cz  Czech      uk  EN

Úřednické struktury v Královehradeckém kraji se zasekly, a nároky řidičů autobusů je nezajímají!

RTO Kopecký 7

Opět se ukazuje jenom neochota pohodlných krajských úředníků cokoliv řešit a je jím úplně fuk, že řidiči v jejich kraji provádí vysoce náročnou práci při zajišťování veřejné služby, za kterou dostávají neúměrnou odměnu na úrovni pomocné síly!

pozn. redakce

Dne 2. 12. 2015 se uskutečnilo klíčové jednání na vrcholné úrovni vedené předsedou vlády, panem Bohuslavem Sobotkou, které se týkalo otázky, jakým způsobem dostat do systému veřejné dopravy, konkrétně k řidičům autobusů fungujícím v závazku veřejné služby, více peněz.

Pan premiér jasně deklaroval, že hledáme pouze pozitivní řešení a nikdo z těch, kteří se jednání zúčastnili, to nerozporoval. Jak premiér, tak předseda Asociace krajů ČR velmi vstřícně a rozumně uchopili náš problém, uvědomují si jeho vážnost a chtějí ho řešit. Na základě tohoto jednání s předsedou vlády proběhla videokonference předsedy AK ČR s hejtmany všech krajů dne 3. 12. 2015, kdy předseda Asociace krajů velmi doporučil všem hejtmanům pozastavit do platnosti nového zákona soutěže na veřejnou dopravu dle zákona  č. 137, o veřejných zakázkách. A to do doby platnosti nového zákona a vypracování jednotné metodiky, která by jasně definovala postup zadávání a vyhodnocování miliardových veřejných soutěží, na které pracuje odborná skupina Ministerstva pro místní rozvoj. Můžeme s jistotou říci, že většina hejtmanů situaci pochopila a neměla žádný problém.

Včera 8. 12. 2015 jsme se s kolegy sešli s hejtmanem Královéhradeckého kraje, Lubomírem Francem. Jednání se zúčastnilo velké množství představitelů kraje a krajského úřadu, mimo ně i  nám z nepochopitelného důvodů zástupce managemetu společnosti ICOM transport a.s. Za odboráře a lidé spolupracující na přípravě stávky, se zúčastnili: Vít Samek, místopředseda ČMKOS, Luboš Pomajbík, předseda OSD, zástupci zaměstnanců dopravních společností Krkonošská autobusová doprava, Trutnovská autobusová doprava, 3 zástupci společnosti ICOM transport a.s., 2 zástupci odborů ze společnosti ARRIVA TRANSPORT ČESKÁ REPUBLIKA a.s., zástupce AUDIS BUS s.r.o. – Rychnov nad Kněžnou, a já (Jiří Kuchynka, předseda ZO OSD Jablonec nad Nisou).

Předmětem jednání na půdě Královehradeckého kraje s reprezentací vedenou hejtmanem Francem, byl náš požadavek na zastavení soutěže vypsané dle špatného a přežitého zákona č. 137, o veřejných zakázkách, neboť tato soutěž v Královehradeckém kraji je za poslední dobu jednoznačně nejméně kvalitně zpracovaná soutěž s nejasnými parametry, ale zejména s nulovým pozitivním a naopak negativním dopadem na řidiče autobusů.

Pan hejtman Franc nás na začátku seznámil se svým postojem, který jde naprosto proti doporučení předsedy vlády a předsedy AK ČR s tím, že veřejnou soutěž na výběr dopravce zrušit nehodlá. Dále pak hejtman navrhl, že se v budoucnu na základě jednotné metodiky pokusí implementovat požadavky odborů na nepodkročitelnou mzdu řidičů do již vysoutěžené zakázky. Tento návrh nás jen utvrdil v pocitu, že v Královehradeckém kraji je problematika veřejných soutěží zcela nepochopena, jelikož jakákoliv implementace nových podmínek do již vysoutěžených zakázek s sebou přináší velké množství závažných problémů, a de facto není možná.

Upozornil jsem pana hejtmana na to, že průměrný věk řidičů je napříč firmami, podílejícími se na veřejném závazku, mezi 45 – 60 lety a noví řidiči, právě z důvodu  finanční nezajímavosti, nepřicházejí. Proto je z hlediska dlouhodobé udržitelnosti služby, prováděné ve veřejném závazku, nutné, situaci v odměňování řidičů řešit rychle a hlavně systémově tak, jak na našem jednání na vládě uvedl pan premiér a předseda Asociace krajů.

Dále jsem pana hejtmana upozornil že, řidiči jsou občané a zároveň voliči, a to samé platí i o cestujících. Těžko bude kraj za několik let vysvětlovat, že má v ruce nejlepší smlouvu na dopravce ve svém kraji, když samotná doprava nebude fungovat, jelikož ji nebude mít kdo odjezdit.

Na to mi pan hejtman odvětil, ať na dnešní jednání voliče netahám, protože v dalším období již nekandiduje. Jako odborový předák jsem byl zděšen slovy hejtmana i fungováním celého odboru dopravy v podání náměstka Janečka, který za celou dobu jednání neřekl jediné slovo, nepřednesl jediný návrh a nebyl schopen jako odborný gestor veřejné soutěže na dopravu v Královehradeckém kraji dát jediný návrh, nebo si obhájit svou práci. Jako obyčejný občan jsem smutný z představy, že takový člověk zachází s něčím, jako je 5,5 miliard státních peněz na období 10-ti budoucích let.

 Výsledkem celého emotivního jednání byly následující výstupy:

  1. Královéhradecký kraj zadá zpracování právní analýzy, která ukáže, jestli existují možnosti veřejnou soutěž na dopravce v Královéhradeckém kraji zcela zrušit a vypsat novou, podle námi požadované jednotné metodiky a nového zákona č. 137, o veřejných zakázkách.
  2. Královéhradecký kraj zadá zpracování právní analýzy, která vyhodnotí implementaci nepodkročitelných mezd řidičů do výsledků veřejné soutěže.
  3. Hejtman Královéhradeckého kraje se sejde s předsedou vlády a předsedou AK ČR a seznámí je s celou situací a svým postojem k dané věci.
  4. Hejtman Královéhradeckého kraje odloží otevírání obálek k vypsané veřejné soutěži na termín 15. 1. 2016 a sejde se se zástupci odborů dne 7. 1. 2016 k dalšímu kolu jednání.

V současné době nás od stávky na omezený čas odvrátil pouze okamžitý pozitivní přístup premiéra a předsedy Asociace krajů. Zástupci odborů a řidiči většiny dopravních společností a firem, které zajišťují veřejný závazek v Královéhradeckém kraji, zváží dvě možnosti. Zda se počká na výsledek jednání ze dne 7. 1. 2016, nebo jestli se do této doby rozhodneme vyhlásit jednodenní výstražnou stávku na podporu našich požadavků, a tím dáme najevo panu hejtmanovi, jak moc jsou řidiči nespokojeni a jak moc je celý systém v nepořádku. Ačkoliv stále deklarujeme, že jsme ochotni jednat, trpělivost nám dochází a připadá nám, že pan hejtman hraje šachovou partii o čas a o vítěze soutěže. Máme pocit, že těchto slibů jsme už slyšeli příliš mnoho a nechápeme, proč je pro něho situace tak složitá i přes jasné doporučení ze strany nejvyšších představitelů státu.

Jiří Kuchynka předseda ZO OSD Jablonec nad Nisou

 

 

 

 

Komentáře uzavřeny.