cz  Czech      uk  EN

Okna pro autobusy Mercedes – Benz a Setra

DSC_3127
OMNIplus a Carglass uzavírají smlouvu o spolupráci. OMNIplus se tentokráte zaměřil na okna autobusů. Pro rychlé a efektivní odstraňování poškození oken na vozidlech značky Mercedes-Benz a Setra navázal Omniplus úzkou spolupráci s odborníky ze společnosti Carglass. V servisním středisku lze nyní společně se zákazníkem rozhodnout, zda se má provést oprava skla na místě, nebo zda bude lepší prací pověřit odborníky z firmy Carglass. Tak je možné reagovat na požadavky zákazníků ještě pružněji a vždy zvolit tu nejvhodnější metodu opravy. Spoluprací obou firem vzniká skutečně velmi silné spojenectví. Pro OMNIplus znamená rozšíření mobilních služeb na území Německa – a to dvacet čtyři hodin denně.
Ve společnosti Carglass našel OMNIplus kompetentního specialistu pro oblast mobilních oprav skel. Díky němu nabídne tato servisní značka svým zákazníkům nejen vlastní službu opravy oken, ale navíc i další profesionální službu. Tato mobilní služba dokáže provádět opravy buď v jednom ze servisních center nebo přímo na místě u zákazníka. Výrazně se tak sníží prostoje vozidel a s nimi i náklady na tyto výpadky.
Při všech opravách používají pracovníci služby OMNIplus  GlassService výhradně ověřená a zákonem schválená lepidla a chemikálie. Platí to i pro nabízená doplňková plnění, jako například umístění fólií proti nárazu odlétajících kamínků. A nejen to. Díky rozsáhlé nabídce školení jsou řidiči po celé Evropě školeni v otázkách bezpečné jízdy, úspornosti a obratnosti. Předpokladem pro rozsáhlé a kvalitní služby je hustá síť specializovaných dílen.  OMNIplus  ji má. S více než 600 autorizovanými servisními centry nabízí tato značka největší servisní síť zaměřenou na autobusy v celé Evropě.

Komentáře uzavřeny.