cz  Czech      uk  EN

Zahájení ostrého provozu elektrobusů v Praze, září 2018

Elektrobus SOR EBN 11 SOR s elektrovýzbrojí Cegelec poprvé nasazený do zkušebního provozu v Praze v červnu 2015, foto: Zdeněk Nesveda

Elektrobus SOR EBN 11 SOR s elektrovýzbrojí Cegelec poprvé nasazený do zkušebního provozu v Praze v červnu 2015, foto: Zdeněk Nesveda

Dopravní podnik připravuje rozvoj elektrobusů

V rámci dlouhodobé strategie snižování emisí autobusové dopravy testuje DPP v reálném provozu s cestujícími již rok a půl elektrobus s nabíjením z tramvajové napájecí sítě. Nabíjení probíhá během provozních přestávek v obratišti Želivského prostřednictvím dvoupólového pantografového sběrače na střeše vozidla z krátkého úseku speciálně vybudované troleje.

Elektrobus je nasazován na běžné výkony na linkách 163 a 213 a celkový kilometrický proběh od zahájení provozu činí již téměř 100 tisíc km. Vzhledem k elektrickému topení (což není u jiných elektrobusů vůbec běžné) i klimatizaci je provoz elektrobusu lokálně zcela bezemisní. Díky využití příznivých cen trakční elektrické energie, kterou DPP nakupuje pro metro a tramvaje, ale také díky již vybudované tramvajové napájecí infrastruktuře, je i ekonomická bilance tohoto projektu velmi dobrá. Celkově lze konstatovat, že i v mezinárodním měřítku se jedná o jeden z nejúspěšnějších evropských elektrobusových projektů.

„Zkušenosti z předchozích elektrobusových projektů nám umožňují připravit zatím nejrozsáhlejší podobný projekt v rámci pražské MHD a přiblížit se tak její úplné elektrifikaci“ uvedl Jan Šurovský, technický ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy.

Na základě pozitivních výsledků dlouhodobého testování připravuje DPP plnohodnotnou elektrifikaci autobusové linky 207, která spojuje Žižkov s  centrální oblastí města. Jedná se o jedinou páteřní autobusovou linku, která vstupuje do nejužšího centra Prahy. Pro tuto linku předpokládá DPP pořízení 14 elektrobusů (v parametrech standardních dvanáctimetrových autobusů), které se  budou nabíjet opět z tramvajové napájecí sítě prostřednictvím dvoupólového pantografového sběrače a troleje. Denní nabíjení bude situováno do obratiště Ohrada. Pro noční nabíjení a balancování baterií je vybrána garáž Vršovice, v jejímž objektu se přímo nachází tramvajová (resp. bývalá trolejbusová) měnírna. Vzhledem k nutnosti zajištění potřebné nabíjecí infrastruktury a také vypsání výběrového řízení na dodávku elektrobusů, předpokládá DPP zahájení provozu těchto elektrobusů v září 2018.

V mezidobí předpokládá DPP zahájení dalšího výzkumného a testovacího projektu – tzv. „elektrobusu s dynamickým dobíjením“. Zejména pro páteřní linky obsluhované kloubovými autobusy s vysokým denním kilometrickým proběhem a často také s velkým převýšením může být nabíjení pouze na garáži a v obratištích limitující, a to z technického hlediska a z hlediska ekonomické produktivity. Cílem nového projektu je nalézt a prakticky ověřit možnosti nabíjení také během jízdy, aby pozitivní efekty lokálně bezemisní dopravy bylo možné využít na nejdůležitějších a nejvíce vytížených autobusových linkách pražské MHD.

„V současné smogové situaci je snižování emisní zátěže pražské hromadné dopravy jedním z nejdůležitějších strategických úkolů jediného akcionáře Dopravního podniku tedy Hl. m. Prahy. Úkolem Dopravního podniku je realizovat řešení, které bude optimální z pohledu nárůstu provozních nákladů a plnění strategických cílů,“ uvedl Martin Gillar, generální ředitel a předseda představenstva Dopravního podniku hl. m. Prahy.

TZ: DPP

BusPress mediální partner projektu „ ELEKTRICKÉ AUTOBUSY PRO MĚSTO“ čtěte ZDE

 

Elektrobus SOR EBN 11, který absolvuje testování v Praze, se zastavil také na veletrhu CZECHBUS 2015, foto: Zdeněk Nesveda

Elektrobus SOR EBN 11, který absolvuje testování v Praze, se zastavil také na veletrhu CZECHBUS 2015, foto: Zdeněk Nesveda

 

Elektrobus SOR EBN 11 SOR s elektrovýzbrojí Cegelec poprvé nasazený do zkušebního provozu v Praze v červnu 2015, foto: Zdeněk Nesveda

Elektrobus SOR EBN 11 SOR s elektrovýzbrojí Cegelec poprvé nasazený do zkušebního provozu v Praze v červnu 2015, foto: Zdeněk Nesveda

 

Elektrobus SOR EBN 11 SOR s elektrovýzbrojí Cegelec poprvé nasazený do zkušebního provozu v Praze v červnu 2015, foto: Zdeněk Nesveda

Elektrobus SOR EBN 11 SOR s elektrovýzbrojí Cegelec poprvé nasazený do zkušebního provozu v Praze v červnu 2015, foto: Zdeněk Nesveda

 

Elektrobus SOR EBN 11 SOR s elektrovýzbrojí Cegelec poprvé nasazený do zkušebního provozu v Praze v červnu 2015, foto: Zdeněk Nesveda

Elektrobus SOR EBN 11 SOR s elektrovýzbrojí Cegelec poprvé nasazený do zkušebního provozu v Praze v červnu 2015, foto: Zdeněk Nesveda

 

Elektrobus SOR EBN 11 SOR s elektrovýzbrojí Cegelec poprvé nasazený do zkušebního provozu v Praze v červnu 2015, foto: Zdeněk Nesveda

Elektrobus SOR EBN 11 SOR s elektrovýzbrojí Cegelec poprvé nasazený do zkušebního provozu v Praze v červnu 2015, foto: Zdeněk Nesveda

 

Elektrobus SOR EBN 11 SOR s elektrovýzbrojí Cegelec poprvé nasazený do zkušebního provozu v Praze v červnu 2015, foto: Zdeněk Nesveda

Elektrobus SOR EBN 11 SOR s elektrovýzbrojí Cegelec poprvé nasazený do zkušebního provozu v Praze v červnu 2015, foto: Zdeněk Nesveda

 

Elektrobus SOR EBN 11 SOR s elektrovýzbrojí Cegelec poprvé nasazený do zkušebního provozu v Praze v červnu 2015, foto: Zdeněk Nesveda

Elektrobus SOR EBN 11 SOR s elektrovýzbrojí Cegelec poprvé nasazený do zkušebního provozu v Praze v červnu 2015, foto: Zdeněk Nesveda

 

Reklama na BusPressu – Klíč k nejlepším obchodům

 

dekra_skola-MM

DEKRA, ŠKOLA SMYKU – WWW.DEKRA.CZ

WWW.MESTSKADOPRAVA.INFO

CZECHBUS, VELETRH AUTOBUSŮ V PRAZE – WWW.CZECHBUS.EU

Veletrh autobusů, výstava autobusů, autobusy v Praze

LOGO_isuzu_turancar

TURANCAR CZ, PRODEJ AUTOBUSŮ ISUZU – WWW.ISUZUBUS.CZ

Autobusy ISUZU, ISUZU, ISUZU servis, ISUZU díly, ISUZU TURANCAR

Isuzu-Logo

ProScan – prodej a servis ISUZU – WWW.ISUZUTRUCK.EU

ISUZU prodej, ISUZU díly, ISUZU nákladní, ISUZU D -MAX

KHMC2X

KHMC OPAVA, VÝROBA AUTOBUSŮ – WWW.KHMC.CZ

Anvi_Trade

ANVI TRADE, PODDLAHOVÉ MATERIÁLY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ – WWW.ANVITRADE.CZ

 

 

 

 

Komentáře uzavřeny.