cz  Czech      uk  EN

Zakotvení e-mobility v MHD v konceptu smart city

 

TOSA bus

V zasedací síni pražského magistrátu proběhla 15. dubna 2015 konference Dopravní obslužnost měst a regionů 2015, pořádaná agenturou B.I.D. services. Konferenci předsedal  Ing. Jakub Slavík, MBA ze společnosti Consulting Services  a měl zde rovněž jednu z přednášek, zaměřenou na problematiku elektrických autobusů jako projektu a jejich financování. Navázal tak na předchozí informace přednášejících z ministerstva dopravy a z ministerstva místního rozvoje k operačnímu programu doprava a k integrovanému regionálnímu operačnímu programu (viz též související prezentace na konferenci „Elektrické autobusy pro město III“).

Ve své prezentaci shrnul Ing. Slavík důležité poznatky z aktualizované studie „E-mobilita v MHD“. Vedle hlavních vlastností elektrických autobusů (tj. trolejbusů, bateriových a palivočlánkových elektrobusů a hybridních autobusů) a jejich celospolečenských přínosů v porovnání s pohony na naftu a CNG ukázala prezentace i zakotvení e-mobility v MHD v konceptu smart city. Soustředila se pak zejména na nutnost koncipovat zavádění elektrobusů jako projekt, který začíná definováním společenské potřeby a končí rutinním provozem. U průběžně dobíjených elektrobusů a jejich dobíjecí infrastruktury lze přitom vhodně využít mj. koncept řízení RAMS (bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti) uplatňovaný u drážních systémů.

Z hlediska financování upozornila prezentace, kromě poukazu na výše uvedené operační programy využívající fondy EU, také na další zdroje financování, např. na podporu přípravy investičních projektů pomocí nástroje ELENA nebo na různé alternativní formy se zapojením soukromého kapitálu.

TZ: proelektrotechniky .cz

foto:ABB

Celá zpráva ke stažení ZDE

Pro-elektrotechniky_OK_mod1

Tagy: ,

Komentáře uzavřeny.