cz  Czech      uk  EN

Vyšly Dopravní novinky PMDP

PF Plzeňský dopravní podnik

Milí čtenáři,

vítejte na stránkách aktuálního vydání „Dopravních novinek“. Občasník s tímto názvem pro vás, tedy spíš pro naši lepší vzájemnou komunikaci, vydáváme již po deváté. Chceme vám tak nabídnout informace o nových technologiích, změnách v organizaci dopravy, informace z jiných, tuzemských i zahraničních dopravních podniků i společný exkurz do historie. Obsah tohoto vydání je docela pestrý a rozhodně jej nechci komentovat celý, a tak si vás dovolím upozornit jen na některé z informací. „Jest nám dmouti se pýchou“. Tak třeba takhle by mohl znít titulek k článku o spolupráci Západočeské univerzity s naší společností řečí našich pradědů. Opravdu radost z výsledku několikaletého úsilí o spolupráci máme. Od počátku tohoto akademického roku nabízíme studentům i zaměstnancům univerzity jednu kartu, propojující dosavadní autonomní systémy JIS a Plzeňské karty. Kobrendací (propojením) karet tak uživatel získává plnohodnotný přístup ke všem službám a benefitům obou systémů při současném snížení počtu karet v peněžence. Pro univerzitu i pro naši společnost se tím ale otevírá další prostor pro zkvalitňování a rozšiřování počtu dosud poskytovaných služeb. Spolupráce s Českou spořitelnou byla naplněna podle původních předpokladů, a tak vámnabízíme samoobslužný nákup jízdného na celkem 86 bankomatech v kraji. Zbytečné, když jde o koupi pro veřejnou dopravu v Plzni? Ale ne, transakce máme třeba i na bankomatu v Sušici a věříme, že další rozvoj integrované dopravy s sebou ponese i rostoucí význam tohoto řešení.A jsme-li u jízdného, nahlédněte prosím i do informací o změně v přirážkách k jízdnému. Budeme- li tyto informace číst pod shodným zorným úhlem, věřím, že dospějeme ke stejnému závěru: podmínky jsou přátelštější k těm, kteří se přestupku dopustili skutečně omylem nebo shodou nepříznivých okolností a jsou ochotni svoji chybu obratem napravit. Tvrdší pak je tento systém k těm, kteří své závazky řešit nechtějí. Mezi novinky také patří otevření nové prodejny na Klatovské třídě. Stalo se tak díky dobré spolupráci s městem a SVSmP (Správa veřejného statku města Plzně). Nová prodejna je, ve srovnání s tou původní, přátelštější jak k vám, zákazníkům, tak i k mým kolegyním a kolegům, kteří vás v ní obsluhují. Ne všechny novinky budete všichni hodnotit pozitivně, třeba takové přejmenování zastávek, že? Je zřejmé, že soulad potřeb všech zainteresovaných na veřejné dopravě vyžaduje kompromisy, které se někomu z nás nemusí líbit. Aby takových situací bylo co nejméně, dovolím si vás závěrem požádat o pomoc a spolupráci. Podělte se s námi o svoje pozitivní zkušenosti s veřejnou dopravou v tuzemsku i zahraničí a nabídněte nám nové inspirace a výzvy. Nápadů, tedy těch dobrých, není nikdy dost!!!

 Přeji vám klidný závěr roku a spoustu v klidu a bezpečí absolvovaných kilometrů v našich vozech.

 Michal Kraus,

generální ředitel PMDP

Michal Kraus, generální ředitel

 

CELÉ NOVINY KE STAŽENÍ ZDE, klik a jste tam!

Dopravní noviny  DMDP

Komentáře uzavřeny.