cz  Czech      uk  EN

Iveco Czech Republic, a. s. oceněna jako nejlepší Zaměstnavatel regionu 2014

IVECO CROSSWAY Ero VI

V pondělí 2. června 2014 byla společnost Iveco Czech Republic, a. s. oceněna jako nejlepší Zaměstnavatel regionu 2014 do 5 000 zaměstnanců v Pardubickém kraji. Organizátorem projektu je Klub Zaměstnavatelů, která ocenění uděluje ve třech kategoriích v jednotlivých krajích ČR.

JUDr. Alena Kozáková k ocenění uvedla: “Soutěž Zaměstnavatel regionu je pro naši společnost každoroční příležitostí k získání informací o tom, jak si ve srovnání s ostatními zaměstnavateli kraje vedeme v oblasti hospodaření, odměňování, motivování či rozvíjení zaměstnanců, a nakolik jsou námi poskytované odměny a benefity již standardem či stále něčím navíc, čím oceňujeme naše současné zaměstnance a přitahujeme zaměstnance budoucí. Úspěšné výsledky a trvalý rozvoj Iveco Czech Republic, a. s. jsou potvrzeny radou získaných prestižních ocenění. Zaměstnavatel regionu 2014 je jedním z nich a my si ho velice vážíme.”

Mezi klíčové skupiny parametru hodnocení pozice společnosti v soutěži Zaměstnavatel roku tvoří například hodiny věnované školení, náklady na vzdělávání nebo mzdové náklady na jednoho pracovníka, míra interního povyšování a kariérního vývoje, počet dní absence či míra dobrovolné fluktuace. Vyhodnocuje si i produktivita a finanční ukazatele, například celkové náklady na odměňování v poměru k výnosům nebo nákladům. Společnost je hodnocena opravdu komplexně a úspěch v soutěži je důkazem systémového a promyšleného přístupu k vlastním pracovníkům. Oblast vzdělávání a rozvoj zaměstnanců patří ve společnosti Iveco Czech Republic, a. s. mezi priority vedení společnosti. Strategický plán vzdělávání probíhá dlouhodobé a úspěšné pokračovali i v loňském roce. Ocenění Zaměstnavatel regionu 2014 je pro tým personalistu pod vedením JUDr. Aleny Kozákové důkazem, že svoji práci dělají na velmi dobré úrovni.

Ostatně svědčí o tom i druhé ocenění z 22. května letošního roku, které ministr průmyslu a obchodu České republiky Jan Mládek předal společnosti Iveco Czech Republic, a. s. za dlouhodobé a aktivní prosazování programu spolupráce průmyslu a středních odborných škol.

Oceněna byla dlouhodobá příprava mladé generace na technická povolání a podpora ze strany společnosti Iveco Czech Republic, a. s., a tím i zvyšování konkurenceschopnosti českého průmyslu. Ředitelka lidských zdrojů Iveco Czech Republic, a. s., Alena Kozáková, přezvala ocenění na konferenci „PARTNERSTVÍ“, věnované podpore technického vzdělávání.

 

Konference se za reprezentativní účasti ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, ministra školství, mládeže a tělovýchovy Marcela Chládka, ministryně práce a sociálních věci Michaely Marksové, hejtmana plzeňského kraje Václava Šlajse a viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy CR (SP CR) a Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) Pavla Jurčíka konala 22. května 2014 v Plzni v rámci úspěšného projektu IQ Industry. Tento projekt se v průběhu let 2010–2012 zaměřoval na vzdělávání pedagogických pracovníku v odborném, zejména technickém, školství a aktivně reagoval na dlouhodobý problém českého trhu práce – stále obtížnější zajišťování kvalifikovaných mladých odborníku pro výkon technických povolání v průmyslu.

Iveco OK

Iveco Bus

Iveco Bus je značkou skupiny CNH Industial N.V., světového lídra v oblasti kapitálového zboží s rozsáhlými průmyslovými zkušenostmi, širokou škálou produktu a celosvětovou působností. Společnost Iveco Bus, která je významným hráčem v oblasti veřejné dopravy a patří mezi největší výrobce autobusu a autokaru v Evropě, navrhuje, vyrábí a prodává široký sortiment vozidel, která splňují veškeré potřeby veřejných i soukromých provozovatelů:

  • školní, meziměstské a turistické autokary
  • standardní a kloubové městské autobusy, včetně specializovaných verzí Bus Rapid Transit (BRT), s     významným postavením v oblasti čistých technologií, jako jsou CNG a hybridy
  • minibusy pro všechny druhy osobní dopravy
  • podvozky pro karosářské společnosti

 Iveco Bus zaměstnává více než 5 000 lidí a provozuje dva výrobní závody, jeden v Annonay ve Francii a druhý ve Vysokém Mýte v České republice. Oba závody získaly v roce 2013 bronzovou medaili World Class Manufacturing (WCM), jenž je mezinárodní metodikou pro řízení výrobních procesu v souladu s nejlepšími standardy po celém světě. Široká servisní sít Iveco Bus garantuje technickou podporu všude tam, kde jsou vozidla Iveco v provozu.

Další informace o firme Iveco: www.iveco.com

Další informace o skupině CNH Industrial: www.cnhindustrial.com

 Iveco Bus v České republice

Závod ve Vysokém Mýtě je největšími výrobním závodem Iveco Bus. Společnost Iveco Czech Republic, a. s. navazuje na dnes již 86letou tradici výroby autobusu v tomto městě a na 119letou historii firmy založené Josefem Sodomkou. Firma, známá od roku 1948 pod jménem Karosa, se již v druhé polovině čtyřicátých let minulého století orientovala převážné na výrobu autobusu a je spojena s radou úspěšných a dnes legendárních vozidel. Jedná se o řadu 706 RTO, ale i o další rady ŠM, ŠL, ŠD, 700 a 900. Na tyto úspěšné typy vozidel navázala vozidla rady Crossway – nejúspěšnější meziměstský autobus současnosti. Výrobní závod doposud vyrobil více než 15 000 vozidel Crossway. Výroba dále zahrnuje vozidla typu Crossway Low Entry, Line, POP a PRO a Urbanway s různými typy motoru v mnoha výrobních modifikacích vozidel.

 

 

Tagy: 

Komentáře uzavřeny.