cz  Czech      uk  EN

Smart city v praxi – odborná konference BRNO AMPER 2016

Smart City

Téma inteligentních měst – smart city – se stává stále aktuálnějším s ohledem na potřebu měst využívat ke svému rozvoji možnosti, které nabízejí moderní technologie. Týká se to všech základních oblastí infrastruktury smart city: inteligentní energetiky a služeb, inteligentní mobility a informačních a komunikačních technologií jakožto zastřešující a propojující technologie. V neposlední řadě se inteligentním městům nabízejí možnosti dotací ze zdrojů EU nad rámec operačních programů.

Mmart City XXXX

Smart city v praxi  – 15. března 2016 od 9:00 hodin Výstaviště Brno, pavilon P, sál P4, 2. patro

Vzhledem k aktuálnosti problému, informacím ze světa moderních technologií publikovaným na našem portále i odborným zkušenostem naší provozovatelské firmy Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services jsme ve spolupráci s veletržní agenturou Terinvest nyní zahájili přípravu samostatné konference s názvem „Smart city v praxi“. Tato konference bude doprovodným programem veletrhu AMPER 2016 v Brně.

Konat se bude 15. března 2016 na Výstavišti Brno, pavilon P, sál P4, 2. patro. Odborným garantem a zároveň moderátorem konference bude Ing. Jakub Slavík.

DSC_2312

Program konference:*

Program konference bude rozdělen do dvou bloků. V prním bloku  „Smart city jako partnerství měst a průmyslu“ budou prezentovány zajímavé zkušenosti z oblasti inteligentních měst a možnosti financování investičních projektů, jimiž se politický koncept inteligentního města naplňuje prakticky.

1. blok „Smart city jako partnerství měst a průmyslu“

Zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ing. František Kubeš, vystoupí na konferenci s prezentací konceptu Smart City v ČR a jeho podporou se strany MMR ČR.

Zástupce Ministerstva dopravy ČR, Ing. Ondřej Bílý, vystoupí na konferenci s prezentací k akčnímu plánu pro inteligentní dopravní systémy v ČR.

Za akademickou sféru vystoupí pan profesor Zdeněk Votruba z ČVUT Fakulty dopravní s tématem „ICT pro realizaci Smart City“, které si pro tuto příležitost připraví zcela nově jakožto odborník s bohatou předchozí praxí v průmyslu a dlouhodobý člen IEEE.

Odborný garant konference Jakub Slavík bude prezentovat příklady zahraničních projektů smart city a inteligentních technologií, které pomáhají tato smart cities realizovat.

Prezentaci z oblasti dotačního poradenství bude mít společnost SmartPlan, dceřiná společnost firmy Allowance s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti dotačního poradenství pro municipality a městské podniky.

Ve druhém bloku „Nové technologie pro smart city“ budou ukázány příklady konkrétních technologií z výše uvedených oblastí infrastruktury smart city.

2. blok „Nové technologie pro smart city“

Ing. Jaromír Klaban ze společnosti TECO bude hovořit o zacházení s energií v síti mezi více chytrým domy a o geografických informačních systémech.

Zástupci ABB vystoupí s prezentacemi o smart city technologiích ABB.

Zástupce společnosti Nissan představí elektromobily Nissan.

Zástupce společnosti EKOVA ELECTRIC zde představí nový elektrobus Elektron.

*Změna programu vyhrazena.

Registrace k účasti na konferenci na: info@proelektrotechniky.cz

Mmart City XX

 

DSC_2266

Další informace:

Impulsem pro vznik konference byla naše prezentace problematiky smart city na tradiční odborné elektrotechnické akci „Poděbrady 2015“. Zde se ukázalo, že dosavadní konference zaměřené na toto téma cílí spíše na vrcholovou politickou úroveň a neoslovují tolik odborníky z praxe, kteří budou tento koncept reálně implementovat pomocí zavádění moderních technologií. Konference „Smart city v praxi“ je proto orientována přesně na tyto technicky zaměřené lidi, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Těsné propojení mezi konferencí a veletrhem AMPER zároveň vychází vstříc názornosti, kterou účastníci konference potřebují: Mnohé technologie a chytrá řešení pro města, o nichž půjde řeč během konference, si bude možno naživo prohlédnout na veletrhu. Takovéto technologie si mohou vystavovatelé zvlášť označit. Tyto technologie pak budou zahrnuty do veletržního průvodce po smart city na AMPERu 2016.

Zapojení do doprovodného programu Smart City tedy umožní vystavovatelům a partnerům konference, aby se zviditelnili vůči těm, kdo budou koncept inteligentních měst realizovat v praxi. Pochopitelně se tím nijak nezmění např. proces výběrových řízení na dodavatele příslušných technologií. Je však třeba nejprve ukázat, že takovéto technologie vůbec existují a jaké příležitosti nabízejí. Podvědomě se pak také v paměti návštěvníků propojí daný typ technologie s dodavatelem nabízeného konkrétního řešení – lidská mysl zkrátka takto funguje. A k tomu všemu je účast v tomto doprovodném programu velmi dobrou příležitostí.

Konference „Smart city v praxi“ navazuje na úspěšnou sérii našich odborných konferencí „Elektrické autobusy pro město“, pořádaných v roce 2015 již počtvrté, které se vyprofilovaly jako zcela ojedinělé prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Téma elektrické dopravy je v konceptu smart city dále rozšiřováno na vyšší úrovni.

Vzhledem k této provázanosti mezi elektrickou městskou dopravou a konceptem inteligentního města je konference součástí spolupráce naší provozovatelské firmy se Sdružením dopravních podniků ČR (SDP ČR) v rámci Pracovní komise pro elektromobilitu SDP ČR. SDP ČR také již přislíbilo konferenci svoji záštitu. O záštitách se rovněž jedná s příslušnými ministerstvy, především s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, které má problematiku inteligentních měst ve své gesci.

Vstup na konferenci bude po registraci zdarma. Tímto způsobem lze efektivně propojit průmyslové partnery a zájemce o danou problematiku bez dalších omezení.

Další aktuální informace o připravované konferenci budeme průběžně zveřejňovat na našem portále.

Zájemci o účast na konferenci registrujte se prosím na:  info@proelektrotechniky.cz

redakce Proelektrotechniky.cz

logo proelektrotecniky OK

BusPress mediální partner konference „Smart city v praxi“

 

Reklama na BusPressu – Klíč k nejlepším obchodům

 

dekra_skola MM

Tagy: 

Komentáře uzavřeny.