cz  Czech      uk  EN

Elektrobus SIEMENS – RAMPINI v Pardubicích na testovacích jízdách

Dopravní podnik města Pardubic a.s. si Vás dovoluje pozvat na jedinečnou testovací jízdu! Unikátní elektrobus (eBUS), zapůjčený od dopravního podniku z Vídně, vyjíždí pro cestující veřejnost v úterý 15. října a ve středu 16. října na pravidelných linkách a cestující si ho mohou vyzkoušet zcela zdarma!

Tento vůz Vám chceme představit v rámci projektového záměru ekologizace vozového parku DPMP a.s.   Testovaný elektrobus Siemens je plně využitelný v podmínkách městské hromadné dopravy, jelikož využívá ke svému dobíjení síť trakčního vedení, která v Pardubicích slouží trolejbusům. Nebude tedy třeba během dne vozidlo připojovat k nabíjecím místům ve formě zásuvek, které zde v současné době nejsou, ale plně využije stávající trolejbusovou trakci. Dopravní podnik si chce tímto testovacím provozem prověřit možnost budoucího nasazení podobných vozidel a technologií do reálného provozu. V případě, že se vozidlo osvědčí, bude DPMP a.s. usilovat o získání prostředků na podporu ekologizace vozového parku například z budoucích fondů EU a tím ještě více podpořit ekologii v hromadné dopravě. K více než 50 trolejbusům, 20 autobusům na zemní plyn by tak dopravní podnik mohl do 5 let provozovat cca 10 takových elektrobusů a zvýšit poměr ekologických vozidel provozovaných na území města na více než 60%.

TZ,foto: DPMP

 

Jízdy pro veřejnost na linkách MHD 15. 10. 2013

14:22 odj. ze zastávky Masarykovo nám. a odtud dále jako   linka 8 do Dubiny, Dubinské
14:36 příj. do Dubiny, Dubinské
14:45 odj. Dubina Dubinská jako linka 8 na hl. nádraží
15:03 příj. hl. nádraží – dobíjení z TV
15:25 odj. jako linka 12 nejkratší cestou do Mnětic,   točny (tj. Průmyslovou ulicí, nezajíždí ani ke zdravotnické škole, ani do   Drozdic)
15:49 příj. do Mnětic, točny
15:53 odj. z Mnětic, točny po lince 12 nejkratší cestou k   hlavnímu nádraží a dále do Dukly vozovny
16:22 příj. do Dukly vozovny – dobíjení z TV
17:00 odj. z Dukly náměstí po lince 6 do stanice   Ohrazenice, točna
17:31 příj. do zastávky Ohrazenice, točna
17:40 odj. jako linka číslo 6 do Dukly náměstí a odtud   pak prázdný do Dukly vozovny
18:13 příj. do vozovny, ukončení jízd, zahájení pomalého   dobíjení

 Jízdy pro veřejnost na linkách MHD 16. 10. 2013

06:58 odj. ze zastávky Krematorium   po lince 10 do Cihelny, točny
07:18 příj. do Cihelny, točny
07:23 odj. z Cihelny točny jako   linka 10 k hlavnímu nádraží
07:33 příj. k hlavnímu nádraží –   dobíjení z TV
07:45 odj. ze zastávky Hl.   nádraží, Albert MH po lince 88 do Svítkova a zpět na hl. nádraží
08:06 příj. na hl. nádraží –   dobíjení z TV
08:26 odj. ze zastávky Hl.   nádraží, Albert HM po lince 10 do Nemošic, točny
08:46 příj. do zastávky Nemošice,   točna
08:49 odj. ze zastávky Nemošice,   točna po lince 10 na hlavní nádraží 
09:09 příj. do zast. hlavní   nádraží – dobíjení z TV
09:25 odj. od hlavního nádraží   jako linka 18 do Dražkovic
09:37 příj. do Dražkovic
09:45 odj. z Dražkovic jako linka   18 k hlavnímu nádraží
09:57 příj. k hlavnímu nádraží –   dobíjení z TV
10:15 odj. od hlavního nádraží   jako linka 8 do Dubiny, Dubinské
10:33 příj. do Dubiny, Dubinské
10:38 odj. z Dubiny, Dubinské jako   linka 8 k hlavnímu nádraží
10:57 příj. k hlavnímu nádraží –   dobíjení z TV
11:25 odj. jako linka 12 nejkratší   cestou do Černé za Bory, točny (tj. Průmyslovou ulicí, nezajíždí ani ke   zdravotnické škole, ani do Drozdic)
11:47 příj. do Černé za Bory,   točny
11:50 odj. z Černé za Bory, točny   jako linka12 stejnou cestou zpět na hlavní nádraží
12:23 příj. k hlavnímu nádraží –   dobíjení z TV
13:00 odj. jako linka 9 do   Spojila, točny
13:18 příj. do Spojila, točny
13:28 odj. jako linka 9 k hlavnímu   nádraží
13:36 příj. k hlavnímu nádraží –   dobíjení z TV
14:05 odj. jako linka 17 do Srchu,   točny
14:30 příj. do Srchu točny
14:33 odj. jako linka 17 ze Srchu,   točny
14:58 příj. k hlavnímu nádraží –   dobíjení z TV
15:25 odj. od hl. nádraží (Albert   HM) jako linka 15 do Opočínku, točny
15:46 příj. do Opočínku, točny
15:55 odj. jako linka 15 na hlavní   nádraží
16:16 příj. k hlavnímu nádraží, po   příjezdu prázdný přejede do vozovny
16:21 příj. do vozovny – dobíjení   z TV
17:00 odj. z Dukly náměstí po   lince 6 do stanice Ohrazenice, točna
17:31 příj. do stanice Ohrazenice,   točna
17:40 odj. jako linka číslo 6 do   Dukly náměstí a odtud pak prázdný do Dukly vozovny
18:13 příj. do vozovny, ukončení   jízd, zahájení pomalého dobíjení

Pardubice – Do pěti let by mohlo v Pardubicích jezdit až deset elektrobusů. V městské hromadné dopravě by se tak zvýšil podíl vozidel s ekologickým provozem na více než 60 procent. ČTK to dnes řekl ředitel Dopravního podniku města Pardubice Tomáš Pelikán. Dopravní podnik nyní provozuje více než 50 trolejbusů a 20 autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn.

„Co se týká elektrobusů, tak je to další varianta ekologizace vozového parku. Jestliže po městě najezdíme ročně šest milionů kilometrů, jsou elektrobusy zajímavou alternativou,“ řekl Pelikán.

Podnik dnes a ve středu testoval elektrobus firem Siemens a Rampini, který jezdí ve Vídni. Cestující se s ním mohou na pravidelných linkách svézt zdarma. Když se testovací jízdy osvědčí, bude se podnik snažit získat evropské dotace na pořízení nových elektrobusů.

„Tento elektrobus využívá ke svému dobíjení síť trakčního vedení, které v Pardubicích slouží trolejbusům. Nebude tedy třeba během dne vozidlo připojovat k nabíjecím místům ve formě zásuvek, které zde v současné době nejsou,“ řekl Pelikán.

Autobusy na zemní plyn podnik pořizoval v letech 2009 až 2011. Podle Pelikána jsou kromě ekologického provozu i ekonomicky výhodné. Jen za loňský rok proti běžným naftovým autobusům uspořily na palivu téměř 11 milionů korun.

„Za tuto úsporu můžeme nakoupit například nové dva autobusy či pokrýt náklady na kompletní elektrickou energii pro provoz trolejbusů na jeden rok,“ řekl Pelikán.

Příští rok by měl mít dopravní podnik z celkového počtu trolejbusů již 26 vozidel s funkcí rekuperace elektrické energie, které jsou provozně úspornější. Jinými slovy trolejbus navrací brzdnou energii zpět do elektrické sítě.

V Pardubicích jezdí výhradně autobusy Iveco a trolejbusy Škoda. Průměrné stáří autobusů je osm let, jejich garantovaná životnost je o čtyři roky delší. U trolejbusů je průměr deset let a životnost minimálně 15 let. Od roku 2009 dopravní podnik investoval do obnovy vozového parku 300 milionů korun a vyměnil více než 40 vozidel.

„Počet vozidel dnes odpovídá optimálnímu počtu, který se nasazuje denně na linkách MHD s tím, že máme jistou malou provozní rezervu na zajištění mimořádností v dopravě. Do budoucna neplánujeme nějaký dramatický nárůst či pokles počtu vozidel. Je to však závislé na objemu sjednaných výkonů od jednotlivých objednavatelů,“ řekl Pelikán.

 Autor:  ČTK www.ctk.cz

BusPress – mediálně podporuje moderní technologie ve veřejné dopravě

Komentáře uzavřeny.