cz  Czech      uk  EN

Vraťme zpět důstojnost povolání řidiče autobusu!

ČSAD

Dostává se Vám do rukou projekt Základní organizace odborového svazu dopravy v Jablonci nad Nisou při společnosti BusLine a.s. – „JABLONECKÁ VÝZVA“. Cílem tohoto projektu je napravit negativní dopady veřejných soutěží na zaměstnance dopravních společností.

Celý problém spočívá v tom, že veřejné zakázky jsou soutěženy podle Zákona č. 137, o veřejných zakázkách, kdy hlavním kritériem je cena, a to cena nejnižší. Vzhledem k tomu, že všichni účastníci soutěží mají v podstatě stejnou režii, tzn. náklady na PHM, náhradní díly, autobusy atd., je tedy jejich jedinou možností ušetřit náklady na výplaty a benefity zaměstnanců.

Chceme nastartovat jednání o minimální mzdě řidičů autobusů, protože pokud ta bude jasně dána, promítne se i do finančních modelů cenových nabídek jednotlivých dopravních firem, ve kterých by měla být pro všechny stejná. Cílem Jablonecké výzvy je personálně stabilizovat tuto službu veřejnosti, aby byla náležitě a profesionálně vykonávána. O nutnosti Jablonecké výzvy nás přesvědčily zkušenosti ze zatím jediného kraje, který dokončil soutěž na zajištění dopravy v Ústeckém kraji. Tam díky nízkým nabídkovým cenám dochází k fluktuaci kvalitních řidičů a tím pádem i k snížení kvality poskytované služby v dopravě směrem k cestujícím, a potažmo i zadavateli. Nechceme, aby byl náš projekt brán jako poškozování společností a veřejné dopravy jako takové. Naopak chceme docílit jejího zkvalitnění a zamezit účasti v soutěžích firmám, které nabízí dumpingové ceny. Díky používané legislativě dopravní společnosti „chudnou“ a nemohou zaplatit své lidi. Vraťme důstojnost povolání řidiče autobusu, a tím zajistěme nejen slušný život pro řidiče, ale i kvalitně poskytovanou službu našim cestujícím!

Jiří Kuchynka

předseda ZO OSD Jablonec nad Nisou

Memorandum – Řidič autobusu, důstojné zaměstnání – JABLONECKÁ VÝZVA, ke stažení ZDE: Memorandum Jablonecká výzva 

BusPress – Klíč k dobrým obchodům

 

dekra_skola-MM

Komentáře uzavřeny.