cz  Czech      uk  EN

Program Hy-Trolley – palivočlánkový zdroj energie Ballard pro trolejbusy Škoda?

Trolejbusy Škoda CZECHBUS

Dopravní podnik Rigas Satiksme v lotyšské Rize provozuje více než 250 trolejbusů, 116 tramvají a 415 dieselových autobusů. Podobně jako v jiných městech si provozní potřeby MHD postupně vynucují provoz trolejbusů s prodlužovačem dojezdu, v tomto případě dieselovým. Jako možné řešení škodlivých vlivů těchto zařízení na životní prostředí se nyní uvažuje o jejich nahrazení palivovými články.

Za tímto účelem bylo v říjnu 2014 podepsáno memorandum o porozumění (MoU) mezi Škodou Electric jako dodavatelem elektrické výzbroje pro rižské trolejbusy, kanadským výrobcem palivočlánkových pohonných jednotek Balard a městským dopravcem Rigas Satiksme o programu Hy-Trolley.

V rámci tohoto programu vypracují Škoda a Ballard studii proveditelnosti a vyhodnocení produktu. V případě příznivých výsledků by následovalo nahrazení 27 dieselových jednotek na trolejbusech palivočlánkovou pohonnou jednotkou FCvelocity®-HD7. Stejná pohonná jednotka se předpokládá mj. i pro elektrobusy Solaris s palivočlánkovým prodlužovačem dojezdu v Hamburku.  K jeho charakteristickým rysům patří mj. snížení počtu pohyblivých částí (například skrze integrovaný vzduchový kompresor a čerpadlo chlazení) i snížení tzv. parazitické zátěže – tedy spotřeby energie, když je zařízení v klidu.

Nebude to první zkušenost plzeňské Škodovky s integrací palivočlánkového pohonu do její trakční výzbroje elektrického vozidla. Škoda Transportation byla partnerem českého projektu TriHyBus. Tento unikátní trojitě hybridní elektrobus používá jako zdroje energie palivový článek německého výrobce Proton Motor, doplněný o bateriové a superkapacitorové zásobníky energie.

Realizace programu Hy-Trolley se předpokládá do roku 2016.

redakce Proelektrotechniky.cz

Uveřejněno ve spolupráci s proelektrotechniky cz 

 

Pro-elektrotechniky 2

Czechbus 23

ŠKODA ELECTRIC na veletrhu CZECHBUS 2014, foto: Zdeněk Nesveda

 

Komentáře uzavřeny.