cz  Czech      uk  EN

Elektrické autobusy BYD v programu komplexního testování v Kolumbii

Čínský výrobce elektrických autobusů BYD podstoupil náročné testování v kolumbijské Bogotě a prostřednictvím třetí strany, organizace The Sistemas Sustentables – ISSRC- LA vydal prohlášení o výsledku úspěšných zkoušek.

Electric Buses BYD Complete Testing Program in Colombia

The Sistemas Sustentables je organizace zaměřená na aplikovaný výzkum a vývoj projektů týkajících se životního prostředí, energetiky a technologických inovací. Jedná se o národní společnost pro udržitelné systémy, zatímco mezinárodně používaný termín je ISSRC-LA Systems Research Center.  Tato společnost se skládá z diplomovaných odborníků na strojní a průmyslové inženýrství s rozsáhlými zkušenostmi v projektech ve veřejných a soukromých společnostech v Chile a v zahraničí. ISSRC je nezisková instituce se sídlem v Kalifornii v USA, která pracuje s rozvojovými zeměmi Asie, Afriky a Ameriky. Jejich hlavní činnost je výzkum k dosažení cílů udržitelnosti, včetně výzkumu a vývoje různých metodologických přístupů a technologií pro ekologicky udržitelný hospodářský růst . ISSRC je úzce spojena s udržitelnými systémy přes ISSRC – LA. Další informace o  ISSRC : www.issrc.org

Plně elektrický autobus s bateriovým pohonem BYD K9 s obchodním označením Andino – 12  úspěšně ukončil dvou týdenní intenzivní testování, jehož výsledkem je závěrečná hodnotící zpráva.  Obecným cílem programu bylo provést provozní zkoušky pro stanovení elektrické autobusové proveditelnosti v integrovaném systému veřejné dopravy v Bogotě.

BYD Andino -12, elektrický autobus  dlouhý 12 m s kapacitou 80 osob při testování ujel na jedno nabití v převážné míře více než 250 km. Testování bylo provedeno v Bogotě na určené trase Transmilenio SA, která je znázorněno na níže uvedeném obrázku. Testovací trať této linky měřila 700 km s celkovou zkušební dobu 40 hodin při různých provozních podmínkách na různorodém silničním povrchu a v různém terénu. Zkoušky byly prováděny při dvou různých zátěžových podmínkách, při plném obsazení a při 70 % vytížení v souladu s různými protokoly a předpisy danými testy.

U Andino 12 byl průměrný výkon na trati 1,13 km / kWh (překonal i vlastní specifikace BYD o 1 km / kWh). Pokud jde o vnímání hluku, průměrné naměřené hodnoty byly značně pod obecnou kolumbijskou normou, 61,44 dB při zavřených oknech a 66, 87dB při otevřených (obecný standard v Kolumbii je 80 dBA). Při zastávkách autobusu, nevzniká žádný hluk od motoru, díly jsou statické (tj. nemá volnoběžný režim jako tradiční spalovací motor). Získané výsledky se vešly do požadovaných hodnot, nastavených v kolumbijské standardu ( denní limit 50 ug / M36 ) , bez ohledu na to, zda vozidlo větrá s okny uzavřenými nebo otevřenými (20,2 a 31,8 mikrogramů/m3) . Autobus neměl žádné problémy, pokud jde o rozsah  regenerace nabíjení, byl naprosto spolehlivý . Na jedno nabití  byl potvrzený dojezd mezi 270 až 280 km, což je plně  v souladu s požadavky Bogoty pro provoz v rámci dopravního systému.

 TZ: BYD

Tagy: , , ,

Komentáře uzavřeny.