cz  Czech      uk  EN

Reakce na článek: Město Kroměříž stále odmítá levnou, ekologickou městskou dopravu

IMG_8729

Uveřejňujeme reakci, odpověď Kroměřížských technických služeb, které provozují městskou dopravu v Kroměříži. Odpověď je také současně potvrzené stanovisko vedení radnice, na základě nám sdělené informace od pana Pavla Zrny tiskového mluvčího radnice a místostarosty pana Marka Šindlera.  V odpovědi velmi podrobně rozebírá a vysvětluje jednatel Kroměřížských technických služeb pan Petr Sedláček celou situaci kolem fungování MHD.

V zájmu objektivity uveřejňujeme celou odpověď v původním znění.  Názor redakce si máte možnost přečíst na samém konci článku.

Ilustrační foto nahoře: nové ekologické autobusy na plyn v Brně jsou již realitou, v Kroměříži se občanům o nich  zatím nemůže ani zdát

Zde je odkaz na jeden z úspěšných projektů modernizace dopravy ve městě Brně!

Vyjádření k článku pana Zdeňka Nesvedy o MHD v Kroměříži ze dne 10. 1. 2015

Byl jsem vyzván k reakci na článek, který se týká MHD v Kroměříži. Před napsáním článku se však autor nezeptal na jedinou informaci ani nikoho z městského úřadu v Kroměříži, ani nikoho z Kroměřížských technických služeb, s.r.o., které MHD v Kroměříži provozují, a podle toho obsah vypadá. Proto bude má reakce dost podrobná a budu se snažit objasnit jednotlivé „informace“, které se v článku objevily. Protože je možné, že článek budou číst i čtenáři, kteří neznají Kroměřížské podmínky, budu se snažit situaci popsat co nejsrozumitelněji i pro nezasvěceného čtenáře. Těm znalým se proto omlouvám za možná přílišnou podrobnost.

A začít můžeme hned u titulku: „Město Kroměříž odmítá levnou ekologickou dopravu“. Město nic neodmítá, jen zatím nebyl důvod se problémem zabývat, protože stáří autobusů je od 8 do 12 let a jeden 13tiletý používáme jako rezervu v případě údržby či servisu. Když přišel pan Petřík půl roku před komunálními volbami se svým návrhem, konstatovali zastupitelé, že je to problém, který bude muset řešit nové zastupitelstvo po volbách a že tedy nemá smysl začínat něco, co bude po volbách řešit někdo jiný.

Z toho, že firma MagicBus dostala licenci a svou linku provozuje, je zřejmé, že Město Kroměříž ničemu nebrání. „Silně zastaralý vozový park“ je nesmysl, jak jsem již zdůvodnil v minulém odstavci. Naopak mohu konstatovat, že ten krásný žlutý autobus firmy MagicBus má nejeto už více než 800.000 km (několikrát byl v našich dílnách na opravě) a zřejmě i proto musela firma MagicBus nasadit během 3 měsíců loňského roku už 4 různé vozy a mezi nimi i 2 naftové (z toho jeden zájezdový).

Na své lince je zřejmě MagicBus schopen jezdit levněji, než jezdíme my. Ale nevím, jak dlouho bude jejich letitý autobus (s ohledem na již najeté km) ještě provozuschopný. Jízdní řád MagicBusu představuje pouze 7 párů spojů v pracovní dny a to ještě jen od 6:33 do 15:50, na což mu stačí 1 řidič. My zajišťujeme dopravu v pracovní dny od 4:20 do 22:55 a o víkendu od 5:40 do 20:47. Město nám neposkytuje z rozpočtu již několik let žádnou dotaci ani příspěvek (natož „tučnou dotaci“) na krytí ztráty MHD, ale je pravda, že ztrátu financujeme zejména z výnosů parkovacích automatů, které také provozujeme, a to jsou také prostředky města Kroměříže.

Obnovu vozového parku jsme vždy řešili z rozpočtu KTS a to převážně s využitím státní (i evropské) dotace, případně s přispěním Města Kroměříže. To však má za následek skutečnost, že do nákladů můžeme dát jen odpisy z vlastního podílu na investici, což není na obnovu dostačující, ale i do budoucna počítáme s tím, že bude možné využít nové dotační tituly a to i na alternativní pohon autobusů pro MHD v Kroměříži.

MagicBus údajně nabízí, že investuje do nových CNG autobusů 24.000.000,- Kč. Nepředpokládám, že by to byl dar či charita pro občany města Kroměříže, takže by to znamenalo s mírnou inflací a s minimálním ziskem investora nejméně2.000.000,- Kč ročně na splátku investice, tedy zvýšení nákladů, které je zcela zbytečné. Návrh „využít dotace určené na autobusy MHD někde jinde“ je pro mne zcela nepochopitelný.

Město a ani KTS „nepumpuje“ zbytečně peníze do „zastaralé nemoderní dopravy“. Dopravu zajišťujeme 7 nízkopodlažními autobusy VOLVO, které byly v době, kdy jsme je začali nakupovat nejmodernějšími autobusy široko daleko. A i ty 2 nejstarší z roku 2003 jsou stále ve velmi dobrém stavu schopné bez problémů sloužit ještě několik let. Za této situace by bylo nejen neekonomické, ale přímo trestuhodné je předčasně vyřadit (případně i prodat) a zbytečně nakupovat nové autobusy. Ano, nové autobusy by byly modernější s úspornějším provozem, ale to by bylo možné se stejnou argumentací pořizovat nové autobusy třeba každých 5 let. Každý ekonom a rozumný podnikatel ví, že investici je třeba využít po celou dobu její životnosti.

Linka, kterou MagicBus provozuje, skutečně zajíždí do 2 místních částí, kam my nejezdíme. Ale zajíždí tam společnost KRODOS BUS a.s., jejíž linky dotuje Zlínský kraj, mimo jiné i z příspěvku Města Kroměříže. Tam je doprava skutečně omezená, ale, ale MHD tam ani v minulosti nikdy nejezdila a podobná situace je i v dalších šesti místních částech města Kroměříže. Ale pozor! Linka společnosti MagicBus jezdí přes město po trase různých našich linek a tam jezdí v pracovní době, kdy my tam obslužnost zajišťujeme přiměřeně dostatečně. Linka společnosti MagicBus má celkem 17 zastávek,z toho my zajišťujeme dopravu na 11 z nich. Na této trase také získávají nejvíce cestujících. Bohužel společnost MagicBus nikdy nepředložila počty cestujících a už vůbec ne přehled na kterých zastávkách cestující nabírá. Pouze žádali na zastupitelstvu města dotaci 10,- Kč na ujetý km. Ale už neřeknou, jak velký podíl z toho je v autobuse jen sám řidič…

Autor se podivuje nad tím, že „dopravce s nabídkou na další provozování neuspěl“. Ale Město Kroměříž si tuto službu neobjednalo a po projednání požadavků přítomných občanů z Bílan a z Trávnických Zahrádek na jednání zastupitelstva se zastupitelé dohodli, že budou jednat o možnosti zlepšení obslužnosti těchto místních částí se společností KRODOS BUS a.s., jejíž spoje projíždějí okolo uvedených místních částí a zajíždění několika dalšími spoji do nich je schopna zajistit za mnohem menší náklady, než MagicBus.

Ano, město se drží zavedené a fungující dopravy a obnovu vozového parku bude řešit s dostatečným předstihem. A při řešení obnovy vozového parku budeme situaci řešit komplexně – v úvahu se musí vzít nejen provozní náklady na 1 km, ale také pořizovací cena a náklady a dostupnost servisu a také bude důležité, zda bude možné získat na obnovu vozového parku pro veřejnou dopravu dotaci. Protože obnova autobusů bude probíhat postupně tak, jak budou stárnout naše stávající autobusy, je možné, že i pohon autobusů bude různý podle aktuální situace v Kroměříži. Pohon může být naftový (EURO 6 už životní prostředí nijak zásadně neznečišťuje), plynový ale taky třeba elektrický – vím, že již dnes některé větší podniky MHD v Česku elektrické autobusy úspěšně testují.

Dále autor píše, že „radnice odmítá úspory pro občany“, ale vychází zřejmě jen z podkladů společností MagicBus – ta jezdí za 10,- Kč (a 5,- Kč poloviční) za jízdu a my jezdíme za 8,- Kč (a 4,- Kč) při platbě z čipové karty (elektronické peněženky), kterou je možné získat za 100,- Kč a má prakticky neomezenou použitelnost, pokud nedojde k jejímu zničení. „S radnicí nepohnul ani příslib zřízení veřejné plnicí stanice na CNG“ – to je další podnikatelský záměr, na kterém by chtěla firma MagicBus vydělávat mimo jiné na MHD v Kroměříži.

Závěrem jen doufám, že „celá věc nijak nedopadne“, protože provoz MHD je nejen v Kroměříži proces, který nebude k nějakému datu ukončen, ale je stále ve vývoji a musí reagovat na politické, ekonomické i sociální podmínky ve městě.

 Mgr. Petr Sedláček –  jednatel KTS, s.r.o.

Názor redakce

Odpověď pana Sedláčka je určitě logickým vyústěním k celé vzniklé situaci, která je zde velmi obsáhle popsaná.  Pro nás je však trochu zklamáním, že neobsahuje žádná skutečná sofistikovaná řešení, ani výhled do budoucnosti, jak by měla vypadat ekologicky čistá, efektivní moderní doprava Kroměříži.  Z odpovědi máme tak trochu pocit, že to neví pan Sedláček, ale hlavně ani současné vedení radnice.

Vzniknul zde prohlubující se spor mezi soukromým dopravcem a radnicí.  Magic Bus, soukromá dopravní společnost má zájem provozovat dopravu s poloviční dodací ekologickými autobusy na plynový pohon CNG. Jednatel společnosti Magic Bus pan David Petřík deklaruje možnou investici až 24 miliónů do obnovy vozového parku.  Město prostřednictvím pana Sedláčka inovativní záměr zpochybňuje a naopak obhajuje současný model fungující dopravy.  Vyhrocený názorový spor určitě nevyřeší mediální přestřelka, zde se do celého sporu bude muset patrně vložit někdo kompetentní.

A náš názor?  Přikláníme se k návrhům pana Petříka, bez ohledu, zda dopravu ve městě by měla zajištovat společnost Magic Bus, nebo někdo úplně jiný.  Současný model provozování dopravy, tak jak ho popisuje pan Sedláček, nepovažujeme za správný.  Největší chybou je zanedbávaná průběžná obnova vozového parku.  Důsledek toho je, že v krátké budoucnosti bude nutné obnovit velkou část vozového parku najednou. Při pravidelném průběžném obnovování vozového parku, naopak vznikne koloběh, jenž ve svém důsledků vylepší  celkovou ekonomiku, sníží náklady na opravy a údržbu,  výrazně klesne spotřeba pohonných hmot, umožní  čerpání peněz z dotačních fondů EU a v neposlední míře zlepší životní prostředí ve městě. Názor, že současné autobusy je třeba dojezdit až do konce je naprosto mylný, s přibývajícími roky se zvyšují náklady na jejich údržbu a jejich provoz je nerentabilní. Autobusy jsou morálně zastaralé neekologické s velkou spotřebou. V případě, kdyby město Kroměříž začalo s obnovou vozového parku již v příštím roce a každý rok by pořídilo jeden nový autobus, poslední autobus, kterému v té době bude již 18let, zmizí ze silnice až v roce 2025.

Závěr: existuje několik zpracovaných studií dopravními experty, které se zabývají celkovým tématem organizování dopravy ve městě.  Po jejich přečtení dojdeme k názoru, že uplatňovaný model dopravy v Kroměřížských technických službách je bez jakékoliv koncepce, ten nejhorší možný. Dobrými příklady  efektivního řízení dopravy jsou profesionálně vedené dopravní podniky všech velikostí v Čechách, kde průměrný věk autobusů je 5 – 6 let. Tady se nabízí otázka, proč město Kroměříž vůbec provozuje vlastní, neefektivní dopravu, když někdo na základě veřejné soutěže, by dokázal zajistit dopravní obslužnost levněji, novými  ekologickými autobusy. Na závěr si položíme otázku, není MHD v Kroměříži něčí trafika, třeba některého z bývalých starostů ?

Zdeněk Nesveda                               

 

 

 

 

 

Tagy: 

Komentáře uzavřeny.