cz  Czech      uk  EN

Praha investuje do bezbariérové městské dopravy

For City 1

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) v loňském roce investoval do bezbariérovosti v MHD téměř 2,5 miliardy korun. Nejen nákupem nízkopodlažních autobusů a tramvají, ale i bezbariérovým zpřístupněním či modernizací stanic metra a zastávek povrchové dopravy, se DPP snaží vylepšovat podmínky pro cestování MHD v Praze. Praha tak v současnosti (s počtem 230 nízkopodlažních tramvají) zaujímá 2. místo na světě po Vídni.

Praha DPP bez bariér

V roce 2013 Dopravní podnik významně investoval do zlepšení bezbariérových přístupů a cestování v MHD. Při rekonstrukcích tramvajových tratí tak bylo bezbariérově upraveno 26 zastávek tramvají. Do vozového parku přibyla rovněž výhradně nízkopodlažní vozidla, jak tramvaje, tak autobusy. Navíc byly připravovány bezbariérové vstupy do stanic metra Můstek, I. P. Pavlova, Anděl, kde DPP předpokládá zahájení prací ještě v letošním roce. Celkové náklady by se měly pohybovat okolo 260 milionů korun. V současné době je z celkových 57 bezbariérově přizpůsobeno 36 stanic metra a DPP plánuje pokračovat i v letošním roce s přípravou dalších stanic metra (Roztyly a Palmovka). DPP zároveň zahájí přípravy bezbariérového zpřístupnění stanice Karlovo náměstí.

Důležitou zprávou pro cestující je znovuotevření stanice metra Národní třída včetně bezbariérového přístupu do Lazarské ulice v červenci letošního roku. Společně s nově zrekonstruovanými zastávkami tramvají tak vznikne v centru města významný bezbariérový uzel MHD. Ten bude zahrnovat zmiňované upravené zastávky, bezbariérový přístup do metra z Lazarské ulice a nově zrekonstruovanou tramvajovou trať v úseku Lazarská – Jindřišská.

„Podle schválené městské koncepce na odstranění bariér ve veřejném prostoru by v roce 2025 měla být MHD kompletně bezbariérová. Znamená to, že by byly všechny stanice metra dovybaveny výtahy či plošinami a zároveň by měly být upraveny veškeré tramvajové a autobusové zastávky. Na to samozřejmě musí navazovat úpravy chodníků a komunikací. Podle schváleného postupu prací si realizace koncepce vyžádá více jak 4,6 miliardy korun. Ačkoliv se jedná o vysokou částku, postupnou realizací jednotlivých akcí až do roku 2025, jde o reálné číslo,“ uvedl radní pro dopravu Jiří Pařízek.

DPP ve spolupráci s MHMP zároveň chystají další zlepšení v oblasti bezbariérovosti Prahy. V plánu je tak například dovybavení stanic metra majáčky pro nevidomé, zlepšení značení zastávek a stanic metra pro sluchově postižené či přizpůsobení vodících lišt pro nevidomé.

 Víte, že?

  • Ve vozovém parku DPP je celkem 912 tramvají, z toho 230 nízkopodlažních.
  • Od roku 2007 jsou pořizovány pouze nízkopodlažní autobusy a tramvaje.
  • Z celkového počtu 1 211 autobusů je 826 nízkopodlažních, tj. celých 68 %.
  • Již v roce 1994 byl do provozu zařazen první nízkopodlažní autobus Neoplan N4014/3.
  • Většina stanic je vybavena akustickými majáčky a vodícími drážkami pro nevidomé.
  • Všechny tramvajové vozy jsou vybaveny speciálními přijímači pro nevidomé, kdy se pomocí akustických informací mohou orientovat v tramvajové dopravě.
  • Stejný systém funguje i v autobusech.

TZ:Dopravní podnik hl. m. Prahy

 

LOGO DPP OK

 

 

Tagy: ,

Komentáře uzavřeny.