cz  Czech      uk  EN

COP21 – nové výzvy pro energetiku i bezemisní dopravu

FCbus-pics OK

 

Ve dnech 30. listopadu až 12. prosince 2015 hostila Paříž 21. konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP21), které předsedala Francie. Byla to jedna z největších mezinárodních konferencí o klimatu, které kdy byly uspořádány. Jejím výsledkem bylo přijetí mezinárodní smlouvy, podepsané 195 zeměmi, která vytváří rámec pro přechod na odolné a nízkouhlíkové společnosti a ekonomiky.

Základem smlouvy je závazek držet globální oteplování na Zemi do roku 2100 pod úrovni 2 °C a usilovat o její udržení na úrovni 1,5 °C, především kvůli ochraně ostrovních zemí, které jsou globálním oteplováním ohroženy nejvíce. Velký důraz mezi sektorovými akčními plány jednotlivých zemí byl kladen zejména na využívání obnovitelných zdrojů energie a na snižování emisní náročnosti v dopravě.

Vyspělé ekonomiky při této příležitosti představily své cíle v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie. Například Japonsko má v plánu v roce 2030 vyrábět 22 – 24 % elektřiny z obnovitelných zdrojů. Evropská unie si vytkla jako cíl pokrýt v témže roce obnovitelnými zdroji 27 % své veškeré spotřeby energie. Své přiměřené cíle si stanovily i málo rozvinuté země, jako například Alžírsko nebo Pobřeží slonoviny.

K odpovědnosti za snižování negativního vlivu dopravy na životní prostředí se přihlásila Mezinárodní unie veřejné dopravy (UITP) s deklarací, v níž se mj. zavazuje podporovat zvýšení podílu veřejné dopravy na přepravním trhu ve městech do roku 2025 na dvojnásobek. V tomto směru hodlá UITP zejména podporovat systematické plánování a využívání moderních technologií ve veřejné dopravě.

Další prezentovanou iniciativou UITP směřující k trvale udržitelné dopravě je Charta udržitelnosti (Sustainability Charter), v jejímž rámci 125 provozovatelů hromadné dopravy a zúčastněných průmyslových firem sdílí zkušenosti a osvědčené postupy z podpory nízkoemisní dopravy.

Jako příspěvek k ekologické dopravě byla v rámci COP21 prezentována také deklarace C40 Clean Bus Declaration, v niž se 22 světových velkoměst zavazuje pohánět parky svých městských autobusů, dohromady 40 tisíc vozidel, pomocí nízkoemisních technologií.

Není proto náhodou, že u příležitosti COP21 byly v provozu demonstrovány také elektrobusy, například průběžně dobíjený kloubový elektrobus Hess s průběžným dobíjením ABB TOSA, elektrobus Solaris Urbino 12 electric nebo elektrobus Irizar i2e, který je v provozu například v Londýně a v Barceloně.

K závěrům a cílům COP21 se hlásí také mnohé další organizace, sdružení a projekty, jejichž cílem je podporovat udržitelný rozvoj na Zemi. Patří sem například projekt CHIC, zaměřený na podporu palivočlánkových autobusů (blíže k tomuto projektu viz v naší studii „E-mobilita v MHD“).

Uvedené iniciativy a závazky lze tedy obecně brát i jako velké výzvy do nového roku 2016. Svojí troškou do mlýna přitom hodlá přispět i naše Pracovní komise pro elektromobilitu v rámci Sdružení dopravních podniků ČR, jejímž cílem je podporovat rozvoj elektrobusů i další elektrické dopravy ve městech.
Ing. Jakub Slavík, MBA  – Consulting Services

 

WWW.PROELEKTROTECHNIKY.CZ

Reklama na BusPressu – Klíč k nejlepším obchodům

 

dekra_skola-MM

Tagy: 

Komentáře uzavřeny.