cz  Czech      uk  EN

Evropská unie podpoří nákladní elektromobilitu na Slovensku

Elektromobil

Jednou z hlavných prekážok, ktoré stoja v ceste používaniu ľahkých nákladných elektromobilov, sú chýbajúce nabíjacie zariadenia na hlavných ťahoch a diaľniciach.

Slovensku bude poskytnutá pomoc vďaka projektu s cieľom tento problém odstrániť. Má sa tak stať prostredníctvom rozmiestnenia dvoch energetických uzlov (výmenných batériových staníc a rýchlo nabíjacích staníc) pre malé nákladné elektromobily, čím bude umožnená medzimestská elektromobilová nákladná doprava. Súčasťou projektu je aj podrobná analýza všetkých technických, ekonomických a environmentálnych aspektov používania ľahkých elektromobilov. Výsledky týchto štúdií budú poskytnuté úradom a zainteresovaným stranám v oblasti dopravy (O problematice nákladní elektromobility jsme již na našem portále psali zde v souvislosti s projektem FREVUE – pozn. redakce).

Očakáva sa, že tento projekt podporí a rozvinie používanie služieb v oblasti elektromobility na slovenskom trhu a zároveň prispeje k celkovému obmedzeniu vplyvov nákladnej dopravy na životné prostredie. Jeho realizáciu bude monitorovať Výkonná agentúra Európskej komisie pre inovácie a siete INEA a má byť dokončený do konca roku 2015.

Pri výbere projektu pomáhali externí odborníci v rámci Výzvy agentúry TEN-T na predloženie návrhov na rok 2013, s hlavným zameraním na dekarbonizáciu/nahradenie ropy alebo zníženie nákladov na životné prostredie.

Program TEN-T vytvorila Európska komisia na podporu budovania a modernizácie dopravnej infraštruktúry na celom území Európskej únie.

Greenway

Uveřejněno ve spolupráci s proelektrotechniky cz

 

Pro-elektrotechniky 2

 

Komentáře uzavřeny.