cz  Czech      uk  EN

Aktuální téma inteligentních měst – Smart city v praxi

Smart city OK

Smart city v praxi připravovaná odborná konference pro veletrh AMPER 2016

Téma inteligentních měst – smart city, se stává stále aktuálnějším s ohledem na potřebu měst využívat ke svému rozvoji možnosti, které nabízejí moderní technologie. Týká se to všech základních oblastí infrastruktury smart city: inteligentní energetiky a služeb, inteligentní mobility a informačních a komunikačních technologií jakožto zastřešující a propojující technologie. V neposlední řadě se inteligentním městům nabízejí možnosti dotací ze zdrojů EU nad rámec operačních programů.

Vzhledem k aktuálnosti problému, informacím ze světa moderních technologií publikovaným na portále i odborným zkušenostem provozovatelské firmy Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services jsme ve spolupráci s veletržní agenturou Terinvest nyní zahájili přípravu samostatné konference s názvem „Smart city v praxi“. Tato konference bude doprovodným programem veletrhu AMPER 2016 v Brně. Konat se bude 15. března 2016 na Výstavišti Brno, pavilon P, sál P4, 2. patro. Odborným garantem a zároveň moderátorem konference bude Ing. Jakub Slavík, MBA.

Impulsem pro vznik konference byla naše prezentace problematiky smart city na tradiční odborné elektrotechnické akci „Poděbrady 2015“. Zde se ukázalo, že dosavadní konference zaměřené na toto téma cílí spíše na vrcholovou politickou úroveň a neoslovují tolik odborníky z praxe, kteří budou tento koncept reálně implementovat pomocí zavádění moderních technologií. Konference „Smart city v praxi“ je proto orientována přesně na tyto technicky zaměřené lidi, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Těsné propojení mezi konferencí a veletrhem AMPER vychází vstříc názornosti, kterou její účastníci potřebují: Mnohé technologie a chytrá řešení pro města, o nichž půjde řeč během konference, si bude možno naživo prohlédnout na veletrhu. V jednání je rovněž veletržní průvodce po technologiích pro smart cities a další zajímavosti z této oblasti pro návštěvníky.

Konference „Smart city v praxi“ navazuje na úspěšnou sérii našich odborných konferencí „Elektrické autobusy pro město“, pořádaných v roce 2015 již počtvrté, které se vyprofilovaly jako zcela ojedinělé prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Téma elektrické dopravy je v konceptu smart city dále rozšiřováno na vyšší úrovni.

Vzhledem k této provázanosti mezi elektrickou městskou dopravou a konceptem inteligentního města je konference součástí spolupráce naší provozovatelské firmy se Sdružením dopravních podniků ČR (SDP ČR) v rámci Pracovní komise pro elektromobilitu SDP ČR. SDP ČR také již přislíbilo konferenci svoji záštitu. O záštitách se rovněž jedná s příslušnými ministerstvy, především s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, které má problematiku inteligentních měst ve své gesci.

Struktura konference „Smart city v praxi“ bude obdobná jako v případě „Elektrických autobusů pro město“: Nejprve budou prezentovány zajímavé zkušenosti z oblasti inteligentních měst a možnosti financování investičních projektů, jimiž se politický koncept inteligentního města naplňuje prakticky. Dále pak budou ukázány příklady konkrétních technologií z výše uvedených oblastí infrastruktury smart city.

Konference předpokládá financování ze sponzorských příspěvků jejích průmyslových partnerů, s nimiž nyní začínáme jednat. Vstup na konferenci bude zdarma. Tímto způsobem lze efektivně propojit průmyslové partnery a zájemce o danou problematiku bez dalších omezení.

Další aktuální informace o připravované konferenci budou zveřejněny na portále:

WWW.PROELEKTROTECHNIKY.CZ

 Zájemci o partnerství a o účast na konferenci kontaktujte nás prosím na: info@proelektrotechniky.cz

Pro-elektrotechniky_OK_mod1

BusPress – mediální partner

 

dekra_skola-MM

Komentáře uzavřeny.