cz  Czech      uk  EN

Hasicí zařízení v autobusech pražského dopravního podniku

Autobus DPP

DPP vybaví starší autobusy automatickým hasicím zařízením

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) hodlá předcházet vzniku požáru u autobusů typu City Bus. Představenstvo DPP proto odsouhlasilo vybavení celkem 186 starších autobusů automatickým hasicím systémem.

S ohledem na vznik požárů v motorovém prostoru u tří autobusů ke konci roku 2015 se DPP rozhodl pro zvýšení protipožární bezpečnosti nízkopodlažních autobusů City Bus (Euro III a IV). Požadavky pro výběr odpovídajícího druhu automatického hasicího systému jsou odlišné pro dodatečné vybavení stávajících vozů anebo pro nově pořizované vozy. V případě nových vozů může být systém již při výrobě integrován do konstrukce vozu a jedním z hlavních požadavků je jen minimální zvýšení provozních nákladů na údržbu a provázání životnosti systému s deklarovanou životností vozů.

V případě 186 starších autobusů (173 City Bus, 13 Citelis) šlo především o jednoduchost dodatečné instalace a nižší ekonomickou náročnost s ohledem na výhled životnosti daných vozů. Jako nejvhodnější byl zvolen systém na bázi teplocitného plastového potrubí naplněného hasicí látkou, jež je instalované v motorovém prostoru autobusu. Délka potrubí a tedy i objem hasicí látky odpovídá požadavku na objem chráněného prostoru. Pokud potrubí přijde do kontaktu s plamenem a prohoří, dojde k uvolnění hasiva do chráněného prostoru motoru a  uhašení požáru.

Pro ověření výběru nejvhodnějšího technického řešení proběhla praktická zkouška systému při simulovaném požáru. Na dokumentaci a přípravě zkoušky se podílela kromě DPP rovněž Policie ČR. Podmínky testu byly zvoleny tak, aby byly pro hasicí systém co nejvíce nepříznivé. Samotný test proběhl úspěšně, došlo k prohoření stěny ochranné hadice a k uhašení požáru.

„Ověřili jsme si, že systém je i v nevýhodných podmínkách schopen včas uhasit vzniklý požár, čímž nedojde k ohrožení cestujících a minimalizují se škody na voze,“ řekl Jan Šurovský, technický ředitel DPP.

„Výhodou tohoto systému je i snadná demontáž z vozů při zachování další použitelnosti. S ohledem na stáří vozů typu City Bus je pravděpodobné, že hasicí systém bude mít delší životnost, než některé vozy, na kterých by měl být umístěn,“ upřesnil Jan Lebeda, vedoucí jednotky Správa Vozidel a Autobusů DPP.

Po vyřazení autobusů typu City Bus z provozu bude zařízení přeinstalováno pro zvýšení protipožární bezpečnosti do novějších autobusů. Tím bude efektivně využita celá životnost hasicího systému.

TZ:DPP

Reklama na BusPressu – Klíč k nejlepším obchodům

dekra_skola-MM

DEKRA, ŠKOLA SMYKU – WWW.DEKRA.CZ

CZECHBUS 2016 1

CZECHBUS, VELETRH AUTOBUSŮ V PRAZE – WWW.CZECHBUS.EU

LOGO_isuzu_turancar

TURANCAR CZ, PRODEJ AUTOBUSŮ ISUZU – WWW.ISUZUBUS.CZ

KHMC2X

KHMC OPAVA, VÝROBA AUTOBUSŮ – WWW.KHMC.CZ

Anvi_Trade

ANVI TRADE, PODDLAHOVÉ MATERIÁLY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ – WWW.ANVITRADE.CZ

 

Tagy: ,

Komentáře uzavřeny.