cz  Czech      uk  EN

ICOM transport, jsme moderní společnost!

Tisková konference ICOM transport a.s. - výsledky hospodaření, současný stav celého koncernu a možnostmi dalšího rozvoje společnosti. Zleva Eva Kratochvílová, Zdeněk Kratochvíl, Kateřina Kratochvílová, foto: Zdeněk Nesveda

Tisková konference ICOM transport a.s. – výsledky hospodaření, současný stav celého koncernu a možnostmi dalšího rozvoje společnosti. Zleva: Eva Kratochvílová, Zdeněk Kratochvíl, Kateřina Kratochvílová, foto: Zdeněk Nesveda

 

Zdeněk Kratochvíl, generální ředitel společnosti ICOM transport a.s., společně s předsedkyní představenstva Kateřinou Kratochvílovou seznámil zástupce médií s výsledky hospodaření, současným stavem celého koncernu a možnostmi dalšího rozvoje společnosti na tiskové konferenci, konané dne 12. 2. 2017 v sídle firmy v Jihlavě.

Efektivita řízení společnosti

ICOM transport je v současnosti nejrychleji se rozvíjející společností v sektoru veřejné osobní silniční, ale i nákladní dopravy v Česku.

 Zdeněk Kratochvíl na úvod říká: „Považuji za důležité zmínit, že ještě v nedávné minulosti jsme měli 2 500 zaměstnanců a díky softwaru, který jsme si nechali zpracovat, utíkáme konkurenci. Zrušili jsme 700 míst pro úředníky, dnes máme pouze 1 800 zaměstnanců a děláme větší výkony než v minulosti. Je to o tom, že nyní všechny informace máme online a umíme všechny nastalé problémy řešit okamžitě. Máme neustálý online přehled o každém vozidle i o každém řidiči“.

Pokud hovořím o efektivitě snižování nákladů, určitě tím myslím i provozování nových moderních autobusů a kamionů značky Mercedes – Benz a Setra s vysoce ekonomickým provozem s minimálními nároky na údržbu a  malou spotřebou. Nízký věk autobusů a nákladních aut celé flotily od jedné značky umožnil významně omezit neefektivní opravárenskou činnost v zastaralých provozech ve všech krajích, kde ICOM působí. Společnost se zbavila starých, nevyhovujících nemovitostí a tím i starostí o jejich údržbu. Zdeněk Kratochvíl také několikrát zdůraznil, že ICOM transport je moderní společností a vysvětluje, jak je pro něj důležité komplexní softwarové propojení celé společnosti v oblastech řízení, plánování, provozu vozidel i servisní činnosti. Online systém umožňuje kontrolu a rychlé vyhodnocování dat, včetně okamžitých řešení, která nacházejí ty nejoptimálnější varianty nápravy a tím zabraňují zbytečným ztrátám. Jako příklad úspor uvádí Zdeněk Kratochvíl zpracování mzdových podkladů pro všech 1 800 zaměstnanců v neuvěřitelně krátké době, kde díky dokonalému softwaru je třeba ke zpracování celé mzdové agendy pouze pět úřednic.

ICOM transport z pozice autorizovaného servisního centra Mercedes – Benz využívá veškerého komfortu společnosti Daimler při opravách a servisu vlastních vozidel včetně unikátního systému expresních dodávek veškerých náhradních dílů. I zde hraje velmi důležitou roli dokonalé softwarové propojení s firmou.  

Řidiči jsou alfou i omegou podnikání v dopravě

Na velký problém s katastrofálním nedostatkem řidičů upozorňuji dlouho a pravidelně na portálu BusPress. V Česku nyní schází až 12 000 profesionálních řidičů, jen v ICOM transportu by jich aktuálně potřebovali až 200. Na konferenci v Jihlavě pochopitelně také zazněly otázky týkající se palčivého problému ohledně scházejících lidí jak za volantem autobusu, tak i náklaďáku. Je nyní zbytečné se ptát, kdo za současný stav může, důležitější je, jak současnou nepříjemnou situaci řešit. V ICOM transport se mimo jiné snaží získávat řidiče investicemi do vzdělávání nových řidičů nebo i prostřednictvím náborů z jiných zemí, zejména z Ukrajiny.

 Malé peníze jsou také důvodem, proč nemáme řidiče

S účinností od 1. 1. 2017 vstoupila v platnost novela nařízení vlády, týkající se odměňování řidičů. Novela přesunula řidiče ze třetí tarifní skupiny do páté tarifní skupiny, čímž vzrostla nejnižší zaručená mzda z 80,50 Kč/hodinu na 98,10 Kč/hodinu. Odměna za dobu čekání mezi spoji je nově 90 % hodinové sazby. Nově zavedený příplatek za náročné pracovní prostředí činí 6,60 koruny za hodinu.

Zatím však není úplně jasné, kdo peníze poskytne, zda to budou kraje, nebo vláda. Zdeněk Kratochvíl říká: „V našem případě se jedná o řidiče zajišťující dopravní obslužnost, kterou si u nás objednal stát prostřednictvím Krajských úřadů. Smlouvy s kraji však nepočítají se změnou zákona. Navýšení mezd je tak zásadní, že není možné, aby je dopravci pokryli z vlastních zdrojů. My jsme povinni dodržovat zákon a jako dopravce řidičům zvýšený plat poskytnout. Solidní společnost si na to může půjčit od banky, nikoli však dlouhodobě.“

Zdeněk Kratochvíl nová řešení vítá, ale stále mu scházejí pravidla pro odměňování řidičů v nákladní dopravě a dodává: „Tím, že byli řidiči přesunuti do páté tarifní skupiny, kde jim přísluší vyšší mzda, došlo ke zprůhlednění trhu. Některé společnosti vyplácely řidičům minimální mzdu a zbytek řidičům dávaly z nezdaněných peněz. Firmy nejenže šidily stát, ale díky nižším nákladům na mzdy měly i konkurenční výhodu. Pomozte nám narovnat prostředí i v nákladní dopravě“ a ještě dodává „Není přece možné, aby v době, kdy je na trhu nedostatek řidičů, měli tito na výplatní pásce minimální mzdu, či dokonce výrazně netržní. Často se setkáváme s tím, a to zvláště u lidí v exekuci, že když se zájemce o práci dozví, že veškerá mzda u nás je zdaněná a celá čistá mzda je poukázána na účet zaměstnance, na který vidí exekutor, o práci u nás ztratí zájem.“

ICOM transport vytváří důstojné pracovní podmínky

Průměrná mzda řidiče nákladní dopravy u ICOM transport činí 26 775 Kč a diety podle výkonu, v průměru ve výši až 12 191 Kč. Veřejnou autobusovou dopravu zajišťuje 1 080 řidičů s průměrným platem 25 028 Kč a dietami 2 477 Kč. Zároveň došlo od dubna loňského roku k výraznému zvýšení částky za dobu čekání, což činilo navýšení platu v průměru o 1 300 Kč. Avizovaným navýšením platů by si měli řidiči přilepšit o dalších 17 %.

Spravedlivá odměna je pouze jedním z aspektů, kterým ICOM transport motivuje řidiče pracovat u jejich společnosti. Mezi další patří množství benefitů a nadstandardních výhod, které patrně neposkytuje žádná z dalších českých dopravních společností. Po dohodě s vedením společnosti připravím další inspirativní informace o fungování sociálních programů a benefitech. Je také důležité zmínit interní volně přístupný E – magazín „Modrá vlna“, který slouží jako bezvadný informační a komunikační systém jak mezi zaměstnanci, tak i směrem k vedení společnosti. Zde má možnost každý nahlédnout pod pokličku fungovaní společnosti. V takovém počínání vidím také jednu z velmi schůdných cest, jak vrátit řidičskému stavu jeho důstojnost a znovu probudit zájem mladých mužů a žen o řízení autobusu nebo náklaďáku.

 ICOM transport v číslech

O kvalitě a kladných výsledcích firmy jasně vypovídají následující čísla

  • POČET AUTOBUSŮ: 800 (průměrné stáří 2,8 roků, 50% s motorem Euro 6)
  • Počet nových autobusů v roce 2016: 140
  • POČET NÁKLADNÍCH VOZŮ: 300 (průměrné stáří 2,5 roků, 56% s motorem Euro 6)
  • POČET NOVÝCH NÁKLADNÍCH VOZŮ v roce 2016: 76
  • ROČNÍ OBRAT: 3,5 mld. Kč
  • ODHADOVANÝ zisk v 2016: 150 mil.
  • POČET ZAMĚSTNANCŮ: 1 800
  • Z TOHO ŘIDIČŮ : 1 400
  • UJETÉ KM ROČNĚ AUTOBUSY: 44 mil. km
  • UJETÉ KM ROČNĚ NÁKL. VOZIDLA: 30 mil. km

Slovo na závěr

ICOM transport přináší čerstvý vítr do prostředí linkového cestování autobusy v devíti krajích. Příkladný konkurenceschopný systém západního stylu je v posledních několika letech největším přínosem hlavně pro cestující. Do konceptu provozování moderní dopravy ICOM transport patří také rekonstrukce a mnohamiliónové investice do autobusových nádraží v Dačicích, Svitavách a Humpolci. Těch témat, která zazněla v Jihlavě, je ovšem mnohem více a věnovat se jim budu postupně. Vnímám maximálně pozitivní ohlasy od cestujících, ale i zaměstnanců ICOM transport na fungování firmy.  Samozřejmě se, jako ostatně u každé firmy a v každém podnikání, objeví občasné záporné reakce. Společnost ICOM transport si však zakládá na tom, že se každé reklamaci či stížnosti věnuje a prošetří ji s plnou vážností. Důležitý je konečný efekt a výsledky v podnikání a ty jsou v tomto případě dané a nezpochybnitelné. ICOM transport je inspirací i pro ostatní, kteří se snaží s ním udržet krok, což má velmi pozitivní vliv na zvyšování celkové úrovně a kvality veřejné dopravy v naší zemi.

Zdeněk Nesveda  

Zdeněk Kratochvíl, generální ředitel společnosti ICOM transport, říká: " jsme moderní firma" Novinářům představuje nejnovější meziměstský midibus Rošero First, foto: Zdeněk Nesveda

Zdeněk Kratochvíl, generální ředitel společnosti ICOM transport, říká: “ jsme moderní firma“ Novinářům představuje nejnovější meziměstský midibus Rošero First, foto: Zdeněk Nesveda

 

Tisková konference v sídle společnosti 12.2. 2017. Zleva: Marcela Průchová PR manažer, vedoucí personálního oddělení, Eva Kratochvílová místopředsedkyně představenstva, Zdeněk Kratochvíl generální ředitel, Jan Varhaník ekonomický poradce, foto: Zdeněk Nesveda

Tisková konference v sídle společnosti 12.2. 2017. Zleva: Marcela Průchová PR manažer, vedoucí personálního oddělení, Eva Kratochvílová místopředsedkyně představenstva, Zdeněk Kratochvíl generální ředitel, Kateřina Kratochvílová předsedkyně představenstva, Jan Varhaník ekonomický poradce, foto: Zdeněk Nesveda

 

Investice do rekonstrukcí autobusových nádraží, na fotografii nově zrekonstruovaný interiér v Dačicích, foto: ICOM transport

Investice do rekonstrukcí autobusových nádraží, na fotografii nově zrekonstruovaný interiér v Dačicích, foto: ICOM transport

j

Nejmodernější česká autobusová flotila linkových autobusů ICOM transport při slavnostním předávání prvních autobusů Setra S 415 business LE MultiClass ve výrobním závodě, foto: Zdeněk Nesveda

Nejmodernější česká autobusová flotila linkových autobusů ICOM transport při slavnostním předávání prvních autobusů Setra S 415 business LE MultiClass ve výrobním závodě, foto: Zdeněk Nesveda

,

Flotila 300 nákladních vozů Mercedes - Benz Actros , průměrné stáří 2,5 roků, 56% s motorem Euro 6, foto: Zdeněk Nesveda

Flotila 300 nákladních vozů Mercedes – Benz Actros , průměrné stáří 2,5 roků, 56% s motorem Euro 6, foto: Zdeněk Nesveda

 

Řidiči jsou alfou i omegou podnikání v dopravě, foto: Zdeněk Nesveda

Řidiči jsou alfou i omegou podnikání v dopravě, foto: Zdeněk Nesveda

 

 

ICOM transport rubrika na portálu BusPress, čtěte ZDE

 

Icom transport www.icomtransport.cz

 

Reklama na BusPressu – Klíč k nejlepším obchodům

 

dekra_skola-MM

DEKRA, ŠKOLA SMYKU – WWW.DEKRA.CZ

WWW.MESTSKADOPRAVA.INFO

CZECHBUS, VELETRH AUTOBUSŮ V PRAZE – WWW.CZECHBUS.EU

Veletrh autobusů, výstava autobusů, autobusy v Praze

LOGO_isuzu_turancar

TURANCAR CZ, PRODEJ AUTOBUSŮ ISUZU – WWW.ISUZUBUS.CZ

Autobusy ISUZU, ISUZU, ISUZU servis, ISUZU díly, ISUZU TURANCAR

Isuzu-Logo

ProScan – prodej a servis ISUZU – WWW.ISUZUTRUCK.EU

ISUZU prodej, ISUZU díly, ISUZU nákladní, ISUZU D -MAX

KHMC2X

KHMC OPAVA, VÝROBA AUTOBUSŮ – WWW.KHMC.CZ

Anvi_Trade

ANVI TRADE, PODDLAHOVÉ MATERIÁLY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ – WWW.ANVITRADE.CZ

 

Tagy: , ,

Komentáře uzavřeny.