cz  Czech      uk  EN

V rámci Sdružení dopravních podniků ČR vznikla Pracovní komise pro elektromobilitu

Electric

Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) dlouhodobě sleduje rozvoj elektrické trakce v městské hromadné dopravě. Kromě metra, tramvají, klasických trolejbusů je tento zájem nově zaměřen na elektrobusy a trolejbusy s prodlouženým dojezdem jakožto perspektivní druh dopravy, jehož technologie se průběžně zdokonaluje. Pro podporu tohoto rozvoje vznikla Pracovní komise pro elektromobilitu jako partnerství mezi SDP ČR a konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem tohoto portálu.

Náplní práce Pracovní komise pro e-mobilitu bude především zpracování, resp. zadávání potřebných studií a analýz, podpora potřebné dotační politiky, organizace souvisejících osvětových a vzdělávacích akcí i průběžný monitoring k aktuálnímu vývoji v oblasti technologií a financování projektů v této oblasti. Výstupy činnosti Pracovní komise pro e-mobilitu a její služby budou volně k dispozici organizacím a jednotlivcům, které budou do její činnosti zapojeny. Kromě toho budou prostřednictvím spolupracovníků komise dávány k dispozici rozhodujícím činitelům na úrovni ministerstev, municipalit a jiných relevantních organizací.

Partnerská firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services již delší dobu spolupracuje se SDP ČR jakožto odborný partner, který průběžně publikuje informace o projektech a produktech v oblasti elektromobility MHD. Zároveň je organizátorem odborných seminářů Elektrické autobusy pro město, pořádaných pod záštitou SDP ČR, a zpracovatelem volně přístupné studie E-mobilita v MHD, jejímž hlavním příjemcem bylo rovněž SDP ČR.

S činností Pracovní komise pro e-mobilitu budou průběžně seznamování čtenáři na internetových stránlách Proelektrotechniky.cz a internetových stránkách SDP ČR

Uveřejněno ve spolupráci s portálem www.proelektrotechniky.cz

 

logo proelektrotecniky OK 

Komentáře uzavřeny.