cz  Czech      uk  EN

Simac Connected Vehicle nejen pro dopravní podniky

20 let PID Hostivice 14

Společně se snahou jak zatraktivnit hromadnou dopravu pro potenciální cestující a zároveň zefektivnit provoz dopravních prostředků roste počet systémů, které musí být na palubě dopravního prostředku provozovány. Rozvoj mobilních informačních technologií přináší do dopravy nové možnosti služeb a řešení, které mají přínos jak pro dopravce, tak pro cestující.

Simac Connected Vehicle je koncepční řešení pro dopravce, které přináší na palubu dopravního prostředku další služby a poskytuje komunikační platformu pro další rozvoj. Koncept se opírá o přivedení internetové konektivity na palubu dopravního prostředku, díky níž je možné poskytovat tzv. online služby a zároveň provádět online sběr dat.

Většina dopravních prostředků je již vybavena některými systémy pro online sběr dat, např. aktuální poloha vozidla, měření konkrétní provozní veličiny, odbavovací systém jízdenek atd. Každý tento systém však zpravidla bývá vybaven vlastní komunikační jednotkou, která zajišťuje komunikaci mezi dopravním prostředkem a pozemní stanici pro vyhodnocování dat. S rostoucím počtem těchto systémů se zvedá náročnost na jejich správu a dohled, a komunikační infrastruktura celého vozidla se stává složitější.

Základem konceptu Simac Connected Vehicle je mobilní komunikační jednotka, která přes mobilní datové sítě poskytuje dostatečnou a redundantní konektivitu mezi dopravním prostředkem a pozemní stanicí. K této jednotce se přes standardizované rozhraní připojují různé systémy, které potřebují odesílat či přijímat data online. Může mezi ně patřit například:

 •  Odbavovací systém jízdenek
 • Online lokalizace dopravního prostředku
 • Monitorování provozních veličin
 • Bezpečnostní kamerový systém
 • Vzdálené odečítání provozních dat (např. Tachografu)
 • Služba internetu pro cestující pomocí Wi-Fi
 • Informační a zábavní portál pro cestující

Řešení Simac využívá komunikační jednotky firmy Icomera, která je lídrem v této oblasti na trhu a má s mobilními technologiemi v dopravě více než 10 let zkušeností. Samotná komunikační jednotka v sobě již obsahuje kromě připojení k internetu také službu sledování vozidla online včetně historie, službu Wi-Fi, možnost pro online reklamu, nástroj pro získávání zpětné vazby od cestujících, centrální správu a dohled, a v neposlední řadě také možnost monitorovat stav dalších systémů na palubě.

53-Schema OK

 Obr. 1 Koncept řešení Simac Connected Vehicle

 Hlavní výhodou konceptu Simac Connected Vehicle je však zjednodušení komunikační platformy mezi dopravním prostředkem a pozemní stanicí, kdy na místo více komunikačních jednotek pro online připojení každého dílčího systému stačí jedna jednotka, která slouží jako agregační bod, a zjednodušuje se tak správa online systémů.

 Mezi další přínosy konceptu pro dopravce patří:

 •  Prémiová služba Wi-Fi na palubě
 • Konkurenční výhoda
 • Online statistiky a reporty o využívání služby
 • Online sledování polohy
 • Komunikační kanál s cestujícími
 • Využití reklamního prostoru
 • Centralizovaná konfigurační správa
 • Zvýšení bezpečnosti pomocí CCTV
 • Informační a zábavní portál
 • Informační a zábavní portál

Jednou z možností jak zatraktivnit cestujícím cestování hromadnou dopravou je poskytnout jim v dopravním prostředku další služby, které cestujícím přinesou informační či zábavní hodnoty. Toho lze docílit realizací portálu, který je k dispozici cestujícím na Wi-Fi síti z jejich vlastních zařízení a poskytuje relevantní informace, které by mohly cestujícího zajímat. V první řadě se jedná primárně o informace spojené s cestováním, tedy aktuální poloha, jízdní řád linky, čas dojezdu na cílovou stanici, případné zpoždění a navazující spoje. V další řadě to mohou být agregované informace o městě a případných bodech zájmu na trase včetně praktických informací, které mohou být dynamicky vyčítány a synchronizovány z městského magistrátu, a sloužit tak jako jeho prodloužená ruka přímo k cestujícím ve městě. V neposlední řadě může portál poskytovat zábavní obsah ve formě her, hudby, záznamu krátkých videí například o dění ve městě, krátké vzdělávací kurzy (e-learningy), atd. Celé řešení samozřejmě přináší další prostor pro využití reklamy, a poskytuje tak dopravci komunikační a business platformu pro práci s cestujícími. Jak může takový portál vypadat z pohledu cestujícího, se můžete podívat na krátkém referenčním videu zde.

53-Video OK

 Obr. 2 Ukázka úvodní stránky informačního a zábavního portálu

 Návratnost investice

Koncept Simac Connected Vehicle je uplatnitelný jak v nově pořizovaných dopravních prostředcích, tak ve stávajících. Návratnost investice závisí na zvolené míře integrace ostatních komunikačních systémů do jedné platformy.

 •  Zvýšený počet prodaných jízdenek díky atraktivitě služby
 • Posílení jména společnosti dopravce
 • Monetizace pomocí reklamy
 • Zvýšení spokojenosti zákazníka
 • Snížení operativních nákladů na provoz pomocí vzdáleného monitorování
 • Správa vozového parku a online sledování dopravních prostředků
 • Omezení počtu různých komunikačních prostředků
 • Poskytování dalších služeb skrze palubní portál

 Kontakt

Pokud Vás popisované řešení zaujalo, kontaktujte prosím SIMAC na e-mailu sales@simac.cz či telefonicky na +420 283 061 281, kde Vám rádi o konceptu Simac Connected Vehicle řeknou více, případně provedou reálnou ukázku.

Uveřejněno ve spolupráci s proelelktrotechniky.cz 

 

Pro-elektrotechniky 2

 

Tagy: ,

Komentáře uzavřeny.