cz  Czech      uk  EN

Nové preferenční pruhy v Praze, autobusy MHD a tramvaje pojedou rychleji

2092036_616096_Barrandovskemu_mostu_se_ulevilo_02

Preferenční opatření pro veřejnou hromadnou dopravu jsou jedním z hlavních nástrojů pro zajištění vyšší rychlosti, plynulosti a spolehlivosti provozu tramvajových a autobusových linek, přičemž pomáhají v hl. m. Praze zachovat příznivý poměr mezi využíváním veřejné hromadné dopravy a individuální automobilové dopravy. Veřejnou dopravu nyní využívá při cestách po městě 57 % lidí, zatímco automobily jen 43 %.

V roce 2015 se podařilo realizovat 3 km vyhrazených pruhů pro autobusy (například v ulicích Evropská, Strakonická, Na Padesátém nebo na Barrandovském mostě), na dalším 1 km je nově povolena jízda autobusů po tramvajových kolejích a vznikly společné zastávky pro autobusy i tramvaje (Petřiny, Bohemians, Vozovna Střešovice). Tramvajové tratě dostaly na 870 metrech podélné oddělovací prahy, které pomáhají zlepšovat průjezd tramvají kolizními místy. „Preference pro tramvaje byla nově nainstalována nebo vylepšena na 18 světelných křižovatkách, tedy ke konci roku 2015 již 76 % všech světelně řízených křižovatek v Praze upřednostňovalo tramvaje,“ uvádí náměstek primátorky hl. m. Prahy a radní pro oblast dopravy Petr Dolínek.

„Pro následující období jsme ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy vytipovali zřízení preference pro autobusy v 17 lokalitách a pro tramvaje ve 13 lokalitách. Tato opatření budeme prosazovat a realizovat v úzké spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy a Technickou správnou komunikací hl. m. Prahy,“ říká ředitel ROPID Petr Tomčík.

Jedná se výběr lokalit, kde navržené úpravy po své realizaci mohou přispět k zásadnímu zlepšení plynulosti provozu tramvají a autobusů a zkvalitnit tak cestování po městě až statisícům cestujících,“ doplňuje Petr Dolínek.

„Pro nejlepší využití efektů preference jsou opatření účelně soustřeďována do preferenčních os, které definují úseky sítě místní komunikací s intenzivním provozem svazků důležitých linek. Zrychlení a zkvalitnění průjezdu vozidel veřejné dopravy v těchto úsecích bude mít výrazný pozitivní vliv na provoz velkého množství spojů,“ dodává Martin Šubrt, zástupce ředitele ROPID pro dopravu.

TZ: Magistrát HMP

Reklama na BusPressu – Klíč k nejlepším obchodům

dekra_skola MM

DEKRA, ŠKOLA SMYKU – WWW.DEKRA. CZ

CZECHBUS 2016 1

CZECHBUS, VELETRH AUTOBUSŮ – WWW.CZECHBUS. CZ

Anvi_Trade

ANVI TRADE, PODLAHOVÉ MATERIÁLY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

Logo ISUZU OK

FOR ISUZU CZECH GROUP – WWW.ISUZUBUS.CZ

KHMC2X

KHMC OPAVA VÝROBA AUTOBUSŮ – WWW.KHMC.CZ

 

Tagy: 

Komentáře uzavřeny.