cz  Czech      uk  EN

Platit bezkontaktní bankovní kartou lze již ve všech autobusech MHD v Plzni

Karta 2

Od 13. května lze pomocí bezkontaktní bankovní karty koupit jízdenku ve všech autobusech PMDP. Ty jsou vybaveny vždy jedním zařízením (Cardmanem), které pracuje nejen s bezkontaktní bankovní kartou, ale i se všemi verzemi Plzeňské karty. V dalších týdnech bude instalace těchto zařízení probíhat i v tramvajích a trolejbusech. Do konce měsíce června by měl být takto vybaven celý vozový park PMDP.

„Nákup jízdenky prostřednictvím bezkontaktní bankovní karty vnímáme jako vhodný doplněk k systému Plzeňské karty,“ vysvětluje Michal Kraus, předseda představenstva PMDP, „zároveň tím zvýšíme dostupnost jízdného především pro mimoplzeňské nebo zahraniční zákazníky.“

Nové Cardmany jsou označeny symbolem pro bezkontaktní platby a zároveň je na nich umístěn jednoduchý návod pro použití. Zvenku na vozidle jsou označeny dveře, u kterých se speciální Cardman nachází, také symbolem pro bezkontaktní platby. Zpravidla jde o druhé dveře zepředu.

Nákup jízdenky prostřednictvím bankovní karty se neliší od běžného odbavení prostřednictvím Plzeňské karty. Cestující si zvolí druh jízdného a na výzvu zařízení přiloží bankovní kartu k označenému místu. Následně je mu vytištěna jízdenka. Nákup jízdenky lze realizovat libovolnou bezkontaktní bankovní kartou a pro zákazníky není spojen s žádným poplatkem bance – obdobně, jako při nákupu např. v hypermarketu.

V souvislosti se zaváděným způsobem nákupu jízdenek prostřednictvím bankovní karty vzniká i unikátní systém – tzv. Tarifní jádro, který zajistí, že cestujícímu není účtována každá jednotlivá jízdenka, ale souhrn jízdenek zakoupených v rámci nastaveného intervalu. „Zúčtování plateb za nakoupené jízdenky probíhá jednou za 3 dny (přesně 3 dny po nákupu první jízdenky),“ vysvětluje Zbyněk Proška, projektový manažer PMDP.

„Protože systém nedokáže předjímat, kolik jízdenek cestující zakoupí, je při prvním nákupu na bankovním účtu cestujícího ‚předautorizována‘ (zablokována) částka ve výši 150 Kč. Tato částka ale zůstává na účtu cestujícího až do řádného zúčtování jízdenek např. jako nezaúčtovaná transakce. Finální zúčtování pak probíhá dle skutečně realizovaných nákupů. Jedná se o běžnou praxi v oblasti plateb bankovní kartou, kdy dochází k ‚rezervaci‘ finanční částky, to držitelé znají například při rezervacích ubytování atp.,“ dodává Proška.

Všechny dosavadní způsoby odbavení zůstávají zachovány. Bezkontaktní bankovní karta tak doplní stávající papírové jízdenky, jízdenky u řidiče, Plzeňskou kartu, Plzeňskou jízdenku a SMS jízdenku.

TZ:  PMDP

plzenske_mestske_dopravni_podniky_pmdp

 

 

dekra_skola MM

 

Tagy: 

Komentáře uzavřeny.