cz  Czech      uk  EN

Nová tramvajová trať v Praze z Modřan do Libuše

Tramvaj Škoda ForCity Alfa 15T4 po faceliftu, ulice Karmelitská, ilustrační foto:DPP

Tramvaj Škoda ForCity Alfa 15T4 po faceliftu, ulice Karmelitská, ilustrační foto:DPP

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) připravuje výstavbu tramvajové trati ze stávající smyčky Sídliště Modřany do nové konečné zastávky Libuš vzdálené 1,9 km. Tamní smyčka bude přímo u stejnojmenné plánované stanice metra linky D. Předpokládané investiční náklady činí 500 miliónů korun.

„Nová tramvajová trať přinese zásadní zlepšení dopravní obslužnosti v této části města, která se velmi dynamicky rozvíjí. Cestující, kteří zatím mohou využívat pouze autobusy, budou mít novou, rychlejší a ekologičtější alternativu,“ říká Petr Dolínek, náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas (ČSSD)

Výstavba nové trati bude rozdělena do dvou etap, přičemž v té první dojde k realizaci celé tramvajové trati v délce 1,7 km a dočasného úvraťového obratiště v ulici Novodvorská. Ve druhé etapě bude vybudováno definitivní smyčkové obratiště v délce 0,2 km navazující na budoucí stanici metra D Libuš (tyto práce bude nutné provádět až s výstavbou stanice metra). Obě etapy jsou v územním řízení projektovány současně a zkoordinovány s vydaným územním rozhodnutím trasy metra D. Samotná stavba první části zabere zhruba 14 měsíců.

„Mnohem více času zabere administrativní přípravná fáze, započatá vloni v únoru. Rádi bychom ještě letos získali územní rozhodnutí. Už jsme také zahájili jednání s majiteli dotčených pozemků, protože právě ta bývají nejnáročnější,“ vysvětluje Martin Gillar, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Práce začaly už před rokem

Námět na vybudování tramvajové trati do Libuše je stejně starý jako samotné sídliště Libuš, reálnějších rozměrů pak nabyl studií pořízenou v roce 2011. Projektování stavby bylo zahájeno v únoru 2016, kdy se na základě smlouvy o dílo stala zpracovatelem projektové dokumentace a obstaravatelem potřebných povolení společnost METROPROJEKT Praha, a.s. V listopadu 2016 byl pro akci zhotoven čistopis dokumentace pro územní řízení projednaný s příslušnými dotčenými orgány. Podmínkou zahájení územního řízení bylo projednání vlivu záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., což bylo obstaratelem v prosinci 2016 zajištěno. Závěrem zjišťovacího řízení bylo v únoru 2017 souhlasné stanovisko, záměr tedy nebude dále posuzován a není zapotřebí vypracování dokumentace EIA. Dne 13. února 2017 byla obstaravatelem podána na místně příslušný odbor výstavby Městské části Praha 12 žádost o vydání územního rozhodnutí stavby. Cílem je získání územního rozhodnutí stavby ještě v roce 2017. Projekt výstavby tramvajové trati Modřany – Libuš je sledován z hlediska možnosti spolufinancování z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava (OPD II) s předpokladem podání žádosti právě v návaznosti na vydání územního rozhodnutí.

Následujícím stupněm přípravy stavby je projekt pro stavební řízení a získání stavebního povolení. Podmínkou získání stavebního povolení je vypořádání majetkoprávních vztahů s vlastníky dotčených pozemků (tento proces byl již zahájen oslovením jednotlivých vlastníků).

TZ: DPP

 

Reklama na BusPressu – Klíč k nejlepším obchodům

 

Chytrá a zdravá doprava ve městech 2017

 

dekra_skola-MM

DEKRA, ŠKOLA SMYKU – WWW.DEKRA.CZ

WWW.MESTSKADOPRAVA.INFO

CZECHBUS, VELETRH AUTOBUSŮ V PRAZE – WWW.CZECHBUS.EU

Veletrh autobusů, výstava autobusů, autobusy v Praze

LOGO_isuzu_turancar

TURANCAR CZ, PRODEJ AUTOBUSŮ ISUZU – WWW.ISUZUBUS.CZ

Autobusy ISUZU, ISUZU, ISUZU servis, ISUZU díly, ISUZU TURANCAR

Isuzu-Logo

ProScan – prodej a servis ISUZU – WWW.ISUZUTRUCK.EU

ISUZU prodej, ISUZU díly, ISUZU nákladní, ISUZU D -MAX

KHMC2X

KHMC OPAVA, VÝROBA AUTOBUSŮ – WWW.KHMC.CZ

Anvi_Trade

ANVI TRADE, PODDLAHOVÉ MATERIÁLY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ – WWW.ANVITRADE.CZ

 

 

Tagy: ,

Komentáře uzavřeny.