cz  Czech      uk  EN

Skvělé hospodářské výsledky skupiny firem Škoda Transportation za rok 2013

Škoda Perun

Auditované a konsolidované tržby skupiny Škoda Transportation za loňský rok představovaly 14,6 mld. korun. Čistý zisk celé skupiny představoval 1,75 mld. korun. Hospodářské výsledky jsou uváděny podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS).

Výší tržeb potvrdila skupina Škoda Transportation své postavení jedné z největších firem zabývající se dopravním strojírenstvím ve střední a východní Evropě. Mezi hlavní aktivity skupiny Škoda Transportation patří především výroba lokomotiv, příměstských elektrických vlaků, tramvají a trolejbusů. Skupina také provádí modernizace kolejových vozidel a především rozvíjí vlastní výzkum. Jedná se o společnost se silným postavením na domácím i zahraničním trhu.

Rok 2013 byl pro Škodu Transportation přelomovým – uzavřela zakázky za více než 21,7 mld. korun, z toho 20,85 mld. korun je z exportních kontraktů. Jedná se především o zakázku na 60 tramvají pro turecké město Konya v celkové hodnotě 2,6 miliardy korun, dále kontrakt na 6 souprav NIM Express pro Deutsche Bahn také ve výši 2,6 miliardy korun, došlo také k uzavření kontraktu na 15 obousměrných a 15 jednosměrných tramvají pro Bratislavu v celkové hodnotě 2 miliardy korun. Trolejbusy v objemu 5,6 mld. korun poputují do Rigy, Sofie, Bratislavy, nebo Burgasu. Mimo to byla zúčiněna smlouva na dodávku 9 ks dvoupodlažních jednotek pro ŽSS ve výši 2,2 miliardy korun.

Skupina firem Škoda Transportation loni zaměstnávala celkem 3 469 kmenových zaměstnanců a průměrná mzda činila 30 885 korun, což bylo o 22 % více než byl celostátní průměr (podle ČSÚ). Do výzkumu a vývoje investovala společnost za poslední 3 roky celkem 3,2 mld. korun, za rok 2013 se tato částka vyšplhala zhruba na 862 milionů korun. Nejvýznamnějšími projekty výzkumu a vývoje v roce 2013 byl vývoj nové tramvaje X53, vývoj souprav metra, dále vývoj kloubového trolejbusu s bateriovým pojezdem a vývoj nové lokomotivy.

 

Hospodářské výsledky za jednotlivé dceřiné společnosti:

Loni dosáhly tržby samotné Škoda Transportation 6,5 mld. korun, z toho zisk byl 1 074 mil. korun. V roce 2013 měla společnost celkem 1 228 zaměstnanců.

Za rok 2013 měla Škoda Electric tržby dosahující 3,4 mld. korun. Čistý zisk představoval 483 mil. korun. V loňském roce zaměstnávala společnost celkem 771 lidí.

Škoda Vagonka utržila v roce 2013 celkem 3,7 mld. korun. Čistý zisk byl 175 mil. korun. V loňském roce firma průměrně zaměstnávala 447 lidí.

Tržby šumperské společnosti Pars Nova v roce 2013 dosáhly výše 2 mld. korun. Čistý zisk v loňském roce byl 331 mil. korun. Pars Nova měla celkem 759 zaměstnanců.

 

Škoda logo

 

Společnost Škoda Transportation je jednou z předních evropských firem v oboru dopravního strojírenství. Mezi její výrobky patří především nízkopodlažní tramvaje, elektrické lokomotivy, příměstské vlakové jednotky, soupravy metra, trolejbusy, ale i trakční motory či kompletní pohony pro dopravní systémy. Tržby skupiny se každoročně pohybují okolo 15 miliard korun a stabilně už několik let zaměstnává zhruba čtyři tisíce lidí. Škoda Transportation má několik dceřiných společností nebo společných podniků nejen v České republice, ale i v Číně, Polsku, Maďarsku, Rusku a Německu. Jen díky vysokým investicím do výzkumu a vývoje může Škoda Transportation přicházet pravidelně na trh s novými a moderními produkty, které si úspěšně nacházejí své místo na zahraničních trzích. Do výzkumu a vývoje investovala společnost za poslední 3 roky přes 3 miliardy korun.

Více na: www.skoda.cz

Ilustrační foto: Zdeněk Nesveda

Tagy: 

Komentáře uzavřeny.