cz  Czech      uk  EN

CZECHBUS – odborné doprovodné programy

 

 

 

 

 

 

 

 Čtvrtek 3.11.
9.00  – 13. 00 zasedání Komise Rady Asociace krajů ČR pro dopravu
10.00 – 12.30  Elektronické odbavovací systémy v městské dopravě (seminář SDT a ČAOVD)
14.00 – 17.00 Multimodální integrace dopravy ve městech  (seminář SDT a ČAOVD)
13.00 – 15.30 Využití CNG v hromadné dopravě  (seminář České plynárenská unie a RWE)

Pátek 4. 11.
9.30 – 11.30  Integrovaná veřejná doprava + nové požadavky EU na technické vybavení autobusů
(seminář Ministerstva dopravy ČR, AK ČR  a ČAOVD):
Integrované veřejné služby a dopravní plánování podle zákona č. 194/2010 Sb.
Zajišťování dopravní obslužnosti ze strany krajů
Aktuální problémy jednotlivých IDS v ČR
Novinky v oblasti technické stránky autobusů
Kontroly vybavení a technické stránky autobusů

Komentáře uzavřeny.