cz  Czech      uk  EN

Elektrobusy – Zpráva pracovní skupiny SDP ČR k projektu E-STANDARD

Škoda ZEUS 5

SDRUŽENÍ DOPRAVNÍCH PODNIKŮ ČR se již několik let intenzivně zabývá sledováním vývoje elektrobusů a zkušenostmi z jejich provozu. Odborníci z dopravních podniků považují tento druh dopravy za velmi perspektivní. V jejich názoru je utvrzují zejména strategické cíle, vedoucí ke snižování emisí v EU i ČR. Proto existuje velmi aktuální potřeba vymezit technické standardy týkající se provozu elektrobusů a zejména jejich průběžného dobíjení a stanovit základní společné principy pro zadávání těchto vozidel a jejich infrastruktury s cílem:

  • podpořit vznik a uplatnění tohoto dopravního systému,
  • předejít budoucí závislosti dopravce na jednom dodavateli vozidel nebo infrastruktury pro průběžné dobíjení,
  • předejít možným právním sporům v souvislosti s výběrovými řízeními na dodavatele vozidel, dobíjecí infrastruktury nebo celého systému,
  • předejít možným problémům v oblasti plynulosti a bezpečnosti provozu v důsledku nevhodně zvoleného systému průběžného dobíjení nebo nevhodně definovaného projektu průběžného dobíjení z pohledu technického a organizačního,
  • neomezit prostor pro inovace v oblasti průběžného dobíjení elektrobusů a jejich využití v provozní praxi dopravců.

Projekt „E-STANDARD“, který již více než půl roku vzniká na úrovni pracovní skupiny, založené správní radou SDP ČR v této situaci představuje iniciativu, která reaguje na tyto potřeby. Zpráva, kterou je možno volně stáhnout zde: Elektrobusy E-STANDARD 20. 7. 2015

 

Ing. Antonín Macháček – výkonný ředitel SDP ČR

 

 

SDP

Reklama na BusPressu – Klíč k dobrým obchodům

dekra_skola-MM

Komentáře uzavřeny.