cz  Czech      uk  EN

CZECHBUS – Odborný seminář Ministerstva dopravy

CZECHBUS 2011 - autobusová doprava

CZECHBUS 2011 - autobusová doprava

se bude konat v pátek 4. 11. v 9. 30 hod. v Průmyslovém paláci Výstaviště

* Integrované veřejné služby a dopravní plánování podle zákona č. 194/2010 Sb. (MD)
* Zajišťování dopravní obslužnosti ze strany krajů (AK ČR)
* Aktuální problémy jednotlivých IDS v ČR (ČAOVD)
* Novinky v oblasti technické stránky autobusů (MD)
* Kontroly vybavení a technické stránky autobusů (MD)
* Předpokládaný závěr v 11.30 – 12.00 hod.

 

 

Komentáře uzavřeny.