cz  Czech      uk  EN

Město Brno jde cestou budování zdravé veřejné dopravy!

Elektrobusy v Brně  budou s největší pravděpodobností od příštího roku součástí pravidelné městské dopravy.  Moravská metropole se tak stane dalším evropským městem, které zařadí autobusy na „baterky“ do běžného provozu. O příkladném evropském projektu CIVITAS na podporu udržitelné dopravy ve městech jsme si povídali se šéfem technického odboru Dopravního podniku města Brna panem Zdeňkem Jarolínem. Připomínáme, že Dopravní podnik města Brna je také významným partnerem veletržního projektu BVV EUROTRANS, jehož  součástí je inovativní program pro přímý rozvoj autobusů s čistě elektrickým pohonem E BUS CITISHOW  BRNO 2013.

Prosím vysvětlete nám záměr dopravního podniku začít v Brně provozovat autobusy s čistě elektrickým pohonem.

Dopravní podnik města Brna,a.s. (DPMB) se společně se Statutárním městem Brnem (SMB) zapojil do výzvy Evropské komise Civitas Plus II. Jedná se o čtyřletý projekt na podporu udržitelné dopravy ve městech. Projekt je realizován v rámci programu Spolupráce. Za tímto účelem bylo vytvořeno konsorcium měst s názvem 2MOVE2, jehož členy jsou města: Stuttgart, Brno, Malaga a Tel Aviv.

V rámci projektu je neevropskou komisí významně podporována i elektromobilita, a to formou realizace inovativních opatření. Jedním z projektů, které chce DPMB ve spolupráci se SMB realizovat, je i zavedení provozu malých elektrobusů v centru města.

O jaké autobusy by se mělo jednat, nemyslím nyní přímo značku, ale rozměr, obsaditelnost, typ  – nízkopodlažní,  Low Entry atd….?

Mělo by se jednat o malé elektrobusy délky cca 8 metrů s obsaditelností minimálně 20 osob,  nízkopodlažnost by měla být samozřejmostí. Přesné parametry by měly vyjít ze studie na zavedené nové linky.

Existují již nějaké studie, na kterých linkách by případně nové elektrobusy měly jezdit?

Studie bude součástí projektu, mělo by se jednat o trasu v centru města, kam běžné linky nejezdí. V současné době se uvažuje o trase Hrad Špilberk – Česká – Vila Tugendhat.

Kdo všechno se na tomto bezpochyby zajímavém projektu podílí?

V současné době se na projektu podílí jen pracovníci DPMB a SMB, nicméně zapojení dalších účastníků nevylučujeme.

Víme nyní, že elektrobusy by se měly nakoupit v rámci evropského projektu CIVITAS II, můžete nám projekt a financování z těchto fondů přiblížit?

Projekt Civitas Plus II je projekt spolufinancovaný Evropskou komisí. Financování je v porovnání s běžně známými projekty ROP odlišné.  Na rozdíl od těchto projektů nejsou hrazeny investice (například nákup elektrobusů), ale naopak náklady na jejich provoz a jeho zabezpečení po dobu trvání projektu (do roku 2016). Financování probíhá přímo z rozpočtu Evropské komise.

Kdy myslíte, že by se Brňané mohli novými elektrobusy poprvé svést?

Předpokládáme, že první elektrobus by se mohl v brněnských ulicích objevit v průběhu roku 2014.

Počítá se s alternativou, kde by došlo v budoucnu k postupnému nahrazení konvenčních autobusů za autobusy s elektrickým, nebo hybridním pohonem?

V současné době o takové změně ve větším měřítku neuvažujeme. Je třeba připomenout, že DPMB již provozuje 150 trolejbusů, které jsou 100% ekologické. Připravuje se také projekt na plynofikaci části autobusové dopravy.

Město Brno provozuje trolejbusovou dopravu, existují různé varianty, jak trolejbusům umožnit jízdu i mimo trolej, můžeme se něčeho podobného dočkat i v Brně a existují takové úseky, kde by se toho dalo využít?

Součástí projektu Civitas Plus II je i opatření věnované lepšímu využití energie v trolejbusech. Předpokládáme, že v rámci tohoto projektu nasadíme do provozu i aplikaci, která bude moci uchovat a využívat elektrickou energii, která je vytvářena při brzdění trolejbusů. Pravděpodobně se bude jednat o superkapacitory nebo baterie, výsledné řešení vyjde ze studie, která se bude této problematice věnovat. Výsledkem realizace projektu bude kromě úspory samotné energie i možnost provozu vozidla po omezenou dobu mimo trolej.

V rámci dopravního veletrhu EUROTRANS v Brně se uskuteční program „E BUS CITISHOW BRNO 2013“ na podporu rozšíření elektrobusů v městském provozu. Myslíte si, že elektřina je dobrou alternativní energií s využitím ve veřejné dopravě?

Osobně se domnívám, že ve větším a efektivním využití elektrické energie lze spatřovat budoucnost městské dopravy. V současné době je hlavní překážkou většího nasazení elektrobusů vysoká pořizovací cena a také nedostatečná kapacita baterií, která neumožňuje dojezd stejný jako u autobusů, resp. trolejbusů. Především v oblasti baterií však vidíme díky rozvoji mobilních telefonů velký rozvoj a blíží se pomalu doba, kdy budou elektrobusy splňovat nároky dopravců pro provoz v neveřejné dopravě.

text: Zdeněk Nesveda – BusPress

Na otázky odpovídal:  Ing. Zdeněk Jarolín, vedoucí technického odboru Dopravní podnik města Brna, a.s.

Související linky:

Město Brno       DPMB        EUROTRANS     E BUS CITISHOW

 

 

Baterie, Alfa – Omega elektrobusu

 

 

 

 

Tagy: , , , , , ,

Komentáře uzavřeny.