cz  Czech      uk  EN

Škoda Transportation do Bratislavy dodá další tramvaje za miliardu

Brarislava 1

 Spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a. s. a Škoda Transportation, a. s. dňa 30.7.2013 podpísali zmluvu na dodávku pätnástich jednosmerných električiek typu 29 T pre Bratislavu v celkovej hodnote 36, 75 mil. EUR. Súčasťou tendra bola aj opcia na dodávku ďalších pätnástich električiek, ktorú dňa 16.10.2014 podpísali dodatkom k zmluve predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DPB, a.s. Ing. Ľubomír Belfi a zástupca spoločnosti dodávateľa – Jaromír Jelínek, obchodný riaditeľ Škody Transportation. Zmluvná cena dodávky je 36750 000,- €.

Pätnásť jednosmerných električiek typu 29 T budú kompletne vybavené a pripravené na schválenie typu električky a na schválenie technickej spôsobilosti električky na prevádzku príslušným schvaľovacím orgánom. Súčasťou podpísaného dodatku je aj zabezpečenie na vlastné náklady zhotoviteľa schválenie typu električiek a schválenie technickej spôsobilosti električiek na prevádzku príslušným schvaľovacím orgánom. Zároveň sa v dodatku dodávateľ zaväzuje na včasné zaškolenie bez nároku na odmenu personálu objednávateľa podľa požiadaviek súťažných podkladov verejnej súťaže tak, aby mohol objednávateľ každé vozidlo nasadiť do prevádzky po schválení technickej spôsobilosti električky na prevádzku príslušným schvaľovacím orgánom.

„Podpisom tohto dodatku sme zabezpečili nákup už 60 nových električiek financovaných primárne z prostriedkov Európskej únie a hlavného mesta SR Bratislavy, čím hlavné mesto získa ďalších 15 jednosmerných električiek. S využitím opcie prichádza k radikálnej obnove prestarnutého vozového parku MHD v Bratislave, ktorá v prípade električiek dosiahne približne polovicu obmeny vozoparku,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DPB, a. s. Ľubomír Belfi.

Brarislava 2

Jednosmerné päťčlánkové električky 29 T majú kapacitu až 241 cestujúcich, z toho miest na sedenie je 69. Nové električky ponúknu predovšetkým komfortné cestovanie. Sú kompletne vybavené klimatizáciou, ako pre cestujúcich, tak aj pre vodiča. Zároveň disponujú spoľahlivým kamerovým systémom so šiestimi vnútornými a šiestimi vonkajšími kamerami, ktoré zvyšujú bezpečnosť cestujúcich. Samozrejmosťou je aj prehľadný audiovizuálny a informačný systém vrátane zariadenia pre hlasovú komunikáciu medzi nevidiacimi cestujúcimi a vodičom. Pre ľudí so zníženou pohyblivosťou je pripravená aj výklopná plošina a takmer celá električka je koncipovaná ako nízkopodlažná. Nové jednosmerné električky majú podvozok s rozchodom na 1000 mm a prvý a posledný podvozok je plne otočný. Ich maximálna prevádzková rýchlosť je 65 km/hod. Ľahko dostupná elektrická výzbroj sa nachádza na streche vozidla a pri brzdení dochádza k rekuperácii energie, čo spoločne s asynchrónnymi trakčnými motormi znižuje náklady na prevádzku i údržbu.

TZ: Dopravný podnik Bratislava

Tagy: ,

Komentáře uzavřeny.