kromě vlastního parku čtyř elektrobusů SOR EBN 10,5 (dále „elektrobus SOR“), které více než tři roky úspěšně provozuje v pravidelné linkové dopravě, ověřoval v reálném linkovém provozu s cestujícími i další typy elektrobusů. V polovině letošního července to byl elektrobus Lbus AMZ CS10E (dále „elektrobus AMZ“) – o zkušenostech z provozu píšeme v článku Litevský elektrobus na zkoušku v Ostravě. V září 2013 měla Ostrava příležitost ozkoušet v provozu také český elektrický midibus EVC First Electric (dále „elektrobus EVC“), o jehož zkušebním provozu v MHD Zlín – Otrokovice jsme psali v článku EVC First Electric: další český elektrobus s provozními zkušenostmi. O své zkušenosti se Dopravní podnik Ostrava podělil i s naší redakcí, která je v tomto článku dále doplnila vlastními výpočty.

Ve dnech 5. až 12. září 2013 byl elektrobus EVC nasazen do pravidelné linkové přepravy cestujících (kromě jednoho dne určeného k oficiální prezentaci) a jeho provozní výsledky i praktické zkušenosti řidičů byly porovnávány s dosavadními zkušenostmi DP Ostrava z provozu ostatních dvou elektrobusů. Včetně prezentační jízdy najel elektrobus EVC v DP Ostrava celkem přes 670 km.

Denní proběhy na lince se pohybovaly kolem 130 km a vypočtený průměrný dojezd (se zohledněním zůstatkové kapacity v trakčních bateriích) činil cca 160 km. To je zhruba průměr v rámci prakticky ověřených dojezdových vzdáleností uvedených tří elektrobusů. S ohledem na povinnou zůstatkovou kapacitu v bateriích však nebylo možno dojezd eletrobusu EVC plně prověřit v „živé“ praxi a porovnat s ostatními dvěma. Také je třeba konstatovat, že údaje o dojezdu od výrobců a z praxe se liší – zatímco v případě elektrobusu SOR byly výrobcem spíše podhodnoceny, u dalších dvou typů byly nadhodnoceny (v případě AMZ značně).

Spotřeba trakční energie na kilometr jízdy ve srovnatelných podmínkách byla u elektrobusu EVC naměřena ve výši 0,54 kWh/km, oproti 0,85 kWh/km elektrobusu SOR a 1,04 kWh/km elektrobusu AMZ. Při přepočtu na místokilometr pak spotřeba vychází takto: SOR 0,010 kWh/místkm, AMZ 0,013 kWh/místkm a EVC 0,017 kWh/místkm. To jen potvrzuje závislost spotřeby trakční energie na hrubé hmotnosti vozidla, která není přímo úměrná jeho obsaditelnosti a při snaze o zvýšení dojezdu významně narůstá o potřebnou hmotnost trakčních baterií – viz analýza ve studii „E-mobilita v MHD“.

foto: EVC GROUP

celý článek si přečtete zde, klik a jste tam!

Uveřejněno v rámci partnerské spolupráce s portálem: www.proelektrotechniky.cz

 

 

Komentáře uzavřeny.