cz  Czech      uk  EN

Škoda Transportation a Praha se domluvily!

 Škoda For City v Praze

Dopravní podnik hl. m. Prahy se Škodou Transportation dnes podepsal dodatky ke smlouvě o nákupu tramvají ForCity. Dopravní podnik hlavního města Prahy a Škoda Transportation se dohodly na podmínkách, za kterých Praha odebere zbytek tramvají ForCity. Nejdůležitějším bodem nové dohody je rozložení financování projektu na osm let a zvýšení komfortu pro cestující. Podpisem dodatků se tak uzavřela I. etapa jednání.

„Jsem skutečně velmi rád, že se nám podařilo dojednat takové podmínky, které budou pro další fungování Dopravního podniku Praha finančně únosné a které současně přispějí k citelně vyššímu komfortu pro cestující. Za stávajících podmínek se jedná o ukázkový případ win-win situace,“ říká primátor hl. m. Prahy Tomáš Hudeček.

Celkové benefity DPP, které plynou z uzavřených dodatků smluv, jsou v řádu stovek miliónů korun. Jednání byla opravdu tvrdá a domluvené podmínky jsou maximem, které jsme mohli dohodnout.  V další etapě vyjednávání se budeme věnovat struktuře vozového parku Dopravního podniku, především staršímu typu tramvají 14T, a zaměříme se na náklady životního cyklu vozů. Jsem přesvědčen, že další jednání budou probíhat stejně korektně jako doposud,“ dodává radní pro dopravu hl. m. Prahy Jiří Pařízek.

Dopravní podnik uzavřením nových dodatků ke stávající smlouvě především získal možnost rozloženého financování a odložení splatnosti poloviny kupní ceny tramvají o 4 roky. „Dopravnímu podniku se při jednáních podařilo dohodnout na odložení splátek, což je pro finanční stabilitu podniku naprosto zásadní. Celkově se také zlepšily podmínky smlouvy a dodávek tramvají. Obě strany se dohodly na prodloužení záručních lhůt tramvají, což je jednoznačně vylepšení původní smlouvy,“ hodnotí výsledky jednání generální ředitel a předseda představenstva DPP Jaroslav Ďuriš. 

„Vyjednávání trvala zhruba 5 měsíců a byla velmi komplikovaná. Jsem rád, že se nám podařilo dosáhnout této dohody, i když musím přiznat, že pro naši firmu představují velké ústupky a finanční náklady,“ upozorňuje Josef Bernard, generální ředitel Škoda Transportation.

Podle dodatků  také Škoda Transportation do nově dodávaných tramvají bezúplatně zabuduje klimatizaci do prostoru pro cestující a zároveň instaluje na vlastní náklady WiFi připojení pro cestující. První takto vylepšené tramvaje se v pražských ulicích objeví v příštím roce. „Absenci klimatizace jsem osobně považoval za jeden z hlavních nedostatků tramvaje ForCity. Klimatizaci i připojení na WiFi dodáme do všech 125 nově dodávaných tramvají,“ dodává Josef Bernard.

 Škoda Transportation

Společnost Škoda Transportation je jednou z předních evropských firem v oboru dopravního strojírenství. Mezi její výrobky patří především nízkopodlažní tramvaje, elektrické lokomotivy, příměstské vlakové jednotky, soupravy metra, trolejbusy, ale i trakční motory či kompletní pohony pro dopravní systémy. Tržby skupiny se každoročně pohybují okolo 15 miliard korun a stabilně už několik let zaměstnává zhruba čtyři tisíce lidí. Škoda Transportation má několik dceřiných společností nebo společných podniků nejen v České republice, ale i v Číně, Polsku nebo Maďarsku. Jen díky vysokým investicím do výzkumu a vývoje může Škoda Transportation přicházet pravidelně na trh s novými a moderními produkty, které si úspěšně nacházejí své místo na zahraničních trzích. Do výzkumu a vývoje investovala společnost za poslední 3 roky přes 3 miliardy korun.Více na: www.skoda.cz  

 

Škoda logo

 

 

 

 

Tagy: , ,

Komentáře uzavřeny.