cz  Czech      uk  EN

EIB podporuje trh s elektrickými autobusy, který roste

České elektrobusy na veletrhu CZECHBUS 2016 v Praze, foto: Zdeněk Nesveda

České elektrobusy na veletrhu CZECHBUS 2016 v Praze, foto: Zdeněk Nesveda

Na evropském trhu městských autobusů se stále více prosazují vozidla využívající tzv. alternativní pohony, která by již v roce 2020 měla tvořit téměř polovinu veškerých prodejů městských autobusů. Významný podíl na „alternativních“ městských autobusech by měly zaujímat autobusy s elektrickými pohony. Svědčí o tom mj. i výsledky soutěže o nejlepší městský autobus roku na letošním hannoverském veletrhu, kde se poprvé v historii stal vítězem elektrobus.

Tato situace se odráží také v záměrech a aktivitách Evropské investiční banky (EIB), která na začátku prosince 2016 představila novou iniciativu Cleaner Transport Facility (CTF) na podporu ekologické dopravy.

Podle analýzy uznávané americké konzultační společnosti Frost & Sullivan, zaměřené na moderní technologie, by v roce 2020 měl evropský trh prodaných standardních městských autobusů v roce 2020 zahrnovat z 18 % vozidla na plynové pohony používající CNG nebo LNG a z 30 % elektrobusy nebo elektrické hybridní autobusy. Vyjádřeno v absolutních hodnotách by elektrobusů a hybridních autobusů mělo být v Evropě prodáno kolem 4 400, z toho čtvrtina elektrobusů a tři čtvrtiny hybridních autobusů. Vyjádřeno finančními jednotkami jde dohromady o investice více než 2 miliardy €.

Pro EIB je ekologická doprava, včetně městské hromadné dopravy, jedním z klíčových odvětví. Jen v roce 2015 investovala EIB více než 12 mld. € do dopravních projektů v EU.

CTF je zastřešující nástroj EIB pro financování ekologické dopravy, tedy dopravních prostředků a potřebné infrastruktury. Není (pochopitelně) zaměřena pouze na ekologické autobusy, ale tyto dopravní prostředky tvoří významný směr investic financovaných pod tímto nástrojem. Financování pod tímto nástrojem se zaměřuje především na obchodní modely zohledňující celoživotní náklady, spíše než jen tradiční příspěvek na vyšší investici.

Financování pod CTF má dva základní zdroje:

Prvním je Evropský fond strategických investic (EFSI). Jde o společnou iniciativu EIB a Evropské komise, zaměřenou na mobilizaci soukromých financí pro strategické investice. Z EFSI jsou poskytovány zvýhodněné úvěry podle standardních pravidel EIB.

Druhým zdrojem je Connecting Europe Facility (CEF), evropský fond pro podporu růstu, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti, který je v dopravě zaměřený zejména na rozvoj transevropských sítí.

V rámci CTF lze využít také nástroje InnovFIN, který pod programem Horizon 2020 podporuje výzkum a inovace jako zdroje pro financování inovačních/demonstračních projektů v elektrické dopravě a vodíkových, resp. palivočlánkových technologiích.

V oblasti nízkoemisních a bezemisních autobusů bude CTF podporovat zejména projekty sdružující několik měst, a tímto způsobem umožňující efektivní zadávací proces.

Prvním projektem financovaným v rámci této iniciativy se staly trolejbusy s palivovými články v Rize.

Podobně jako elektrické autobusy může CTF spolufinancovat také například parky vozidel s alternativními pohony u soukromých provozovatelů.

Z uvedených iniciativ Evropské komise a Evropské investiční banky je zřejmé, že jakkoliv jsou ekologické cíle v dopravě na úrovni EU důležitou prioritou, je akcentováno rovněž efektivní využívání finančních prostředků. Tomu odpovídá i podpora rozmanitých obchodních modelů zohledňující sdílení rizik mezi veřejným a soukromým sektorem. Pro české dopravce, municipality a další zainteresované subjekty to může být další důležitý signál, že i v oblasti ekologických řešení zvolna končí doba natažených rukou a byrokratického přidělování veřejných peněz typu „něco za nic“ a začíná doba finančního řízení se zodpovědností za rizika, která k řízení peněz patří.

redakce Proelektrotechniky.cz

3 české elektrobusy na veletrhu CZECHBUS 2016 v Praze

Tři "stoprocentní" elektrobusy se také objevily na veletrhu CZECHBUS v Praze, foto: Zdeněk Nesveda

Tři „stoprocentní“ elektrobusy se také objevily na veletrhu CZECHBUS v Praze, foto: Zdeněk Nesveda

 

Tři "stoprocentní" elektrobusy se také objevily na veletrhu CZECHBUS v Praze, foto: Zdeněk Nesveda

Tři „stoprocentní“ elektrobusy se také objevily na veletrhu CZECHBUS v Praze, foto: Zdeněk Nesveda

 

Tři "stoprocentní" elektrobusy se také objevily na veletrhu CZECHBUS v Praze, foto: Zdeněk Nesveda

Tři „stoprocentní“ elektrobusy se také objevily na veletrhu CZECHBUS v Praze, foto: Zdeněk Nesveda

WWW.PROELEKTROTECHNIKY.CZ

 

Reklama na BusPressu – Klíč k nejlepším obchodům

dekra_skola-MM

DEKRA, ŠKOLA SMYKU – WWW.DEKRA.CZ

WWW.MESTSKADOPRAVA.INFO

CZECHBUS, VELETRH AUTOBUSŮ V PRAZE – WWW.CZECHBUS.EU

Veletrh autobusů, výstava autobusů, autobusy v Praze

LOGO_isuzu_turancar

TURANCAR CZ, PRODEJ AUTOBUSŮ ISUZU – WWW.ISUZUBUS.CZ

Autobusy ISUZU, ISUZU, ISUZU servis, ISUZU díly, ISUZU TURANCAR

Isuzu-Logo

ProScan – prodej a servis ISUZU – WWW.ISUZUTRUCK.EU

ISUZU prodej, ISUZU díly, ISUZU nákladní, ISUZU D -MAX

KHMC2X

KHMC OPAVA, VÝROBA AUTOBUSŮ – WWW.KHMC.CZ

Anvi_Trade

ANVI TRADE, PODDLAHOVÉ MATERIÁLY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ – WWW.ANVITRADE.CZ

 

 

 

Tagy: ,

Komentáře uzavřeny.