cz  Czech      uk  EN

Smart city Oslo – inteligentní dopravní systémy, elektromobily i palivočlánkové autobusy

5-FCbus3

Koncem listopadu 2015 pořádalo Norské velvyslanectví v Praze pod názvem Smart City – Green City seminář věnovaný norským zkušenostem z implementace konceptu smart city, na nějž pozvalo i zástupce redakce Proelektrotechniky.cz . Mezi jinými zde byla prezentována i koncepce čisté mobility ve smart city Oslo, hlavním městě Norska s více než 600 tisíci obyvatel. Tato koncepce velmi názorně ukazuje propojení bezemisní dopravy v různých oblastech městského života spolu s inteligentními dopravními systémy v rámci pilíře smart city „inteligentní mobilita“.

Základem dopravní strategie v tomto smart city je vytvořit pohodlný a zároveň ekologický systém městské mobility. Toho je docilováno kombinací

  • podpory cyklistiky a pěší dopravy,
  • rozvoje elektromobility v podobě bateriových elektrických vozidel a palivočlánkových autobusů,
  • zavádění inteligentních dopravních systémů.

Město postupně vytváří příznivé podmínky pro chodce a cyklisty, které by zvýšily podíl cyklodopravy ze současných 8 % na dvojnásobek a zároveň docílily, aby pěší a cyklistická doprava tvořily polovinu veškeré městské mobility.

Při rozvoji elektromobility se město angažuje v několika významných oblastech:

Při rozvoji individuální elektromobility jde město příkladem. Do roku 2016 plánuje nahradit park svého cca tisíce osobních automobilů elektromobily. Zároveň se snaží usnadnit nabíjení elektromobilů a snížit riziko neplánovaného čekání u veřejných nabíjecích stanic. Těch je dnes v Oslo několik set včetně soukromých stanic, rovněž podporovaných z rozpočtu města. Město nyní přistupuje při podpoře nabíjecích stanic pro elektromobily ke koncepci „multi-charging“, tedy k možnosti vícenásobných připojení v nabíjecích místech.

Celý článek si přečtete ZDE

Pro-elektrotechniky 2

Reklama na BusPressu – Klíč k nejlepším obchodům

 

dekra_skola-MM

Tagy: , ,

Komentáře uzavřeny.